HTTP Post İstekleri

XML Şemaları– SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Ad Alanları Ad alanları, XML işlemenin temel özellikleri arasındadır. Ad alanları, bir XML belgesinde eşit şekilde adlandırılmış öğelerle ad çakışmalarını önlemek için kullanılabilir. Bu, farklı yapılardan belgelerin birleştirilmesine izin verir. Bir XML öğesini ad alanlarıyla işaretlemenin iki farklı yolu vardır: biri, bir öğe için ad alanını belirtebilir veya bir önek kullanabilir. Önek yöntemi, XML belgelerini…
Devamı