Uygulama Güncelleme

 İçerik Sağlayıcıları Kullanma

 İçerik Sağlayıcıları Kullanma İçinde, bir Android uygulamasına genel bir bakış ve onun altında yatan kavramlardan bazılarına hızlı bir bakış elde ettiniz. Bunlar arasında kaynaklar, içerik sağlayıcılar ve amaçlar, Android UI programlamanın üç ana sütununu oluşturur. Android, bak ve hisset esnekliği için kaynaklara, verileri hizmetlere soyutlamak için içerik sağlayıcılara ve birlikte çalışabilirlik ve kullanıcı arabiriminin yeniden…
Devamı