Dönüşüm Matrisleri

URI’leri Kullanarak Veri Okuma

URI’leri Kullanarak Veri Okuma Artık URI’leri kullanarak bir içerik sağlayıcıdan nasıl veri alacağınızı biliyorsunuz. Tıpkı bir web sitesinin belirli bir kök URL’ye dayalı bir dizi farklı URL’ye izin vermesi gibi, bir içerik sağlayıcı da bir dizi URI’ye izin verebilir. Bir içerik sağlayıcı tarafından tanımlanan URI’ler o sağlayıcıya özgü olduğundan, bu URI’lerin belgelenmesi ve istemcilerin görüp…
Devamı