İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

XML Şemaları– SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

XML Şemaları– SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

HTTP Post İstekleri

Ad Alanları

Ad alanları, XML işlemenin temel özellikleri arasındadır. Ad alanları, bir XML belgesinde eşit şekilde adlandırılmış öğelerle ad çakışmalarını önlemek için kullanılabilir. Bu, farklı yapılardan belgelerin birleştirilmesine izin verir.

Bir XML öğesini ad alanlarıyla işaretlemenin iki farklı yolu vardır: biri, bir öğe için ad alanını belirtebilir veya bir önek kullanabilir. Önek yöntemi, XML belgelerini daha kısa hale getirdiğinden, esas olarak birkaç öğe aynı ad alanına ait olduğunda kullanışlıdır.

XML DOM’u

Belge Nesne Modeli (DOM), XML belgeleri üzerinde nesne yönelimli bir görünüm sunarak, XML’in kolay ve sezgisel olarak işlenmesini sağlar. Bir DOM, bir XML belgesinin yapısını ayrıştıran ve bir nesne ağacı başlatan bir XML ayrıştırıcısı tarafından oluşturulur.

Bu ağaçtaki her XML öğesi bir düğüme karşılık gelir. Bu yöntemin yararı, DOM oluşturulduktan sonra düğümlere nesne yönelimli bir şekilde erişebilmektir. Dezavantajı, bu yaklaşımın oldukça maliyetli olmasıdır, çünkü ilk önce ağacı oluşturmak için bir XML ayrıştırıcısına ihtiyaç vardır. Örneğin, çoğu kez bir XML belgesinin tamamını okumak yerine sadece bölümlerini okumak isteriz.

Bu durumlarda, daha az kaynak tüketen ayrıştırıcıların, örneğin SAX (XML için Basit API) ayrıştırıcıların kullanılması önerilir. SAX ayrıştırıcıları, meydana gelen her olay için bir yöntem çağıran programa kaydedilebildiğinden, ayrıştırma sürecinde hedeflenen müdahaleyi destekleyen olay tabanlı bir model kullanır. DOM özellikli ayrıştırıcılara benzer şekilde, SAX ayrıştırıcıları en yaygın platformlar ve programlama dilleri için mevcuttur.

XML Geçerlilik Kısıtlaması

XML belirtiminde tanımlanan iyi biçimlendirme kısıtlaması, XML belgeleri için net bir sözdizimi sağlarken, geçerlilik, bir XML belgesi için özel olarak tanımlanmış bir yapı sunmamıza izin verir. Bir XML belgesi, iyi biçimlendirildiğinde ve içeriği ve yapısı önceden tanımlanmış kurallara uygun olduğunda geçerlidir.

Bu kurallar, Belge Türü Tanımlarında (DTD’ler) veya XML şemalarında formüle edilir. Nesne oryantasyonu açısından bu, iyi biçimlendirilmişliğin XML’i DOM’a eşlememizi sağlarken, geçerliliğin uygulamaya özel veri türlerini tanıtmamıza izin verdiği (böylece doğrulanabilirlik elde ettiğimiz) anlamına gelir.

DTD (Belge Türü Tanımı)

DTD, bir XML belgesinin yapısını açıklamak için kullanılabilen bir dizi kuralı temsil eder. XML, DTD’leri SGML’den ödünç alır. “Satın alma siparişi” XML örneğini doğrulayan bir DTD gösterir. !DOCTYPE, !ELEMENT ve !ATTLIST parçaları veri tipini tanımlar.

Öğelerin bağlanma şekli, düzenli ifadelerin tanımını güçlü bir şekilde hatırlatır. <!ELEMENT order (item+,OrderDate,price)> kuralı, bir sipariş öğesinin en az bir öğe öğesinden (“+”), ardından bir OrderDate ve bir fiyattan oluştuğunu ifade eder.

Basit yapıları sayesinde, DTD’ler insanların anlaması için nispeten kolaydır. Bu nedenle, esas olarak manuel olarak oluşturulmaları veya sürdürülmeleri gerektiğinde faydalıdırlar.

Bununla birlikte, tam olarak basit yapılarından dolayı, DTD’ler sonunda XML şemaları tarafından çözülen iki farklı soruna neden olur:

• DTD’lerin SGML’den ödünç alınmış olması genellikle bir sorun olarak kabul edilir, çünkü grameri okumak için bir DTD ayrıştırıcısı gerekir. Mevcut XML ayrıştırıcılarının okuyabilmesi için gramerin kendisini de XML’de not etmek daha iyi olacaktır. Örneğimiz, bir DTD’nin iyi biçimlendirilmiş bir XML olmadığını göstermektedir.
• Bazı veri türleri, DTD’lerdeki öğeleri veya öznitelikleri tanımlamak için kullanılabilse de, kapsamları çok sınırlıdır. Bu kısıtlama, DTD’lerin yeniden kullanılabilirliğini bozar.


xml nedir e-ticaret
Xml dosyası hangi programla Açılır
XML dosyası açma
Xml dosyası Nedir
XML dosyası oluşturma
Xml uzantısı Nedir
XML görüntüleyici
Tone XML Nedir


XML Şemaları

XML şemaları, DTD’lerin getirdiği sorunları yanıtlamak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, veri türü entegrasyonu, yeniden kullanılabilirlik ve XML formülasyonu gibi başlıca faydaları, artan bir karmaşıklık pahasına geldi. Sonuç olarak, şema geliştirirken araç kullanmak neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. Karmaşıklıkları nedeniyle, bu bölüm şemaları yalnızca en önemli özelliklerini ve kavramlarını özetlemek için kısaca tartışır.

Dize, bayt, ondalık veya tarih gibi önceden tanımlanmış çeşitli veri türlerini tanımlamak için bir XML şeması kullanılabilir. Ek olarak, şablonlara benzer kullanıcı tanımlı veri türlerini destekleyen yönlerin tanımlanmasına izin verirler.

Örneğin, “satın alma siparişi” örneğindeki XML öğe kitabının tüm geçerli ISBN özniteliklerinin ISBN numaraları gösterimini takip etmesi gerektiğini varsayalım. Birleştirilmiş sayıları ve çizgileri modeliyle açıklamak için bir model kullanabilir ve bu veri türünü gelecekteki geliştirme projelerinde yeniden kullanabiliriz.

Şema veri türlerini mevcut türlerden türetmek için iki farklı kavram vardır: uzantı ve kısıtlama. Nesne yönelimli kalıtım anlamında kısıtlama, süper tipin değer aralığının uzmanlaşmasına karşılık gelirken, genişleme diğer tiplerin bir araya toplanmasına benzer olacaktır.

(Önceden tanımlanmış) pozitifTamsayı türünü kısıtlayarak ve değer aralığı için bir üst sınır ayarlayarak LTH türünün nasıl oluşturulduğunu gösterir. Bu şeklin sağ tarafında, kullanıcı tanımlı orderType türü, bir orderType’a (önceden tanımlanmış) date türünden orderDate adlı bir öğe ekleyen date-dOrderType’a genişletildi.

XSL – Genişletilebilir Stil Sayfası Dili

XSL, Genişletilebilir Stil Sayfası Dili anlamına gelir ve üç bölümden oluşur: XSL Dönüşümleri, XPath ve XSL-FO. XSL, XML’i dönüştürmek ve biçimlendirmek için bir standart içerir. XSLT, XSL’nin çekirdeğini temsil eden kalıpları ve bunların dönüşümü için kuralları tanımlayan bir dildir. XSL-FO, bir biçimlendirme stilini net bir şekilde tanımlamak için kullanılırken, XSLT için olası tüm dönüştürme sonuçlarından yalnızca birini temsil eder.

Bu nedenle XSL, genel bir kategorizasyon olarak Model-View-Controller tasarım deseni ile karşılaştırılabilir. Model, XML belgelerine karşılık gelir ve denetleyici, XSLT’ye karşılık gelir. Oluşturulan görünümler isteğe bağlı nitelikte olabilir, yani HTML, WML, cHTML veya yine XML. XSL Suite içinde önceden tanımlanmış bir görünüm, bir XSL-FO (Biçimlendirme Nesnesi) olarak düşünülebilir.

XSLT – Genişletilebilir Stil Sayfası Dil Dönüşümleri

Genişletilebilir Stil Sayfası Dil Dönüşümleri standardı, XML’de işaretlenmiş verilerin/içeriklerin nasıl dönüştürülebileceğini açıklar. Bir XSLT programını tanımlayan belgelere stil sayfaları da denir. XSLT’nin tanımladığı dil bir XML lehçesidir. Bu, XSLT’nin iyi biçimlendirilmişlik ve geçerlilik dahil olmak üzere tüm XML özelliklerini devraldığı anlamına gelir. XSLT, bir XSLT stil sayfasının geçerliliğini garanti eden W3C tarafından tanımlanan ad alanında tanımlanır.

Bir XSL dönüşümünün sonucu, belirli veya dikte edilen yapılara veya kısıtlamalara bağlı değildir. Bu, bir XSL dönüşümünün sonucunun, XML gibi yapılandırılmış işaretlemeden keyfi olarak yorumlanabilen karakter dizilerine kadar tüm spektrumu kapsadığı anlamına gelir.

Bir XSLT işlemci, IPO (Giriş, İşleme, Çıkış) ilkesine göre çalışır. XML verileri girdidir, XSLT stil sayfası ise çıktıyı oluşturmak için işleme işini yönetir. Bir XSLT işlemcinin nasıl çalıştığını gösterir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın