Düzen Yöneticisi

Sınıf Düzeyi Değişkenleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Sınıf Düzeyi Değişkenleri İki sınıf düzeyinde değişken vardır. _Not değişkeni, grubun SQL sorgusunda olumsuzlanması gerekip gerekmediğini belirleyen Not özelliği için bir Boolean değeri saklar. _NextOperation, bir SqlOperation numaralandırma değeri (Ve/veya) saklar ve gruba eklenen bir sonraki koşula hangi koşul operatörünün uygulanacağını belirler. Örneğin, grubun bir A=1 koşulu içerdiğini ve _NextOperation öğesinin And olarak ayarlandığını varsayalım.…
Devamı