Kontrollü Görüntüleme

Tıklamalara Yanıt Verme

Tıklamalara Yanıt Verme Artık menüler ayarlandığına göre, 6. adıma geçiyoruz: onlara yanıt verme. Bir menü öğesine tıklandığında, Android, tıklanan menü öğesine bir başvuru ileterek Activity sınıfının onOptionsItemSelected geri arama yöntemini çağırır. Daha sonra, hangi öğe olduğunu görmek için MenuItem üzerindeki getItemId() yöntemini kullanırsınız. Menü öğelerine yanıt olarak çeşitli işlevleri çağıran bir switch deyimi veya bir…
Devamı