İletişim Protokolünü Basitleştirme

İmleç Bağdaştırıcısı

Basit İmleç Bağdaştırıcısını Tanıma Şimdiye kadar birçok kez kullandığımız Simple Cursor Adapter (Basit İmleç Bağdaştırıcısı) tasvir edilmiştir. Basit İmleç Bağdaştırıcısı (Bağlam bağlamı, int düzeni, İmleç, Dize kaynağı) bu bağlamda büyük önem taşır. Bu bağdaştırıcı, imleçteki bir satırı kapsayıcı denetimi için de alt görünüme dönüştürür. Alt görünümün tanımı, bir XML kaynağında (düzen parametresi) tanımlanır. İmleçteki bir satırın…
Devamı