İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Web Uygulamaları – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Web Uygulamaları – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

İletişim Protokolünü Basitleştirme

Web Uygulamalarının Gereksinimleri

Aşağıdaki tartışma için RUP aşamalarının uygunluğuyla ilgili şüpheleri bir kenara bırakalım ve RUP aşamalarına dayalı bir Web mühendisliği projesi yürütmek istediğimizi varsayalım.

Bu varsayıma dayanarak, böyle bir sürecin yukarıda daha ayrıntılı olarak tanımlanan gereksinimleri nasıl karşılayabileceğini görelim.

1. Kısa geliştirme döngülerini yönetme: RUP’nin tasarlandığı bir projenin tipik döngüleri, Web uygulaması geliştirme için tipik olanlardan büyük ölçüde farklıdır. Geliştirme döngülerini kısa tutmak, modellerin ve sonuçta ortaya çıkan belgelerin oluşturulması ve yineleme ve aşama planları ile ilgili olarak önemli tavizler anlamına gelir.

Bu da sorunun sürecin ağır olmasından kaynaklandığı anlamına gelmektedir. Ancak süreci metodolojik temelinden sıyırırsak, aşamaların her biri için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizleşir. Toplamda, bu gereklilik çok kritik görünmektedir.

2. Değişen gereksinimleri ele alma: RUP aşamalarının tanımına göre, başlangıç aşamasının sonunda geliştirilmekte olan Web uygulamasının somut bir vizyonu olmalıdır. Kademeli olarak gelişen gereksinimler göz önüne alındığında, bu aşama, birçok geleneksel yazılım geliştirme projesine kıyasla daha fazla zaman alacaktır.

Bu, kısa geliştirme döngüleri için yukarıdaki gereksinimle çelişir. Bu sorun, Web uygulamalarının geliştirilmesi için bir başlangıç aşamasının uygulanabilirliği tartışmasında zaten açıklanmıştır. Toplamda, bu gereklilik de kritiktir.

3. Sabit son tarihleri ve esnek içerikleri olan yayınlar: RUP tabanlı bir süreç, her yinelemenin sonunda bir yayın üretir. Bu nedenle gereksinim, yineleme planının, yinelemenin sonu sabitken içeriğin esnek kalması için tasarlanmasıdır. Bu, bir yinelemenin planını o yineleme başlamadan önce tamamlamaya yönelik RUP gerekliliğiyle çelişir. Aslında, bir yineleme tam olarak doğru (planlanabilir) bir zaman dilimi olarak görülür.

Bu yineleme planlarının ayrıntıları daha sonra uyarlanabilir. Uyarlamalar belli bir çerçeve içinde hareket edebilir ancak temel planı tehlikeye atmamalıdır. Bir yineleme planının görevlerinden birinin, proje ilerlemesi için nesnel bir ölçü oluşturmak üzere bir yinelemenin başarısını kontrol edilebilir kılmak olduğunu düşünürsek, bu daha önemli hale gelir.

Ne yazık ki, esnek içerikli bir yinelemenin başarısı bu anlamda asla kontrol edilemez. Kendisini yalnızca planlanan yineleme son tarihini tutarak tanımlar. Proje ilerlemesini değerlendirmek bu temelde zor görünmektedir.

Faaliyetlerin ve sorumlulukların bir yineleme planında proje personeline erkenden tahsis edilmesi, o yinelemenin amaçlarının ve içeriğinin değişebileceğinin en başından net olduğu durumlarda anlamlı değildir. Böyle bir plan oluşturmaya bağlı kalırsak, bu planın sürekli güncellenmesi gerekir.

Bir sürümün içeriğini esnek tutmak için yineleme planını güncelleme maliyeti, planın yine de sahip olacağı şüpheli faydayla çelişir. Plan artık proje ilerlemesini kontrol etmeye hizmet etmeyecektir. Bu, bu gereksinimin karşılanmadığı anlamına gelir.

4. Farklı sürümlerin paralel gelişimi: RUP’ye dayalı bir süreçte, farklı sürümlerin paralel gelişimi paralel iterasyonlarda yapılmalıdır. RUP bu yaklaşımı yalnızca inşaat aşamasında alır; ancak diğer üç fazın her birinde düşünülebilir.

Bununla birlikte, tüm aşamalarda paralel geliştirme, RUP aşamalarının temel fikriyle çelişir, çünkü bir aşama yalnızca önceki aşamanın kilometre taşları elde edildikten sonra başlatılmalıdır. Toplamda, bu gereklilik RUP tarafından karşılanabilir.

5. Yeniden kullanım ve entegrasyon: RUP, bileşen tabanlı bir geliştirme sürecidir, yani yeniden kullanılabilir bileşenler geliştirme hedefini takip eder. Bununla birlikte, yeniden kullanılabilir bileşenlerin geliştirilmesi işlemin kendisi tarafından değil, nesne yönelimli yöntemler kullanılarak elde edilir.


Web uygulamaları örnekleri
Web uygulamaları Nedir
Web uygulamaları NASIL çalışır
Web Uygulamaları Dersi
Sağlık BAKANLIĞI Web Uygulamaları
mkys/is zekası giriş
JavaScript web uygulamaları
MKYS iş Zekası


Ayrıca RUP, diğer uygulamaların geliştirme süreçleriyle koordinasyonu tanımlamaz. Diğer uygulamalarla yapılandırılmış bir koordinasyon olasılığı karmaşık görünmektedir, çünkü geliştirilmekte olan uygulamanın içinde bulunduğu aşamaya bağlı olarak hangi bilgilerin değiş tokuş edilmesi gerektiğinin tanımlanması gerekir.

Bu durum karmaşık bağımlılıklara neden olur çünkü tüm projelerin aynı aşamada olacağı varsayılamaz. Özetle, diğer geliştirme süreçleriyle koordinasyonu desteklemek için RUP’u kullanmak zor görünmektedir.

6.Bir Web uygulamasının karmaşıklık düzeyine uyarlama: RUPi, farklı uygulamalara ve kurumsal gereksinimlere uyarlanabilen bir işlem çerçevesidir. Bu, RUP’ta örneğin dört faz ve beş iş akışı gibi çeşitli sabitlerin var olduğu ve bir fazın uzunluğu veya bir fazdaki yineleme sayısı gibi farklı faktörlerin değişebileceği anlamına gelir.

Bu, RUP tarafından önceden belirlenen aşamaların ve en büyük geliştirme bölümünün sabit bir fiyatla sabit bir süre içinde tamamlanabilmesini sağlamak için erken aşamalarda proje risklerini ortadan kaldırma veya azaltma hedefinin sürecin uyarlanmasından etkilenemeyeceği anlamına gelir.

Sonuç olarak, RUP, müşterinin iş süreçlerine kademeli olarak entegre edilmesi, uygulamanın karmaşıklığını artırırsa, kalite gereksinimlerinin daha yoğun bir şekilde ele alınmasını gerektiriyorsa, bir Web uygulamasının sonraki geliştirme adımlarına uyarlanabilir.

Ancak RUP, bir Web uygulamasının erken geliştirme aşamalarındaki geliştirme süreçleri gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde uyarlanamaz. Sebepler, esas olarak bir Web uygulamasının erken geliştirme aşamalarını karakterize eden yukarıdaki 1 ila 3. noktalarda belirtilmiştir.

Ekstrem Programlamanın Analizi

Bu bölüm, Web uygulamalarının geliştirilmesi için en popüler çevik yazılım geliştirme süreci modeli olan Extreme Programming’in (XP) uygunluğunu tartışmaktadır. Aşağıdaki bölümlerdeki tartışmayı daha iyi anlamak için XP’ye kısa bir girişle başlayacağız. Bu amaçla, altta yatan yöntemleri göz ardı ederek sürece odaklanacağız. Ardından, XP’nin bunları nasıl karşılayabileceğini görmek için açıklanan gereksinimlere tekrar bakacağız.

XP’yi sadece çok popüler olduğu için seçtik. Çevik süreçler, süreç seviyesinden ziyade bu bölümün tartışmasıyla ilgilenilmeyen metodolojik seviyede farklılık gösterir.

Çevik süreçler, yinelemeli geliştirme temeli üzerine kuruludur. Bu temele, geleneksel yaklaşımlardan daha hafif, daha insan merkezli bir bakış açısı eklerler. Çevik süreçler, birincil kontrol mekanizmaları olarak planlama yerine geri bildirim kullanır. Geri bildirim, gelişen yazılımın düzenli testleri ve sürümleri tarafından yönlendirilir.

Farklı çevik süreçler arasında pek çok benzerlik olduğundan, süreç liderleri Çevik Yazılım Geliştirme için bir Manifesto üzerinde anlaştılar. Scrum’ın XP’de bulunmayan bir özelliği, birkaç ilgili veya çok büyük projenin nasıl ele alınabileceğidir. Bu özelliğin bu bölümün sonunda tartışılacak olmasının nedeni budur.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın