Karmaşık Verileri Aktarma

UriMatcher’ı Kullanma

Sorgu Yöntemini Uygulama Bir içerik sağlayıcıdaki sorgu yöntemi, gelen bir URI’ye ve bir where yan tümcesine bağlı olarak bir satır koleksiyonu döndürmekten sorumludur. Diğer yöntemler gibi, sorgu yöntemi de URI türünü belirlemek için UriMatcher’ı kullanır. URI türü tek öğeli bir türse, yöntem kitap kimliğini gelen URI’den şu şekilde alır: 1. getPathSegments() kullanarak yol parçalarını çıkarır. 2.…
Devamı