İletişim Protokolünü Basitleştirme

URI Nedir?

URI Nedir? Click yöntemi, bir kullanıcı kullanıcı arabiriminde bir not seçtiğinde çağrılır. Yöntem, bir aktivitenin başka bir aktiviteyi başlatabileceğini gösterir. Bir not seçildiğinde, yöntem temel URI’yi alıp seçilen notun kimliğini ona ekleyerek bir URI oluşturur. URI daha sonra yeni bir niyetle startActivity() öğesine iletilir. startActivity(), bir aktiviteyi başlatmanın bir yoludur: bir aktiviteyi başlatır, ancak tamamlandıktan…
Devamı