Kontrollü Görüntüleme

Geçersiz İşlevler

Geçersiz İşlevler Önceki yazılarımızdaki bilgiler, .NET çalışma zamanında çalışacak nesneleri yazmak için yeterlidir, ancak bu nesneler, .NET Framework’te iyi çalışacak şekilde yazılmış gibi hissetmeyecektir. Bu yazımız, kullanıcı tanımlı nesnelerin .NET çalışma zamanı ve .NET Framework’teki nesneler gibi çalışmasının nasıl sağlanacağını ayrıntılarıyla açıklar. ToString() işlevinin nesne sınıfından geçersiz kılınması, bir nesnedeki değerlerin güzel bir temsilini verir.…
Devamı