HTTP Post İstekleri

HTTP Post İstekleri

HTTP Post İstekleri HTTP POST araması yapmak, HTTP GET araması yapmaya çok benzer. HttpClient ile HTTP POST araması yapmak için, HttpClient’in yürütme yöntemini bir HttpPost örneğiyle çağırmanız gerekir. HTTP POST çağrıları yaparken, genellikle HTTP isteğinin bir parçası olarak URL kodlu ad/değer form parametrelerini iletirsiniz. Bunu HttpClient ile yapmak için, NameValuePair nesnelerinin örneklerini içeren bir liste…
Devamı