İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Web Hizmeti – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Web Hizmeti – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

WordPress Ekranı  – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Hizmeti

Web Hizmeti Koreografi Arayüzü ve rakip Web Hizmetleri Konuşma Dili, bir hizmete katılan mesajları ve bunların yapılarını ve bu mesajların değiş tokuş edilmesi gereken sırayı belirlemenin bir yolunu sunar.

BPEL4WS veya kısaca BPEL, ilkini temel alarak karmaşık iş süreçlerinin (iş akışları) tanımlanmasına olanak tanır. BPEL, kontrol akışlarını ve katılan süreçler arasındaki bağımlılıkları tanımlamak için kullanılabilir.

BPEL4WS ve WSCI/WSCL’ye ek olarak (yalnızca burada tartışılan amaç için uygun değildir), iş süreçlerini XML’de tanımlamak için üreticiye özel bir dizi başka protokol mevcuttur. burada belirtilen protokoller ile Web hizmetleri protokol yığınını temel almayan diğer protokollerin daha ayrıntılı bir karşılaştırmasını içerir.

İnternet üzerinden iş yapmak için bir diğer önemli konu, örnek olarak WS-Security ile kısaca özetlenen güvenlik yönleriyle ilgilidir. Özgünlük, gizlilik, bütünlük ve reddedilmeme bu konuda merkezi bir rol oynar. Bu konuyu Web servisleri ile bağlantılı olarak ele alacaktır.

İşletmeden işletmeye (B2B) yaklaşımına dayanan Web uygulamaları, birçok bilgisayara dağıtılan devasa sistemlere dönüşüyor gibi görünmektedir. Bu yaklaşım, yalnızca bir şirketin dahili uygulamalarını değil, aynı zamanda üçüncü taraf uygulamalarını (hizmetlerini) de entegre eder.

Bazı şirketlerin halihazırda Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) sloganı altında üçüncü taraf uygulamalara kapsamlı erişimi vardır. Web servislerinin bu yaklaşımı Web üzerinde standart hale getirmesi beklenmektedir.

Duruma bağlı olarak gerektiğinde anında hizmet seçmek için bazı araştırma çalışmaları yapılmıştır. Kullanılan servislerin faturalandırılmasında kullanılabilecek olan Service Provisioning Markup Language (SPML) bu yönde atılan ilk adımı temsil etmektedir.

Görünüm

PC sonrası olarak adlandırılan dönem artık tek bir cihaz sınıfının (PC) hakimiyeti altında değil, çok sayıda farklı cihazla karakterize ediliyor. Bahsedildiği gibi önümüzdeki birkaç yıl içinde mobil cihazlar büyük önem kazanacaktır.

Bu nedenle, sürdürülebilir olmak için, Web uygulamalarının günümüzde bu eğilime, yani sırasıyla tartışılacak olan bağlam farkındalığı ve cihaz bağımsızlığı gibi iki önemli kavramı dikkate alarak hazırlanması gerekmektedir.

Bu iki kavramdan ilki henüz araştırma aşamasında olduğu için, bağlama duyarlı Web uygulamalarının tasarımında dikkat edilmesi gereken yönleri açıklamakla yetineceğiz. Gelecekte Web uygulamalarının sürdürülebilirliğini genel olarak teşvik edebilecek mühendislikte yeni veya eksik kavramlar hakkında genel bir bakış sağlamaya odaklanacaktır.

Bağlama Duyarlı Uygulamalar

Bağlama duyarlı bir uygulama, hem etkileşimini hem de işlevini en iyi şekilde özelleştirmek için kullanıcıya özgü bilgileri bir kullanıcının bağlamından alan bir uygulamadır. Buna ek olarak, bağlam farkındalığı, bir örnek vermek gerekirse, Konum Tabanlı Hizmetler (LBS’ler) gibi yeni uygulama türlerine yol açar.

Konuma bağlı olarak, örneğin bir kullanıcının mahallesindeki restoranlar hakkında özel bilgiler gösterebiliriz. Bir kullanıcının mutfak tercihleri veya elektronik yerel trafik bilgileri gibi neredeyse sınırsız sayıda daha sofistike değişken düşünülebilir.

Bu tür sofistike bir uygulamayı geniş çapta tanıtabilmek için bir takım problemlerin çözülmesi gerekecektir. Bu problemler sadece teknik nitelikte değildir, örneğin, gerekli bağlam bilgisinin sağlanmasına ilişkindir.

Telekom operatörleri, üçüncü taraflara LBS için teknik önlemler ve arayüzler sağlamaya yalnızca tereddütle başladılar ve normalde yüksek fiyatlar talep ediyorlar. Muazzam satış potansiyeli göz önüne alındığında, telekom operatörleri bağlama duyarlı hizmetleri kendileri veya seçilen ortaklar aracılığıyla sunmakla ilgileniyor gibi görünmektedir. Rekabet eksikliği ve sonuç olarak şu anda sunulan hizmetlerin düşük kalitesi, bu iş modelini şüpheli gösteriyor.


Web tasarım hizmetleri
Profesyonel web tasarım
En iyi web Tasarım firmaları
Kurumsal web tasarım
Web tasarım Fiyatları
Web tasarım üniversite
Netlun
Web tasarım Nedir


Bağlama duyarlı Web uygulamalarının tanıtılmasının önündeki bir diğer büyük engel, kullanıcıların gizlilik istemesidir. Özellikle LBS’ler, üçüncü tarafların kullanıcıların konumunu yeniden yapılandırıp kötüye kullanıp kullanamayacağı tartışılarak tartışılmıştır. Artan güven ve daha iyi teknik güvenliğin yanı sıra bağlama duyarlı Web uygulamalarının faydaları, orta vadede bu engellerin aşılmasına yardımcı olacaktır.

Bağlama duyarlı Web uygulamaları için teknik destek konusunda net bir ilerleme gözlemlendi. Bölüm 5.5’te açıklandığı gibi, Web hizmetlerini tanımlamak ve birleştirmek için platformdan bağımsız protokoller vardır.

Ayrıca, Web servislerini kaydetmek ve uygun servisleri aramak için halka açık veritabanları vardır. Ancak bu, yalnızca kullanıcı bağlamları ve bağlantı hizmetleri hakkında bilgi toplamak için olanaklar yaratır. Tek biçimli bağlam tanımlarıyla ilgili sorun çözülmeden kalmıştır.

Örneğin, bir telekom operatörü, bir kullanıcının konumunu hücre kimliğinden alabilir ve bu kullanıcının kayıtlı olduğu mobil baz istasyonunun GPS koordinatlarını verebilir. Nirengi, konumu daraltmak için bir dereceye kadar kullanılabilir.

Bununla birlikte, yerel trafik bilgi sistemleri veya yaya navigasyonu gibi birçok uygulama, coğrafi koordinatlar yerine sokak adları (hatta yer işaretleri) gerektirir. İlgili standardizasyon çabaları devam etmektedir, ancak araştırma projelerinde birçok detayın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Bir restoran rehberi örneğine bakarsak, her yerde bulunan Web uygulamaları, tüm gastronomi satış noktalarında kabul edilen restoran veya yemek sınıflandırmalarını gerektirir. Bu tür sorunlar semantik Web alanındaki çabaları gerektirir.

Bu bölümde kullanılan iki örnek, kapsamlı standardizasyonun her yerde bulunan bağlama duyarlı yazılım için en önemli ön koşullardan biri olduğunu göstermektedir.

Cihazdan Bağımsız Uygulamalar

Web Mühendisliği araçlarının üreticileri, cihazdan bağımsız uygulamalar problemini uzun süredir anlıyorlar, ancak sorunun genel (XML tabanlı) bir sunumu cihazlar tarafından kullanılan biçimlendirme dillerine (HTML, WML, vb.).

Kullanıcı aracılarının farklı uygulamaları, işletim sistemi yönergeleri ve cihazların fiziksel ve teknik farklılıkları, uygulamada büyük engeller oluşturmaktadır.

Birkaç örnekten bahsetmek gerekirse: kısmen tamamlanmamış uygulamalar ve farklı HTML sürümleri, farklı ölçüde kullanılabilir kullanıcı arabirimi öğeleri (ör. liste kutuları, radyo düğmeleri), ekran boyutu ve yönü ve sınırlı bilgi işlem gücü veya ağ bant genişliği. Bu kısıtlamalar, mobil cihazlar için özel bir biçimlendirme dili olarak WML dahil olmak üzere çeşitli tekliflere yol açmıştır.

Cihazdan bağımsız uygulamaların geliştirilmesinde temel olarak iki alternatif yaklaşım belirleyebiliriz. Birincisi, olası tüm cihazların bunları destekleyeceğini varsayarak, kullanılan öğeleri minimuma indiren “minimalist” bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşımın önemli bir dezavantajı, uygulamaların hem kullanılabilirliğinin hem de görünüşünün ve hissinin bilerek azaltılmış olmasıdır. İkinci yaklaşım, kullanıcı bağlamını birkaç düzeyde entegre ederek uyarlanabilir uygulamalar geliştirir. Bu yaklaşımda, cihaz bağımsızlığı yalnızca gerçek fiziksel cihazın özelliklerini dikkate almaz, aynı zamanda tartışılan bağlam farkındalığı ile sorunsuz bir şekilde birleşir.

Uygulamanın kendisi için çeşitli teknolojiler ve standartlar mevcuttur ve diğerleri standardizasyon kuruluşlarında çalışmaktadır. CC/PP Çalışma Grubu’nun çalışmalarına dayanarak, W3C’nin Cihaz Bağımsızlığı Çalışma Grubu (DI WG) (W3C 2001c), kullanıcı ve cihaz bağlamlarını açıklamak ve iletmek için CC/PP standardını ve ilgili bir iletim protokolünü tanımladı. CC/PP, bağlam profillerini tek tip olarak tanımlamak ve bunları bir uygulama sunucusuna iletmek için kullanılabilir.

Mevcut uyarlama modülleri, HTTP protokolünün bölümlerini (örn. kullanıcı aracısı tanımlaması), özel içerik bilgisi sağlamaya bir alternatif olarak yorumlar. Ve uygulamaları gerçekten uyarlamak için farklı teknolojiler kullanılır.

Dönüştürme modelleriyle (XML, XSL, XSLT) birleştirilen komut dosyası dilleri (örn. JSP/ASP), sunucularda uyarlama için sıklıkla kullanılırken, istemcilerde dönüştürme için komut dizisi (JavaScript) ile bağlantılı XHTML ve CSS gibi standartlar kullanılır.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın