İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Web Uygulamalarının Kullanılabilirliği  – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Web Uygulamalarının Kullanılabilirliği  – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Çoklu Kullanım Sorunları

Web Uygulamalarının Kullanılabilirliği

Kullanılabilirlik, Web uygulamaları için en önemli kalite faktörlerinden biridir. Kötü kullanılan uygulamalar, özellikle Web’de kullanıcıların bunları reddetmesine neden olur. Bu nedenle amaç, kullanıcıların hedeflerine etkili, verimli ve tatmin edici bir şekilde ulaşabilmeleri için Web uygulamalarını tasarlamaktır.

Bu amaçla, Web uygulamalarını tasarlarken, hem geçerli kullanım bağlamlarını hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate almalıyız. İkincisinin bazıları, insanların bilgiyi işleme biçimiyle belirlenir; insanların algısı, hafızası ve dikkat süresi etkileşimi büyük ölçüde etkiler.

Kullanılabilir Web uygulamalarının tasarımını desteklemek için çok sayıda az çok ayrıntılı tasarım yönergeleri mevcut olsa da, kullanılabilirlik “tek seferde” sağlanamaz. Bunun yerine, geliştirme sürecinin tüm aşamaları yinelemeli olmalı ve bu yinelemeler, iyi belirlenmiş kullanılabilirlik hedeflerinin ne kadar karşılandığı ile kontrol edilmelidir.

Bu amaca yönelik kilit faaliyetlerden biri, hem kullanıcı tabanlı yöntemleri hem de uzman yöntemleri uygulayarak kullanılabilirliğin biçimlendirici değerlendirmesidir. Web uygulamaları için genel bir kural, geleneksel kullanıcı tabanlı yaklaşımların yürütülmesinin geleneksel yazılımlara göre daha zor olmasıdır. Sonuç olarak, birçok proje, anonim kullanıcıların (az ya da çok) davranışlarının çevrimiçi analizleri de dahil olmak üzere soyut modellere dayalı değişkenler kullanır.

Mevcut gelişmeler, kullanılabilirlik mühendisliğinde giderek daha zor gereksinimler ortaya koymaktadır. Bir yandan büyüyen mobil internet alanındaki kullanım koşulları, ortalama bir kullanıcının Web uygulamalarını kullanmasını zorlaştırıyor. Öte yandan, Web’i motor veya görme engelli insanlar için erişilebilir hale getirmeye yönelik toplumsal baskı, erişilebilirliği artırmaktadır.

Motivasyon

Tahminler, insanların bir bilgisayarla çalıştıkları sürenin yaklaşık %20’sinin, örneğin yazdırma sorunlarını çözmek veya e-posta eklerini işlemek gibi verimsiz faaliyetler nedeniyle kaybedildiğini gösteriyor. Örneğin, Metagroup tarafından yürütülen bir araştırma, bir kullanıcının her gün ortalama 16 dakikasını yalnızca giriş yapmak, oturumu kapatmak ve kaydolmak için harcadığını ortaya çıkardı.

Bu tür rakamlar, çalışanların çalışma saatlerini bu tür gereksiz “meşguliyet terapisi” ile heba etmenin, kullanıcıların hüsrana uğramasından bahsetmeye bile gerek yok, şirketlerin çıkarına olamayacağını açıkça gösteriyor.

Bu sorunlar Web’de daha da ciddidir. Web’in küresel dağıtımı nedeniyle, uygulama işleme sorunları daha yüksek bir sosyo-politik öneme sahiptir. E-ticaret, e-devlet gibi alanlarda iş süreçleri büyük ölçekte sanal dünyaya taşınıyor.

Bu alanda da çeşitli çalışmalar, önemli etkinlik eksikliklerini belgeliyor, örneğin, birçok tüketicinin harcamaya istekli olduğu ancak çevrimiçi uygulamalardaki sorunlar nedeniyle satın almalarını etkileyemediğinin bulunması.

Çevrimiçi hizmetlerin işleyişine duyulan güven eksikliği veya net olmayan sitelerin kullanıcıları bunları kullanmaktan caydırması nedeniyle, kamu hizmetleri hala İnternet yerine geleneksel kanallar üzerinden kullanılmaktadır. Bunun sonuçları, iptal edilen ticari işlemlerin kar kaybına yol açması ve hizmetlerin kullanılmamasının maliyet tasarruflarının kaçırılmasına yol açmasıdır.

Bu tür tatmin edici olmayan bir durumun diğer alanlarda kabul edilmesi pek olası değildir. Bununla birlikte, bilgisayar uygulamaları bağlamında, mevcut bilgisayar sistemleri kullanıcı ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılama yeteneğine sahip olsa da, hala bir tür kadercilik vardır. Doğal olarak, bu ihtiyaçları ve gereksinimleri bilmemiz ve bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Kullanılabilirlik araştırması, bu talebi karşılamak için kapsamlı bir yöntem repertuarı sağlar.

Bu bölüm, kullanılabilirliğin anlamının tartışılmasıyla başlar ve ardından kullanılabilirlik mühendisliği perspektifinden Web uygulamalarının özelliklerine bakar. Bu özelliklere dayanarak, birkaç somut tasarım yönergesi çıkarır.

Kullanılabilirliği sistematik olarak optimize etmek için herhangi bir geliştirme sürecine anlamlı bir şekilde entegre edilebilecek Web kullanılabilirlik mühendisliği yöntemlerini açıklar. Bu tartışmayı, Web kullanılabilirliği mühendisliğindeki mevcut eğilimlere bir göz atarak tamamlar. Son olarak, gelecekteki trendler hakkında kısa bir genel bakış sunacağız.


Web ne Demek türkçesi
Web ne demek İngilizce
web.de nedir
WhatsApp Web giriş
Whatsapp web nedir Nasıl İptal Edilir
Whatsapp Web nasıl kullanılır
web nedir, ne işe yarar
Web sayfası Nedir kısaca


Kullanılabilirlik Nedir?

Kullanılabilirlik, genel olarak etkileşimli uygulamalar için ve yakında göreceğimiz gibi özel olarak Web uygulamaları için en önemli kabul kriterlerinden birini temsil eder. Ne yazık ki bu durum insan sağlığına benzer; insanlar onu ancak yokken fark eder. Yazılımda bu, kaçınılmaz olarak kullanıcılar için hayal kırıklığına, ürüne karşı iç isyanlarına ve büyük olasılıkla onu kullanmayı reddetmelerine yol açar.

Bu, özellikle alternatifler varsa doğrudur, ki bu genellikle Web uygulamalarında söz konusudur: bir otel rezervasyon sistemi, rakip bir üründen normalde sadece birkaç tık ötededir.

Web uygulamalarında kullanılabilirliğin nasıl sağlanabileceğine bakmadan önce, kullanılabilirliğin gerçekte ne anlama geldiğini anlamamız gerekir. Kullanılabilirlik, “bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli bir kullanım bağlamında, belirli hedeflere etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde ulaşmak için ne ölçüde kullanılabileceği” olarak tanımlanabilir.

Uluslararası ISO/IEC standardı 9241-11’deki bu oldukça kırılgan tanım aslında kullanılabilir yazılım tasarlarken dikkate alınması gereken en önemli hususları tanımlar: Ürünün kullanıcıları kimlerdir? Ürünün hedefleri nelerdir?

Ürün hangi bağlamda kullanılır? Hedeflere etkili (yani tamamen ve tam olarak), verimli (başarıya göre makul bir maliyetle) ve tatmin edici bir şekilde ulaşılabiliyor mu? “Tatmin edici”, kullanımın bozulmalardan arınmış olduğu ve ürünü kullanmaya yönelik olumlu bir kullanıcı tutumu ile sonuçlandığı anlamına gelir. İkinci yön, bir Web uygulamasının estetik çekiciliğinden büyük ölçüde etkilenir.

Yukarıdaki tanımın sistemik karakteri, kullanılabilir uygulamaların tasarımında genel pratik kuralları göz önünde bulundurmanın hiçbir şekilde yeterli olmadığı gerçeğine işaret etmektedir. Yapmamız gereken, her bir durumda hedefleri, kullanıcıları ve kullanım bağlamını dikkate almak ve uygun geri bildirim mekanizmalarıyla geliştirme sürecini kontrol etmektir.

Böylece çok boyutlu hedefe aşırıya kaçmadan ulaşabiliyoruz. Diğer bir deyişle, tek bir ürün özelliklerini önceden belirtebilmek, kullanılabilirliği neredeyse otomatik olarak garanti edeceği için güzel olurdu, ancak bu işin karmaşıklığından dolayı imkansızdır.

Buna karşılık, nihai üründe kullanılabilirliği sağlama arzusu, uygulama geliştirme sürecine tutarlı bir şekilde entegre edilmesi gereken devam eden bir dizi eylem olarak anlaşılmalıdır. Bu yaklaşım, bu bölümün ana konusu olan kullanılabilirlik mühendisliği olarak bilinen şeye yol açar. Etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin üç kriterini daha ayrıntılı olarak belirtmek için çeşitli yaklaşımlar vardır.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın