Android Güvenlik Kavramları

Hata İşleme – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Hata İşleme Bir döküm hatası bir istisna oluşturabilse de, Config sınıfındaki hiçbir özellik için hata işleme kodu yoktur. Bunun nedeni, birkaç nedenden dolayı yapılandırma özelliklerinize hata işleme kodunu dahil etmenin iyi bir zaman getirisi olmamasıdır. Bir uygulama ilk kez dağıtıldığında, Web.config dosyası geçerli yapılandırma ayarlarını içermelidir. Bu, yeni ayarın sözdiziminin mevcut ayarın sözdizimini izlemesi gerektiğinden,…
Devamı