İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Web Uygulamalarının Çalıştırılması – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Web Uygulamalarının Çalıştırılması – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Android Güvenlik Kavramları

Web Uygulamalarının Çalıştırılması ve Bakımı

Bir Web uygulamasının dijital yaşamının ciddi tarafı, kullanıma sunulduğu gün işletme ve bakım aşamasına girmesiyle başlar. Bu aşama, geleneksel uygulamalardaki geliştirme aşamasından oldukça net bir şekilde ayrılmış olsa da, Web uygulamaları fiili olarak işletme ve bakımla birleşir.

Bu gerçek, özellikle geliştirme üzerinde güçlü bir etkiye sahip oldukları için geliştirme aşamasından ayrı olarak yapılamayan bir dizi görevden kaynaklanmaktadır.

Bu bölüm, Web uygulamalarının işletim ve bakım konularını kapsamlı bir şekilde tartışamaz, çünkü özellikle Web Mühendisliği alanında henüz hiçbir metodolojik yaklaşım mevcut değildir. Bunun yerine, geleneksel uygulamalarla karşılaştırıldığında Web uygulamalarının çalıştırılması ve sürdürülmesine ilişkin ayrıntıları göstermek için üç ana konuyu seçeceğiz.

Öncelikle, bir Web uygulamasının arama motorlarında veya bağlı Web sitelerinde nasıl göründüğü üzerinde belirleyici etkisi olan önlemler alınarak Web uygulamalarının nasıl duyurulabileceğini ve tanıtılabileceğini tartışacağız.

Bu önlemler, örneğin meta-etiketler ayarlayarak veya özellikle bağlantı yapısını seçerek bir Web uygulamasının geliştirilmesi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu bölümün diğer bir odak noktası, bir Web uygulamasının içeriğinin yönetimidir.

İçerik güncelliğine ve performans gereksinimlerine bağlı olarak, Web sayfaları ya önceden oluşturulur ya da anında oluşturulur. Üçüncü taraf satıcılardan gelen içeriğin yeniden kullanımı, içerik sendikasyonu tarafından desteklenir.

Ve son olarak, kullanım analizi konusunu ele alacağız. Kullanım analizinin amaçlarından biri, kullanıcı davranış kalıplarını belirlemek için Web uygulamasına kullanıcı erişimlerini ölçerek ve değerlendirerek bir Web uygulamasındaki iyileştirme potansiyelini belirlemektir.

Bu istatistiklerden elde edilebilecek iyileştirme ölçütleri, yalnızca bir Web uygulamasının kullanılabilirliğinin optimizasyonunu değil, aynı zamanda örneğin popüler Web sayfalarını önceden getirerek performansının artmasını da içerir.

Web uygulamalarının tasarlanması, planlanması ve uygulanması kapsamında, proje yönetimi sonuç olarak bir şirketin veya organizasyonun stratejisine, yapısına, kültürüne, süreçlerine ve iş fikrine uyum sağlamada genellikle başarısız olur.

“Çevrimiçi varlığa sahip olalım” sloganı altında, birçok şirket veya kuruluş, genellikle dış danışmanlar ve yazılım satıcıları tarafından büyük ölçüde etkilenen koordine olmayan bir uygulamaya geçer. Özellikle, devam eden bakım ve çalıştırma ile ilgili konular nadiren tartışılır veya özel olarak ele alınır. Etki genellikle ölümcüldür, çünkü Web uygulamaları bakım ve çalıştırma konusunda özel gereksinimler gerektirir.

Pazara sürüm süresi baskısı, insanları tasarım ve geliştirme döngülerini azaltmaya teşvik eder, bu da özensiz geliştirme çalışmasına neden olur. Bunun sonuçları, ürünlerin hatalı, düşük performanslı, güvenilmez, zayıf ölçeklenebilir ve nadiren kullanıcı dostu olmasıdır.

Bu, gerçek geliştirme görevlerinin bakım ve işletme aşamasına devredildiği anlamına gelir. Öte yandan, geliştirme döngülerinde hızlı bir şekilde gezinmek, insanların “siber dünya” dan gereksinimler hakkında anında geri bildirim toplamasına olanak tanır.

Bu, yalnızca sorunları ve hataları göstermekle kalmaz, aynı zamanda Web uygulaması geliştiricilerinin tasarım aşamasında beklenmeyen yeni işlevler oluşturmasına da olanak tanır. Bu, geliştirme ve bakımın sonunda iç içe geçtiği bir duruma yol açar.

Bu bölüm, esas olarak geleneksel olarak işletme ve bakım aşaması olarak adlandırılan, ancak aynı zamanda dağıtım aşaması olarak da adlandırılan Web uygulamasının başlatılmasından sonraki aşamaya giren seçilmiş organizasyonel ve gelişimsel yönleri tartışan pratik bir görüş alır.

Bu yönlerden üçüne daha yakından bakacağız çünkü bunlar, özellikle Web bağlamında tamamen yeni bir kalite yaşıyorlar. Bir Web uygulamasını tanıtmaya yönelik önlemlerle, özellikle de bir Web uygulamasının arama motorlarında listelenmesiyle ilgilenir.

İçeriği yönetme konusuna ve bakım işlerinin nasıl otomatikleştirilebileceğine adanmıştır. Daha fazla geliştirme için gereksinimler, diğer şeylerin yanı sıra, bir Web uygulamasına erişimlerin analizinden türetilebilir ve analitik teknikler tartışılacaktır. Aşağıdaki bölüm, esas olarak Web uygulaması özelliklerinden çıkarılan çeşitli çalıştırma ve bakım görevlerini özetlemektedir.


Web uygulamaları örnekleri
Web uygulamaları Geliştirme
Web uygulaması Nasıl yapılır
Web uygulamaları Nedir
Web uygulamaları NASIL çalışır
JavaScript web uygulamaları
Web uygulama Güvenliği PDF
Web Uygulamaları oluşturmak staj defteri


Bir Web Uygulamasının Başlatılmasının Ardından Karşılaşılan Zorluklar

Web uygulaması yüklendikten ve pratik kullanıma açıldıktan sonra, normal işleyişi sürdürmek için faaliyetler yürütülmelidir. Ayrıca düzeltici, uyarlayıcı ve tamamlayıcı önlemler alınmalıdır.

Daha önce bahsedildiği gibi, geleneksel yazılım geliştirmeye kıyasla operatörler ve geliştiriciler için daha çeşitli zorluklar ortaya çıkarsa da, Web uygulamalarını devreye alan, çalıştıran ve sürdüren aşama, planlama aşamasında genellikle hafife alınır.

Bunun nedeni, tartışılan Web uygulamalarının bazı özelliklerinde bulunur. Bir uygulamanın İnternet üzerindeki küresel kullanımı ile bunun kısıtlı bir kullanıcı grubu, yani bir intranet veya extranette kullanımı arasında büyük farklılıklar olduğuna dikkat edilmelidir.

İntranet ve extranet uygulamaları, küresel olarak mevcut Web uygulamalarıyla aynı teknolojilere dayansa da, kullanımları, örneğin eğitim olanakları, teknik çalışma ve tanıtım açısından Web dışı uygulamalara benzerler, bu nedenle önemli bir sorun değildirler. bu bölüm.

Bir Web uygulamasının dağıtım aşamasının en önemli özelliklerinden biri, anında ve küresel olarak kullanılabilir hale gelmesidir. Çoğu durumda, yeni bir Web uygulamasının ilk kez tanıtılması, önemli ayarlamalar ve ilgili sorunlar gerektirir.

Genellikle tam anlamıyla bir Web uygulamasının devreye alınmasından sonra ortaya çıkan pazar talepleri ve müşteri çıkarları gibi faktörlerin ortak bir paydada buluşması gerekir.

Web uygulamaları için, tipik olarak 7×24 kullanılabilirliğe ve sınırsız sayıda kullanıcıya dayanması gereken BT altyapısının işletilmesi, donanım/yazılım ekipmanı bütçesi ve kişisel çaba açısından önemli bir maliyete neden olur.

Web uygulamalarının planlanmasında normal kullanım bütçelerinin hiç dikkate alınmadığını veya yetersiz kaldığını tekrar tekrar gözlemleyebiliriz. Güncelleme döngüleri Web dışı uygulamalara göre çok daha kısa olduğundan ve bütçe planlamasına dahil edilmesi gerektiğinden bu durum çok kritik hale gelebilir.

Jupiter Research tarafından yürütülen bir yönetici araştırması, Web sitelerinin %58’inden fazlasının 2004’te yeniden lansman yapmayı planladığını gösterdi. varsa BT departmanı ile yakın işbirliği içinde planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Temel olarak, Web dışı uygulamalar için nasıl yapıldığına benzer şekilde, dikkate alınması gereken iki stratejik seçenek vardır: dış kaynak kullanımı veya dahili operasyon.

Bir Web uygulamasının başarısı veya başarısızlığı için bir diğer önemli faktör, projenin ilgili şirket veya kuruluşun iş akışına dahil edilmesidir. Profesyonel planlama, birçok durumda doğrudan veya dolaylı olarak Web uygulamasıyla ilgili iş akışlarının yeniden tanımlanmasının yapılması gerektiğini gösterecektir.

Bu genellikle üretkenliği artırmanın, döngüleri azaltmanın ve kalite güvencesini iyileştirmenin tek yoludur. Bu bağlamda, yardım masası hizmetlerinin, özellikle ticari Web uygulamaları için yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Personel tarafından işletilen bir yardım masası, Web uygulamasının kullanıcıları tarafından telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurulabilir.

Web uygulamasının türüne ve ilgi alanlarına göre yönlendirilmesine bağlı olarak, e-posta ile gelen sorular normalde ücretsiz olarak yanıtlanır. Telefonla sağlanan bilgiler genellikle katma değerli hizmetler tarafından finanse edilir, yani kullanıcılar telefon dakikası başına ücretlendirilir.

E-ticaret uygulamalarında, geri arama fonksiyonu uygulanarak kullanıcıların “satın alma eğilimlerini” artıracak hizmet veya çağrı merkezi desteği sunulabilir. Örneğin, seyahat endüstrisi platformları, eşleşen paketleri bulmalarına yardımcı olmak için elektronik rezervasyon sürecinde kullanıcılara rehberlik eden özel eğitimli çalışanlar tarafından bilgi ve rezervasyon desteği sunabilir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın