Kontrollü Görüntüleme

Proses İşlevleri

Proses İşlevleri Doğru olduğu varsayılan ancak aslında her zaman doğru olmayan şeylerden biri nedeniyle verilere bakılır. Process1()’deki koda bakıldığında genel kabul, satırların her zaman yazıldıkları sırada yürütülmesidir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu doğru değildir. Aşağıda, talimatların sıra dışı yürütülebileceği birkaç durum yer almaktadır: • Derleyicinin bunun güvenli olmadığını bilmesinin bir yolu olmadığından, derleyici ifadeleri yeniden sıralamayı…
Devamı