HTTP Post İstekleri

Web’de Semantik İşaretleme – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Kavramsal Grafikler Kavramsal grafikler fikri, orijinal olarak 19. yüzyılda Charles S. Peirce tarafından geliştirilen, ancak Peirce’in hiçbir zaman tam olarak tamamlamadığı varoluşsal grafiklere dayanmaktadır. Bir CG, kavramları ve kavramsal ilişkileri birbirinden ayırır, burada kavramlar yalnızca kavramsal ilişkiler yoluyla ilişkilendirilebilir. Amaçlarımız için en önemli fikir, CG’lerin tip hiyerarşileri gibi karmaşık dil ifadelerini eşlememize izin vermesidir. Ayrıca,…
Devamı