İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Rasyonel Birleşik Sürecin Analizi – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Rasyonel Birleşik Sürecin Analizi – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Android'de Kodlama

Rasyonel Birleşik Sürecin Analizi

Bu bölüm, Rational Unified Process’i (RUP) ağır, faz yönelimli, artımlı ve yinelemeli süreçler ailesinin bir temsilcisi olarak tanımlar. Bu süreçlerin amacı, yüksek kaliteli bir ürünün sabit bir süre içinde ve sabit bir fiyatla geliştirilmesini desteklemektir. Ürün, gelecekteki kullanıcıları için iyi tanımlanmış bir katma değeri temsil etmelidir.

RUP, yöntemleri farklı temel iş akışlarında gruplandırır ve buna göre açıklar. Bu adlandırma kuralı, tek metodolojik adımların, belki de başka bir iş akışının etkinliklerinin birbirine bağlı olabileceği gerçeği de dahil olmak üzere birkaç şeyi hesaba katar.

Ayrıntılı modeller ve belgeler oluşturan temel iş akışının karakteri, RUP’u ağır bir süreç haline getirir. Ancak RUP’un bu yönünü ayrıntılı olarak tartışmayacağız. Örneğin, Web uygulamalarının gereksinim mühendisliği için bazı yöntemler, yönergeler ve gösterimler açıklanmış ve modellerin Web uygulamaları bağlamında nasıl kullanılabileceği tartışılmıştır.

Kademeli yaklaşım, bir sistemin tipik olarak bütünüyle planlandığı ve parçalar halinde uygulandığı ve sürekli olarak işlevselliği ve kalitesi giderek artan temel fikre dayanmaktadır. Tipik bir durumda, temel işlevsellik sunan bir ilk sistem sürümü, kullanıcılara olabildiğince erken teslim edilir.

Daha sonra geliştirilen (ve gönderilen) sistem parçaları yalnızca bu işlevselliği genişletir. Bu yaklaşım, artan karmaşıklığın ve yazılım sistemlerinin doğal bir riskinin yönetilebilir olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu artımlı yaklaşım, kullanıcı gereksinimlerinin en önemli yönlerinin geliştirme projesinin başlangıcında tam olarak elde edilebileceğini ve yazılım sistemini çeşitli artımlarda veya yapılarda tasarlamanın, geliştirmenin, tanıtmanın ve kullanmanın mümkün olduğunu varsayar.

Artımlı yaklaşım, RUP’un aşamalarına yansır. RUP, bir geliştirme projesi için dört farklı aşama oluşturur ve bu aşamaların her biri, bir dizi ayrı yinelemede düzenlenir. Dört aşama, geliştirme sürecinin farklı yönlerine odaklanır.

Her aşama, genel sürecin ilerleyişini değerlendirmek için kullanılan bir dönüm noktasında sona erer. Bir mihenk taşı, bir dizi yapıt veya teslimatla tanımlanır. Bu nedenle, bir sonraki aşamaya geçilmeden önce bir aşamanın iyi tanımlanmış kriterleri karşılaması gerekir.

Dört aşama ve rolleri aşağıda özetlenmiştir:

• Başlangıç aşaması: Başlangıç aşamasında, geliştiriciler projenin kapsamını ve sistemin iş gerekçesini tanımlar. Bu aşamanın amacı, müşteri ve gelecekteki sistem kullanıcıları ile işbirliği içinde nihai ürün için ortak bir vizyon geliştirmektir.

Bu, temel gereksinimlerin bir tanımını içerir, yani sistemin yapması gerekenlerle yapmaması gerekenleri sınırlandırması. Bu artımlı yaklaşımın temelidir. Ek olarak, mimarinin fizibilitesinin bir incelemesini de içerir, yani asgari olarak, ilk aşama gereksinimlere uygun bir mimari bulmalı ve denemelidir.

• Detaylandırma aşaması: Detaylandırma aşamasında, geliştiriciler projenin ihtiyaçlarını daha ayrıntılı olarak analiz eder ve mimari temelini tanımlar. Bu aşamanın amacı, en yüksek proje risklerini mümkün olan en geniş ölçüde hariç tutmaktır, böylece bu aşamanın sonunda sabit bir fiyat formüle edilebilir. Bu, optimum ve genişletilebilir bir mimarinin seçimini ve personelin kullanılacak teknolojilere aşina olmasını içerir.

• İnşaat aşaması: İnşaat aşamasında, geliştiriciler analizi tamamlamaya, tasarımın çoğunu gerçekleştirmeye ve sistemin uygulanmasına odaklanır.

Yani, yapım aşaması, tüm bileşenlerin uygulanması ve bunların tek bir ürüne entegrasyonu ile ilgilenerek ürünü oluşturur. Geçiş aşamasında bazı ek çalışmaların tamamlanması gerektiğinden, ürün hatasız olmayabilir. Bu aşamanın bir diğer sonucu da detaylı testler.

• Geçiş aşaması: Geçiş aşamasında, geliştiriciler sistemi kullanıcılara teslim eder. Bu aşama, ürünü kullanıcı ortamına entegre ederek projeyi sonlandırır.


Yazılım tasarım süreci
Yazılım Geliştirme Modelleri
On üç GELİŞTİRME sürecinde ağırlıklı olarak kullanılan teknoloji
Yazılım Süreç Modelleri
Yazılım geliştirme Modelleri karşılaştırma
Yazılım Süreç Modeli Nedir
Yazılım geliştirme sonucu ortaya çıkan ürün
Yazılım GELİŞTİRME süreçleri


RUP’un yinelemeli bir süreç olduğunu görebiliriz. Dört aşamada yinelemeli bir yaklaşım önerir. Bir aşama içindeki yinelemelerin karakteri, o aşamanın amaçlarına tabidir. Örneğin, başlangıç aşamasındaki bir yineleme, geliştirilmekte olan sistemin bir prototipini geliştirebilir.

Prototip daha sonra müşteri ve kullanıcılarla gereksinimleri belirlemek için kullanılabilir. Aksine, detaylandırma aşamasındaki bir veya daha fazla yineleme, genellikle mimarinin bir bölümünü uygular (tüm işlevsellik olmadan).

Alternatif olarak, bu aşamadaki bir yineleme, aynı anda yeni personeli eğitirken veya personel üyelerine kendilerini yeni bir teknolojiye alıştırma şansı verirken, daha sonraki sistem kabulü için özellikle önemli olabilecek bir sistem işlevselliği geliştirebilir.

Son olarak, örneğin, bir dizi benzer işlevsellikten birinin diğer işlevler için bir şablon olarak uygulanması gerektiğinde, oluşturma aşamasındaki yinelemeler kullanılır. Performans gereksinimlerinin bir yinelemeden diğerine artması da mümkündür. Tüm bu olasılıklar, yinelemeli yaklaşımın ortak temel fikrine sahiptir.

Web Uygulaması Geliştirmeye Genel Uygunluk

Bu bölümde, RUP aşamalarının Web uygulamalarının geliştirilmesi için nasıl kullanılabileceği anlatılmaktadır. Bu, Web uygulama geliştirme projelerinde RUP’un hedeflediği hedefe ulaşıp ulaşamayacağını araştıracağımız anlamına gelir. Bu amaçla, önceki aşamalardaki proje risklerinin hariç tutulup tutulamayacağını veya azaltılıp azaltılamayacağını değerlendirmeliyiz, böylece sabit bir süre içinde ve sabit bir fiyatla en yüksek geliştirme çabası inşaat aşamasında ölçülebilir.

• Başlangıç aşaması: Web uygulaması geliştirme için ilk aşamanın tanımı sorunludur. RUP’un beklediği tam ürüne ilişkin somut bir vizyon, proje süresince kademeli olarak şekillenir. Bir pazarlama aracı olarak bir Web uygulamasının bir hedef kitlesi vardır, ancak bu grubun ihtiyaçları projenin başında bilinmez ve pazar etkileri nedeniyle sürekli değişirler.

Bu, kullanıcı kabulüne ilişkin varsayımları sürekli ve ampirik olarak gözden geçirmeyi ve ürün vizyonunu bu ampirik çalışmanın bulgularına uyarlamayı gerekli kılar. Bir Web uygulamasının vizyonu, Web uygulaması kullanımda olsa bile sürekli olarak gelişmektedir. Geliştirme çalışmalarına başlamadan önce vizyonu düzeltmek için yapılacak pahalı çalışmalar çok fazla zaman alacaktır. Ürün bittiğinde vizyonun güncelliğini yitirme riski olacaktır.

• Detaylandırma aşaması: Bu aşama tanımının da Web uygulama geliştirme gereksinimlerine uymadığını düşünüyoruz. Bu görüş için en önemli argümanımız, ilk ürün sürümünü oluşturmak için son derece kısa bir geliştirme döngüsünün, açıkça tanımlanmış bir son ürün için sabit bir fiyatın ölçülmesine göre önceliğe sahip olduğu gerçeğidir.

Bunun nedeni, bir yazılım ürününün kullanımıyla ilgili risklerin, fiili geliştirmenin içerdiği risklerden daha ağır olmasıdır. Bir Web uygulamasının ekonomik başarısını tahmin etmek, geleneksel bir yazılım ürününden daha zordur.

Bunun nedeni, geleneksel yazılımların aksine (örneğin, Google’ın diğer arama motorlarını nasıl devre dışı bıraktığını düşünün), Web uygulamalarının tipik olarak müşteri kazanma ve kalıcı olarak elde tutma yolu olmamasıdır. Rekabet sadece bir tık ötedeyken müşterilerin tek bir Web satıcısına sadık olmaları beklenemez.

Müşteriyi elde tutmanın bilinen tek türü, pazara türünün ilk örneği olarak giren ve rekabette her zaman önde olan bir Web uygulamasına sahip olmakla elde edilir (örneğin eBay müzayede evine bakın).

Şimdi bu aşamanın ikincil hedeflerine bakalım. Bir geliştirme projesinde kullanılacak teknolojiler konusunda personelin eğitilmesi kuşkusuz Web uygulamalarının geliştirilmesi için de önemlidir. Bununla birlikte, belirli bir zamanda başlayan sabit fiyatlı bir geliştirmenin baskısı olmadan, eğitim daha sonra da yapılabilir.

Yalnızca, eldeki görevlerin karmaşıklığı yönetilemez hale gelmeden önce tamamlanmalıdır. Ayrıca, çoğu zaman Web uygulamaları, sezgisel bir kullanımı mümkün kılacak şekilde tasarlanır. Bunun nedeni, geliştiricilerin potansiyel kullanıcıyı önceden bilme olasılıklarının olmaması ve özerk yapıları nedeniyle onları hiçbir şekilde etkileyememeleridir.

Dahası, onu yarı yolda değiştirmek yerine kararlı bir mimari lehine erken bir karar arzu edilir. Her halükarda, kaba sistem mimarisi, İnternet’in teknolojik temelleri tarafından önceden belirlenir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın