İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Web Mimarlık Terimleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Web Mimarlık Terimleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Kontrollü Görüntüleme

Web Mimarlık Terimleri

Web uygulamalarını geliştirirken, çevrimiçi ürün siparişleri gibi işlevsel gereksinimlerden, performans veya kullanılabilirlik gibi kalite gereksinimlerine, eski sistemler olarak adlandırılan mevcut yazılım sistemlerinin entegrasyonuna kadar çok sayıda gereksinim ve kısıtlamayı dikkate almalıyız. Web uygulamamızın okuması gereken mevcut veri havuzları vardır.

Ayrıca, teknik altyapı söz konusu olduğunda, Web uygulamaları normalde “sıfırdan” geliştirilmez. Bunun yerine, genellikle mevcut bir altyapıyı genişletmemiz veya uyarlamamız gerekir. Salt teknik kısıtlamaların yanı sıra, teknik bir altyapının ekonomik uygulanabilirliği gibi diğer kriterleri de belirleyebiliriz. Bir Web uygulamasının mimarisi, bu gereksinimleri en iyi şekilde karşılayabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Mimarlık Nedir?

“Mimarlık” teriminin benzersiz bir tanımı yoktur. Örneğin, Carnegie-Mellon Üniversitesi’ndeki ünlü Yazılım Mühendisliği Enstitüsü’nün (SEI) ana sayfasında terimin 20’den fazla çeşidini bulabilirsiniz.

Başka bir varyant eklemek yerine, yazılım mimarilerinin en önemli özelliklerini açıklamaya çalışıyoruz:

• Mimari yapıyı tanımlar: Bir yazılım sisteminin mimarisine göre, yapılarından, bileşenlerine ayrışmasından ve bunların arayüzlerinden ve ilişkilerinden oluşur. Bir yazılım ürünü için bir bina tasarımı ve akış şeması olarak kabul edilebilmesi için, söz konusu yazılım sisteminin hem statik hem de dinamik yönlerini açıklar.

• Mimari, analizden uygulamaya geçişi oluşturur: Mimari oluşturduğumuzda, işlevsel gereksinimleri ve kalite gereksinimlerini yazılım bileşenlerine ve bunların ilişkilerine ve arayüzlerine yinelemeli bir yaklaşımla ayırmaya çalışırız. Bu süreç, Birleşik Süreç gibi bir dizi yaklaşımla desteklenir.

• Mimariye farklı açılardan bakılabilir: Mimarinin görüldüğü bakış açısına bağlı olarak, farklı mimari yönleri vurgulayabilir ve maddeler halinde sıralayabiliriz.

Normalde dört farklı görünüm arasında ayrım yaparız: (1) uygulama alanının varlıklarını ve bunların ilişkilerini tanımlayan kavramsal görünüm; (2) sunucular veya iletişim bağlantıları gibi sistem çalışma zamanındaki bileşenleri açıklayan çalışma zamanı görünümü; (3) senkronizasyon ve eşzamanlılık gibi yönlere bakarken sistem çalışma zamanında süreçleri haritalandıran süreç görünümü; ve (4) örneğin alt sistemler, bileşenler veya kaynak kodu gibi sistemin yazılım yapılarını açıklayan uygulama görünümü. Farklı bakış açılarına yapılan bu farklılaşma, örneğin Birleşik Modelleme Dili – UML gibi modelleme dilleri tarafından da desteklenir.

• Mimari, bir sistemi anlaşılır kılar: Yazılım sistemlerini yapılandırmak ve farklı bakış açılarına ayırmak, yazılım sistemlerinin karmaşıklığını daha iyi yönetmemizi sağlar ve sistemlerin anlaşılması daha kolay hale gelir. Ek olarak, sistem özelliklerinin soyutlanması, önemli mimari konuların iletişimini kolaylaştırır.

•Mimari, esnek bir sistemin çerçevesini temsil eder: TomDeMarco, mimariden bir “değişim çerçevesi” olarak söz eder, yani yazılım mimarisi, bir yazılım sisteminin gelişebileceği çerçeveyi oluşturur. Bir sistemin uzantıları önceden hesaba katılmadıysa, böyle bir uzantının gerçekleştirilmesi en iyi ihtimalle zor olacaktır.

Mimarilerin yukarıdaki özellikleri göz önüne alındığında, mimari kararların Web uygulamalarının geliştirilmesi için büyük önem taşıdığını kolayca görebiliriz.


Mimari Terimler Sözlüğü pdf
Havalı Mimari Terimler
Mimari Terimler ve Anlamları
Peyzaj MİMARLIĞI terimleri
Farsça Mimari Terimler
Türk mimari Terimleri
İç Mimari Terimler
Yabancı Mimari Terimler


Mimari Geliştirmek

Yazılımın gereksinimleri ve dolayısıyla mimarisi değişebilir. Bir uygulamanın geliştirilmesi sırasında ve sonrasında teknik ve organizasyonel kısıtlamalar değişir. Bunun nedeni, geliştirme sürecinin başındaki belirsiz gereksinimler veya bir sistem tamamlandıktan sonra gereksinimlerdeki değişiklik olabilir.

Yazılım sistemlerine genellikle “hareketli hedefler” denmesinin nedeni budur. Bir mimarinin gelişimini etkileyen farklı faktörleri ve kısıtlamaları göre gösterir.

Bir uygulamanın mimarisi öncelikle işlevsel gereksinimlerden, yani bir sistem tarafından sağlanan hizmetlerden ve ölçeklenebilirlik veya performans gibi kalite hususlarından etkilenir.

Bu gereksinimlerin dışında mimariler, kullanılan sistem yazılımı (ör. işletim sistemi), ara katman yazılımı (ör. CORBA uygulaması), entegre edilecek eski sistemler, kullanılan standartlar, geliştirme kuralları gibi teknik kısıtlamalardan da etkilenir. (örneğin, kodlama yönergeleri) veya dağıtım yönleri (örneğin, bir şirketin farklı konumlarındaki dağıtım). Ayrıca, yazılım mimarının deneyimleri, bir mimarinin tanımlanmasında önemli bir rol oynar.

Yazılım sistemleri hareketli hedefler olduğundan, mimariler tipik olarak yinelemeli bir şekilde geliştirilir. Bu yaklaşım, güvenli olmayan gereksinimlerden ve kısıtlamalardan kaynaklanan riskleri hesaplanabilir ve kontrol edilebilir hale getirmelidir.

Ancak yinelemeli bir yaklaşım, iyi bir mimariyi garanti etmez. Yinelemeli bir yaklaşım, bir mimarinin geliştirilmesinde eski bir sistemin entegrasyonu gibi belirli tasarım problemlerini çözmek için yeterli değildir. Neyse ki, tasarım modellerinin bu tür tasarım kararlarını desteklemede çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Desenler

Modeller, belirli bir tasarım bağlamında ortaya çıkan tekrar eden tasarım problemlerini tanımlar ve çözümler önerir. Bir çözüm, katılan bileşenleri, bunların sorumluluklarını, bu bileşenler arasındaki ilişkiyi ve bu bileşenlerin spesifik problem içindeki etkileşimini tanımlar. Bu, kalıpların, yüksek kaliteli yazılım sistemlerinin geliştirilmesini destekleyerek, kanıtlanmış ve birleştirilmiş tasarım bilgisini yeniden kullanmamızı sağladığı anlamına gelir.

Üç farklı soyutlama seviyesinde kalıpları tanımlar:

•Mimari modeller: Bu modeller, yazılım sistemleri için temel yapılandırma mekanizmalarını haritalandırır. Mimari alt sistemleri, bunların sorumluluklarını, ilişkilerini ve etkileşimlerini tanımlarlar. Bu model tipine bir örnek, Model-View-Controller (MVC) modelidir.

• Tasarım kalıpları: Bu kalıplar, tanımlanmış bir bağlamda bir tasarım problemini çözmek için yapıyı, ilişkileri ve bileşenler arasındaki etkileşimi tanımlar. Tasarım kalıpları, belirli bir programlama dilinden soyutlanır, ancak mimari kalıpların kapsamı içinde hareket eder. Tasarım modelinin bir örneği, açıklanan Yayıncı-Abone modelidir.

• Deyimler: örneğin, C++’da depolama yönetimi için Counted-Pointer deyimi gibi, bir programlama dilinde belirli bir uygulamaya atıfta bulunan kalıpları tanımlar. J2EE ve CORBA gibi farklı altyapılar için modeller mevcuttur.

Bununla birlikte, örüntüler yalnızca eldeki problem için bir kılavuz görevi görebilir. Yazılım mimarı, kalıpları ilgili soruna ve kısıtlamalara uyarlamalıdır. Ek olarak, mimarın kullanılan kalıpları entegre etmesi ve ayarlaması gerekir.

Entegrasyon sürecini desteklemek için kalıp dilleri önerir. Bir kalıp dili, farklı soyutlama seviyelerinde ilgili kalıpların ara bağlantılarını tanımlar, kalıplar için farklı kullanımlar önerir ve bir ses sistemi sağlamak için gereken uyarlamayı gösterir. Dağıtılmış sistemler için bir model dili örneği sunar.

E-iş için kalıplarıyla, ticari uygulamalar için mimari kalıpları ve bunların IBM altyapısına nasıl eşlenebileceğini açıklar. Bu mimari modeller, kullanım durumundan hedef mimariye kadar değişen bir karar zinciri boyunca rafine edilir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın