İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Ara Yazılım – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Ara Yazılım – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Yerel Hizmetler 

Teknoloji ve Mimari ile Etkileşim

Web uygulaması geliştirmede tasarım, mimari ve teknolojinin yakından ilişkili olduğunu defalarca vurguladık. Bu, özellikle basit faaliyetlerden karmaşık faaliyetlere geçişle ilgilidir.

Bu geçiş, tercih ettiğimiz teknoloji ve yazılım mimarisi üzerinde bir etkiye sahiptir ve bazen Web uygulamamız geliştikçe daha karmaşık mimarilere ve daha iyi performans gösteren teknolojilere sert bir geçiş olabilir. Doğal olarak böyle bir geçişin tasarımı da etkilemesi bu bölümün konuyla yakından ilgili olmasının nedenidir.

Bilgi alan basit etkinlikler, müşteri istekleriyle eşleşen HTML çıktıları oluşturmak için şablonlar kullanan basit “katmanlı mimariler” tarafından uygulanabilir (örneğin, ASP.NET, JSP veya PHP tabanlı). Bu tür basit mimarilerde, uygulama kontrolü ve uygulama mantıkları, şablonların komut dosyası kaynak koduna gömülüdür.

Temsil edilecek bilgiler daha karmaşık hale geldikçe, örneğin birkaç kaynaktan birleştirildiğinde, komut dosyaları aşırı derecede büyük olabilir. O zaman betik dillerini kullanıcı tanımlı sunucu tarafı etiketleriyle değiştirmek daha iyi olur. Bu etiketler, gösterim için gerekli kodun HTML sayfasından ayrılmasını ve gizlenmesini sağlar.

Ancak HTML’yi koddan ayırsak bile, kullanıcı tanımlı etiketlerdeki kontrol mantığı yine her düğüm için ayrı ayrı uygulanmaktadır. Her biri bağımsız olarak sonraki görünümü belirler ve uygun şablona iletir. Bu kavram, erken programlamada go-to komutlarının kullanımına benzetilebilir.

Sürdürülebilirlik, anlaşılabilirlik ve modülerleştirme ile ilgili olarak bu kavramın sakıncaları 1960’larda eleştirildi. Karmaşık etkileşimli yazılım ürünleri için temel bir yazılım mühendisliği kavramını benimseyerek, yani tartışılan Model-Görünüm-Kontrolör (MVC) mimarisini kullanarak “git-git programlama”nın üstesinden gelmeye çalışabiliriz.

Ancak karmaşık iş süreçleri için MVC konsepti sınırlarını zorluyor. Birden fazla kullanıcı girişi gerektiren işlemleri desteklemez. Sonuç olarak, bu tür işlemler birden fazla düğüme (bir sayfa, bir işlem) yayılamaz. Bu, kavramın parçalara ayrılması ve karmaşık işlemlerin uygulama mantığına (modeline) “yasaklanması” gerektiği anlamına gelir.

Genel olarak, “Model-2” Web uygulamalarında denetleyicinin rolü oldukça az gelişmiştir. Denetleyici, kullanıcılardan olayları alır ve bunları eşleşen çağrılara eşler. Olay çağrısı eşlemenin teknolojik örnekleri, Apache Struts’taki XML tabanlı yapılandırma dosyalarıdır.

Üreticiler ayrıca, kodda ek karmaşıklık ve fazlalık kaynağı olarak çok basit denetleyici kavramlarını damgalarlar. İyi bir örnek, istek mesajlarında sayfa (düğüm) başına yinelenen parametrelerin kimliğinin doğrulanması, doğrulanması ve ayrı ayrı işlenmesi gerektiği şeklindeki iyi bilinen sorundur. Ancak bu durumdan farklı sonuçlar çıkmaktadır.

Sun, J2EE Mimari Taslaklarında, iki kısma ayrılan daha özel denetleyicileri tercih eder: FrontController ve ViewDispatcher. .NET, tüm denetleyicilerin ortak davranışını hiyerarşinin en üstünde konumlanan tek bir ortak PageController’da gruplandırmak için ASP.NET’teki kalıtım kavramını kullanır.

Entegrasyon

Sistemleri fonksiyonel tasarımın alt seviyeleri olarak yorumlanacak üç seviyede entegre edebiliriz: veri seviyesi, uygulama seviyesi ve süreç seviyesi.

Veri düzeyinde entegrasyonda, farklı uygulamaların temsilleri arasındaki verilerin dönüştürülmesini ve kopyalanmasını sağlıyoruz. Örnekler, bir uygulamadan veri aktarımı ile başka bir uygulamaya veri aktarımı arasındaki ilkel dönüşüm adımlarını veya veritabanlarını bağlamak için JDBC kullanımını içerir. Bu yaklaşım, uygulamaların kendisini içermez ve verileri doğrulamamıza izin vermez.

Uygulama seviyesindeki (nesne seviyesi olarak da adlandırılan) entegrasyonda, etkileşim API’ler üzerinden gerçekleşir, bu da zaman ve semantiğin yakından iç içe geçtiği anlamına gelir.

Ancak birçok ayrıntı, bağlantı için kullanılan ara katman yazılımına bağlıdır; bu konu bir sonraki bölümde tartışılacaktır. Süreç düzeyinde entegrasyon, iş modellerini kullanılan altyapıdan bağımsız olarak modellediği için normalde en üst düzey olarak görülür.


En iyi program İndirme siteleri
En iyi program indirme sitesi ekşi
Rus program indirme siteleri
Crackli program indirme siteleri
Free Programlar
En iyi indirme programı
Yasal lisans
Program İndirme Programları


İletişim Paradigmaları ve Ara Yazılım

Ara yazılımdan yukarıda uygulamaları birbirine bağlayan bir teknoloji olarak bahsedilmiştir. İşlemler Arası İletişim (IPC), Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC), Olay Tabanlı İletişim (EBC), Mesaj Yönelimli Ara Yazılım (MOM) ve dağıtılmış olarak kısaca tanımladığımız yerde, mevcut yaklaşımlar karmaşıklıkları ve hedefleri bakımından büyük ölçüde farklılık gösterir. nesne yönelimli yaklaşımlar.

Bu yazı dizisinde farklı yerlerde bahsedilen XML tabanlı yaklaşımlar, sonraki bölümlere hazırlık olarak aşağıda özetlenecektir. İnternetin gelişmekte olan bir lingua franca’sı olarak XML, yalnızca “daha iyi bir Web/HTML” ve yarı yapılandırılmış verilerin taşınabilir özelliği için değil, aynı zamanda yeni dağıtılmış uygulama standartları, özellikle Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP) için de temel oluşturur. Web Hizmeti Açıklama Dili (WSDL) ve Evrensel Açıklama, Keşif ve Entegrasyon (UDDI) bunlardan birkaçıdır.

SOAP, HTTP, SMTP vb. gibi farklı İnternet protokolleri üzerinden mesajları ve çağrıları işler. WSDL, arayüzleri tanımlamaya ve Web hizmetlerini adreslemeye hizmet eder ve UDDI, Web hizmetlerini yayınlamak ve aramak için bir tür veritabanı sağlar.

Dağıtılmış Kurumlar Arası Web Uygulamaları

Dağıtım yönü, Web uygulamalarının yazılım tarafı uygulamasında artan bir önem kazanmıştır. Günümüzde uzak Web sayfalarına bağlantıların yaygın olması gibi, gelecekte uzak Web uygulamalarına ağlı erişimden dağıtılmış yazılımlar ortaya çıkacaktır.

Bu, hizmet teriminin iyi tanımlanmış bir arabirim üzerinden sunulan işlevselliği karakterize ettiği hizmetten hizmete iletişim olarak yorumlanabilir. Web hizmetleri giderek XML temelinde uygulanmaktadır. Örneğin, eBay yalnızca tek bir kimlik doğrulama sistemi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Microsoft’un Passport’unu da destekler ve Google, arama işlevlerini SOAP aracılığıyla harici uygulamalara entegre etmenize izin verir.

Bu “kaba taneli açık bileşen pazarı” sistem tasarımcıları için dramatik sonuçlara sahiptir. Harici olarak geliştirilen işlevlerin kullanılması, geliştirme maliyetlerinden tasarruf sağlar ve bileşenlerin (hizmetlerin) kalitesi daha iyi olabilir, ancak bu genellikle bu hizmetler üzerindeki “kontrolü” kaybetme pahasına gelir.

Örneğin, Passport’taki güvenlik açıkları başlangıçtaki hevesi azalttı ve güvenlik açısından kritik uygulamalarda harici hizmetler için kabul eşiği çok yüksek. Öte yandan, bileşen tabanlı bir yaklaşım, yüksek yeniden kullanılabilirlik dereceleri nedeniyle yüksek kaliteli yazılım ürünlerine harcadığımız parayı haklı çıkarmamıza ve bu bileşenlerin kalitesine güven duymamıza yardımcı olabilir.

Bu nedenle, orta vadede Web Hizmetleri için günlük hayatımızda sunulan hizmetlerin zenginliğiyle karşılaştırılabilir bir pazar bekliyoruz. XML ve SOAP, WSDL ve UDDI gibi temel teknolojiler üzerine inşa edilen, şu anda bazıları tamamlayıcı ve bazıları rekabet halinde olan başka protokoller ortaya çıkıyor.

Bunlar, bir şirketin sınırlarını aşan işleri yürütmek için gerekli olan türden protokollerdir.Bu protokollerin birbirine nasıl bağlı olduğuna dair genel bir bakış sunar.

Web Hizmetleri İşlem Spesifikasyonları (WS-Transaction), dağıtılmış uygulamalardaki eylemleri (WS-Coordination) koordine etmek için genişletilebilir bir çerçeve ve atomik işlemler ve ticari işlemler (IBM 2005a) için belirli koordinasyon türlerini tanımlar.

Atomik İşlemler, 2 Aşamalı Kesinleştirme protokolüne dayalı olarak kısa eylemleri koordine etmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, özellikle mevcut işleme yönelik sistemlerin tescilli formatlarını kapsüllemek için uygundur. Ticari faaliyetler ise aksine, kaynakları uzun bir süre boyunca bloke etmedikleri için uzun ömürlü eylemlere yöneliktir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın