İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Mantıksal Olumsuzluk – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Mantıksal Olumsuzluk – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Çoklu Kullanım Sorunları

Mantıksal Olumsuzluk

Bir Boolean değerinin olumsuzlanmasını döndürür. Bu işleçler, bool türünde bir sonuç döndürür.

İki referans tipi nesne arasında bir karşılaştırma yaparken, derleyici önce nesnelerde (veya nesnelerin temel sınıflarında) tanımlanan ilişkisel işleçleri arar. Uygulanabilir bir işleç bulamazsa ve ilişkisel == veya != ise, nesne sınıfından uygun ilişkisel işleç çağrılacaktır. Bu operatör, iki işlenenin aynı değere sahip olup olmadıklarını değil, aynı örneğe referans verip vermediklerini karşılaştırır.

Değer türleri için, işlem == ve != aşırı yüklenmişse aynıdır. Aşırı yüklenmemişlerse, değer türleri için varsayılan bir uygulama yoktur ve bir hata oluşturulur.

== ve != öğelerinin aşırı yüklenmiş sürümleri, Object.Equals() üyesiyle yakından ilişkilidir.

Dize türü için, ilişkisel işleçler aşırı yüklenmiştir, dolayısıyla == ve !=, referansları değil, dizelerin değerlerini karşılaştırır.

&, | ve ^ işleçleri genellikle tamsayı veri türlerinde kullanılır, ancak bool türüne de uygulanabilirler. && ve || işleçleri kısa devre değerlendirmesi gerçekleştirmeleri bakımından tek karakterli sürümlerden farklıdır.

Koşullu Operatör

Bazen üçlü veya soru işleci olarak adlandırılan koşullu işleç, bir Boolean ifadesine dayalı olarak iki ifade arasından seçim yapar.

Bu örnekte, kontrol ifadesi (x < 10) değerlendirilir. Doğruysa, operatörün değeri, bu durumda 15 olan soru işaretinden sonraki ilk ifadedir. Kontrol ifadesi yanlışsa, operatörün değeri, bu durumda 5 olan iki noktadan sonraki ifadedir.

Atama Operatörleri

Atama işleçleri, bir değişkene bir değer atar. İki biçimde gelirler: basit atama ve bileşik atama.

Basit Atama

Tek eşittir (=) işaretini kullanarak C#’ta basit atama gerçekleştirebilirsiniz. Atamanın başarılı olması için, atamanın sağ tarafının, atamanın sol tarafındaki değişkenin türüne dolaylı olarak dönüştürülebilen bir tür olması gerekir.

Normal dönüştürme kuralları altında, x ve y’nin her ikisi de kısa tam sayılarsa, x = x + 3; toplama işlemi int değerleri üzerinde gerçekleştirildiğinden ve int sonucu örtük olarak bir kısaltmaya dönüştürülmediğinden derleme zamanı hatası üretir. Ancak bu durumda, kısa dolaylı olarak int’ye dönüştürülebildiği ve aşağıdakileri yazmak mümkün olduğu için işleme izin verilir.

typeof operatörü, System.Type sınıfının bir örneği olan nesnenin türünü döndürür. Typeof, yalnızca type nesnesini elde etmek için bir nesne örneği oluşturmak zorunda kalmamak için kullanışlıdır. Bir örnek zaten varsa, örnek üzerinde GetType() işlevi çağrılarak bir tür nesnesi elde edilebilir.

Bir tür için tür nesnesini elde ettikten sonra, tür hakkında bilgi edinmek için yansımayı kullanarak sorgulayabilirsiniz.

is operatörü, bir nesne referansının belirli bir türe veya arayüze dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirler. Bu operatörün en yaygın kullanımı, bir nesnenin belirli bir arayüzü destekleyip desteklemediğini belirlemektir.

Bu örnekte, Brother sınıfı IAnnoy arabirimini uygularken BabyBrother sınıfı uygulamaz. AnnoyHer() işlevi kendisine iletilen tüm nesneleri gözden geçirir, bir nesnenin IAnnoy’u destekleyip desteklemediğini kontrol eder ve ardından nesne arayüzü destekliyorsa PokeSister() işlevini çağırır.


Bir önermenin Olumsuzu örnekleri
Açık önermenin değili
Bir önermenin değili
Bir Önermenin Olumsuzu
İsenin olumsuzu
Bir önermenin değili sembolleri
Bir önermenin değilinin değili ne olur
Bir önermenin karşıtı


as işleci, is işlecine benzer, ancak yalnızca bir nesnenin belirli bir tür veya arayüz olup olmadığını belirlemek yerine, o türe açık dönüştürmeyi de gerçekleştirir. Nesne bu türe dönüştürülemezse operatör null değerini döndürür.

as operatörünün nesnenin türünü yalnızca bir kez kontrol etmesi gerektiğinden, as kullanmak is operatöründen daha verimlidir; is örneği ise, operatör kullanıldığında ve dönüştürme gerçekleştirildiğinde tekrar türü kontrol eder.

İfadelerle uğraşırken, ifade değerlendirme performansı ile ifadelerde veya dönüştürmelerde taşmanın tespiti arasında doğru dengeyi kurmak genellikle zordur. Bazı diller performansı seçer ve taşmayı algılayamaz ve diğer diller düşük performansa katlanır ve her zaman taşmayı algılar.

C#’ta programcı, kontrol edilen ve kontrol edilmeyen anahtar kelimeleri kullanarak belirli bir durum için uygun davranışı seçebilir.

Kodun geri kalanı için, /checked+ derleyici anahtarıyla davranışı kontrol edebilirsiniz. Genellikle /checked+, olası sorunları yakalamak için hata ayıklama yapılarında açılır ve ardından performansı artırmak için perakende yapılarında kapatılır.

Dönüşümler

C#’ta dönüştürmeler örtük ve açık dönüştürmeler olarak ikiye ayrılır. Örtülü dönüşümler, her zaman başarılı olacak olanlardır; dönüştürme her zaman veri kaybı olmadan gerçekleştirilebilir. Sayısal türler için bu, hedef türün kaynak türün aralığını tam olarak temsil edebileceği anlamına gelir. Örneğin, bir kısa, dolaylı olarak bir int’ye dönüştürülebilir çünkü kısa aralık, int aralığının bir alt kümesidir.

Sayısal Türler

Sayısal türler için, tüm imzalı ve imzasız sayısal türler için genişleyen örtük dönüştürmeler vardır. Dönüşüm hiyerarşisini gösterir.

Bir kaynak türünden bir hedef türüne bir ok yolu izlenebiliyorsa, kaynaktan hedefe örtülü bir dönüşüm vardır. Örneğin, sbyte’dan short’a, byte’tan ondalık sayıya ve ushort’tan long’a örtük dönüşümler vardır.

Şekilde bir kaynak türünden bir hedef türüne giden yolun, dönüşümün nasıl gerçekleştiğini temsil etmediğini unutmayın; sadece yapılabileceğini gösterir. Başka bir deyişle, byte’tan long’a dönüştürme, ushort ve uint aracılığıyla dönüştürme yaparak değil, tek bir işlemde gerçekleşir.

Process()’e yapılan ilk çağrıda, derleyici int parametresini işlevlerden yalnızca biriyle – int parametresi alan işlevle eşleştirebilir.

Ancak ikinci çağrıda, derleyicinin seçebileceği üç sürümü vardı; sbyte, short veya int. Bir sürüm seçmek için önce türü tam olarak eşleştirmeye çalışır. Bu durumda, sbyte ile eşleşebilir, yani çağrılan sürüm budur.

Sbyte sürümü orada görünmüyorsa, kısa sürümü seçer, çünkü bir kısa dolaylı olarak bir int’ye dönüştürülebilir. Başka bir deyişle, kısa, dönüştürme hiyerarşisinde sbyte’a “daha yakındır” ve bu nedenle tercih edilir.

Burada önceki kural, derleyicinin bir işlevi diğerine tercih etmesine izin vermez, çünkü ushort ve short arasında her iki yönde de örtük dönüştürme yoktur.

Bu durumda, imzalı bir türe tek oklu örtük bir dönüştürme varsa, bunun imzasız türlere yapılan tüm dönüştürmelere tercih edileceğini söyleyen başka bir kural devreye girer. Bunu noktalı oklarla grafiksel olarak temsil eder; derleyici, herhangi bir sayıda noktalı ok üzerinde tek bir düz ok seçecektir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın