İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Web Uygulama Mimarilerinin Özellikleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Web Uygulama Mimarilerinin Özellikleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Koşullu Biçimlendirme – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Çerçeveler

Çerçeveler, mevcut mimari bilgiyi yeniden kullanmak için başka bir seçeneği temsil eder. Bir çerçeve, halihazırda uygulanan genel işlevselliğe sahip yeniden kullanılabilir bir yazılım sistemidir. Çerçeve, kullanıma hazır bir uygulamaya dönüştürülebilir.

Çerçeve, belirli bir uygulama alanı için temel mimari ve temel işlevler için bir plan görevi görür. Bu, bir çerçevede yer alan mimari bilginin uygulamada tamamen benimsenebileceği anlamına gelir.

Bununla birlikte, bir çerçevenin faydaları, yani mimarinin ve işlevselliğin basit bir şekilde yeniden kullanılması, dezavantajlarına, yani yüksek derecede eğitim çabasına, farklı çerçevelerin entegrasyonu için standartların eksikliğine ve bunun sonucunda ortaya çıkan bağımlılığa karşı tartılmalıdır. üreticiler üzerinde. Web uygulamaları için bazı çerçeveleri tartışın.

Mimarileri Kategorize Etmek

Son birkaç yılda, çeşitli uygulama alanlarındaki belirli gereksinimler için bir dizi mimari geliştirilmiştir. Mimarilerin katmanlama özelliğini veya mimarilerin veri yönünü dikkate alarak farklı veri ve veri formatlarının desteğini alarak Web uygulama ortamları için mimarileri tanımlayın:

• Katmanlama yönü: Katmanlama, yazılım sistemlerinin bir yazılım sistemi içinde “ilişkilerin ayrılması” ilkesini uygulamak için birkaç katmanda yapılandırılması anlamına gelir. Dağıtılmış sistemler ve Web uygulamaları alanındaki birçok çerçeve, örneğin J2EE gibi, öncelikle katmanlama yönüyle yapılandırılır.

Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (EAI) olarak da adlandırılan eski sistemleri entegre etmek için kullanılan mimariler ve portallar da bu kategoriye girer. Katmanlama yönüne dayalı web uygulama mimarileri açıklanmaktadır.

• Veri yönü: Veriler yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilir. Yapılandırılmış veriler, ilişkisel bir veritabanındaki tablolar veya bir belgedeki XML yapıları gibi tanımlanmış bir şemayı takip eder. Yapılandırılmamış veriler, tipik olarak açık bir şemayı takip etmeyen multimedya içerikleridir, örneğin resimler, ses ve video. Bu, otomatik olarak işlenmesini zorlaştırır. Bu kategoride yer alan web uygulama mimarileri anlatılmaktadır.

Yazılım sistemlerinin artan dağıtımı, veri ve mesajların dağıtımını ele alan mimarilerin ve altyapıların geliştirilmesine yol açmıştır:

•Dağıtılmış Nesne Ara Yazılımı (DOM): Bu tür altyapı, uzak nesnelere şeffaf bir şekilde erişmeye izin verir. Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) mekanizmasına dayanır.

Bazı DOM sistemleri, farklı platformlardaki nesnelerin etkileşime girmesine de olanak tanır (örn. CORBA). Bu tür sistemlerin diğer örnekleri arasında Microsoft’un DCOM’u (Dağıtılmış Bileşen Nesne Modeli) veya Sun Microsystems’in EJB’si (Enterprise Java Beans) yer alır.

•Sanal Paylaşılan Bellek (VSM): VSM modeli, dağıtılmış işlemlerin ortak verilere erişmesine izin verir. İşlemlerin kendileri paylaşılan bir belleğe erişir. Verileri dağıtmak için süreçler için şeffaf olan uygun bir ara katman yazılımı kullanılır. Bu veriler sistemin “herhangi bir yerinde” olabilir (dolayısıyla “sanal”).

• Mesaj Odaklı Ara Yazılım (MOM): MOM sistemleri, mesajların eşzamansız iletimi için işlevler sunar. Asenkron iletişim, senkron iletişimden farklıdır, çünkü mesajların durumu ne olursa olsun alıcıya gönderilir, örneğin, mesaj gönderildiğinde alıcı müsait olmayabilir, yani çevrimdışı olabilir.

MOM, mesajların yine de iletilmesini sağlar. MOM sistemlerine örnek olarak Sun’ın JMS’si ve Microsoft’un MSMQ’su verilebilir.

Eşler Arası (P2P): P2P, bir sistemdeki iki cihaz  eşler arasında bir sunucu kullanmadan doğrudan iletişim anlamına gelir, yani bunlar noktadan noktaya bağlantı üzerinden iletişim kurar. Akranlar temelde eşittir. P2P sistemleri, böyle bir ağdaki cihazların nasıl iletişim kurduklarını ve birbirlerini nasıl “keşfettiklerini” açıklar.

P2P sistemlerine örnek olarak JXTA ve Xmiddle verilebilir. Hizmet Odaklı Ara Katman Yazılımı (SOM): SOM, DOM sistemlerini hizmet kavramıyla geliştirir. Bu bağlamda bir hizmet, bir dizi nesne ve bunların davranışlarıdır.

Bu nesneler, bir hizmeti diğer sistemler/hizmetler için kullanılabilir kılmak üzere tanımlanmış bir arabirim kullanır. SOM, hizmetler arasındaki iletişim protokollerini tanımlar ve hizmetlere konum ve taşıma açısından şeffaf erişim sağlar, böylece hizmetlerin platform sınırlarının ötesinde basit bir entegrasyonunu destekler.

Bir SOM örneği, Sun’ın Jini sistemidir. Web hizmetleri alanında ortaya çıkan mimariler de bu kategoriye aittir. Bu mimariler genel olarak dağıtık sistemlere uygulanabilir, yani Web uygulamaları ile sınırlı değildir. Bu nedenle, bu bölümde bu mimarileri ayrıntılı olarak ele almayacağız.


Yazılım Mimarileri Ders Notları
Yazılım mimarisi PDF
Yazılım mimarileri
Yazılım Mimarisi Nedir
Yazılım Mimarisi Örnekleri
Yazılım mimari desenleri
Yazılım mimarisi ve Tasarımı
Yazilim mimarileri bilgisayar programciliği


Web Uygulama Mimarilerinin Özellikleri

Web uygulamalarının özelliklerini kullanım, ürün, geliştirme ve evrim perspektiflerinden açıklar. Dikkate değer bir gelişme, Web uygulamaları için kalite gereklilikleri ile ilgilidir. Web uygulaması gereksinimlerinin, karşılaştırılabilir geleneksel yazılım sistemleri gereksinimlerinden daha talepkar olduğunu görebiliriz.

Özellikle değiştirilebilirlik, performans, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik ile ilgili bu gelişme, Web uygulamalarının hem geliştirilmesi hem de çalıştırılması için özel teknik altyapıların önerilmesini ve sunulmasını teşvik etmiştir.

Dolayısıyla bir yanda web altyapı mimarisini, diğer yanda web uygulama mimarisini ayırt etmemiz gerekiyor. Birincisine Web Platform Mimarileri (WPA) ve ikincisine Web Uygulama Mimarileri (WAA) olarak bakın. WAA büyük ölçüde bir web uygulamasının içinde bulunduğu problem alanına bağlı olduğundan, bu bölüm öncelikle WPA’lara odaklanacaktır.

Web Platformu Mimarileri çok çeşitli problemler için geliştirilmiştir. J2EE ve .NET platformunun uygulamaları gibi uygulama sunucuları, oturum işleme, protokol sarma ve veri erişimi için temel hizmetler sağlamaya çalışır. Uygulama sunucularının yanı sıra güvenlik, performans veya veri entegrasyonu gibi konularda özel mimari çözümler geliştirilmiştir. Bunlara örnek olarak sırasıyla güvenlik duvarları, önbelleğe alma proxy’leri ve EAI verilebilir.

Paradoksal olarak, bu geniş yelpazedeki farklı sistemlerin kullanımı, farklı kalite gereksinimlerinin değerlendirilmesini ve sürdürülmesini giderek daha zor hale getirmiştir. Örneğin, üçüncü taraf (ticari veya açık kaynak) satıcılardan alınan artan sayıda bileşen ve ürün nedeniyle performans gereksinimlerini karşılamak giderek daha zor hale geliyor.

Web uygulamalarının geliştirilmesindeki diğer sorunlar, teknik altyapıların homojen olmaması ve olgunlaşmamış olmasıdır. Hızla gelişen güncellemeler nedeniyle uygulama sunucuları için performans analizlerinin hazırlanmasındaki sorunları açıklar.

Ankette, yeni tanıtılan ürün sürümlerinin öncekilere göre daha yavaş olduğu ve yeni işlevlerin mevcut uygulama kodunda uyumsuzluklara neden olduğu ortaya çıktı. Ancak, ilgili ürünler hakkında son derece ayrıntılı bilgi gerektiren kapsamlı uyarlamalardan sonra, istenen performans davranışına geri dönmek mümkün oldu.

Homojen olmama ve olgun olmama sorunlarına bakılmaksızın, mevcut Web uygulamaları verilen sorunları çözmek için çok sayıda farklı teknik altyapı kullanır.

Ürün yelpazesi, EJB uygulamaları gibi uygulama sunucuları üzerinden Struts ve Cocoon gibi teknik açık kaynaklı çerçevelerden Brezilya ve JetSpeed gibi portal çerçevelerine kadar uzanır. Ek olarak, birçok Web uygulaması aynı anda birkaç çerçeve kullanır. Farklı çerçevelerin sınıflandırılmasını ve analizini verir.

Web uygulama mimarileri alanında fark edilir hale gelen bir diğer husus, WPA düzeyinde farklı dillerin, karakter kümelerinin ve temsil mekanizmalarının (örneğin, sağdan sola Arapça karakterlerin temsili) desteklenmesini gerektiren Web uygulamalarının uluslararasılaşmasıdır.

Bu özelliklerin çoğu programlama dilleri veya işletim sistemleri tarafından desteklenir. Örneğin, Java platformu, farklı karakter kodlamalarından çok dilli kullanıcı arayüzlerine “kaynak paketleri” kullanarak ulaşan uluslararasılaştırma mekanizmaları sunar.

Web uygulamaları için mimariler geliştirirken tüm bu farklı yönlerin dikkate alınması gerekir. Özellikle WPA’lar, ortak sorunları çözmek için çok çeşitli işlevler sağlar ve web uygulamalarının gelişebileceği bağlamı tanımlar.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın