Çoklu Kullanım Sorunları

Mantıksal Olumsuzluk – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Mantıksal Olumsuzluk Bir Boolean değerinin olumsuzlanmasını döndürür. Bu işleçler, bool türünde bir sonuç döndürür. İki referans tipi nesne arasında bir karşılaştırma yaparken, derleyici önce nesnelerde (veya nesnelerin temel sınıflarında) tanımlanan ilişkisel işleçleri arar. Uygulanabilir bir işleç bulamazsa ve ilişkisel == veya != ise, nesne sınıfından uygun ilişkisel işleç çağrılacaktır. Bu operatör, iki işlenenin aynı değere…
Devamı