İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Değişken Kapsam Belirleme – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Değişken Kapsam Belirleme – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Kontrollü Görüntüleme

Değişken Kapsam Belirleme ve Kesin Atama

C#’ta, yerel değişkenlere yalnızca belirli bir kapsamda benzersiz bir şekilde tanımlanmalarına izin veren adlar verebilirsiniz. Bir ismin bir kapsamda birden fazla anlamı varsa ve ismin belirsizliğini ortadan kaldırmanın bir yolu yoksa, ismin en içteki bildirimi bir hatadır ve onu değiştirmeniz gerekir.

Yapıcıda x, x adlı parametreyi ifade eder çünkü parametreler üye değişkenlerden önceliklidir. x adlı örnek değişkenine erişmek için, bunun bir örnek değişkeni olması gerektiğini gösteren, önüne this. eklenmelidir.

Ad çakışmasını önlemek için yapıcı parametrelerini veya üye değişkenlerini yeniden adlandırmak yerine önceki yapı tercih edilir. Aşağıdaki durumda, her iki değişkeni de adlandırmanız mümkün değildir ve bu nedenle iç bildirim bir hatadır. x’in iç bildirimi, x’in dış bildirimini gizleyeceği için buna izin verilmez.

C#, kodun okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirmek için bu kısıtlamaya sahiptir. Bu kısıtlama yerinde olmasaydı, değişkenin hangi sürümünün kullanıldığını ve hatta iç içe geçmiş bir kapsam içinde birden çok sürüm olduğunu belirlemek zor olabilir.

Kesin Atama

Belirli atama kuralları, atanmamış bir değişkenin değerinin gözlemlenmesini engeller. Aşağıdakileri göz önünde bulundur.

Bu derlendiğinde, n değeri başlatılmadan önce kullanıldığı için derleyici bir hata bildirir. Benzer şekilde, başlatılmadan önce bir sınıf değişkeniyle işlemler gerçekleştiremezsiniz.

Kesin atamayı düşündüğünüzde yapılar biraz farklı çalışır. Çalışma zamanı her zaman sıfırlandıklarından emin olur, ancak derleyici kullanılmadan önce bir değere başlatıldıklarından emin olmak için yine de kontrol eder.

Bir yapıcıyı çağırarak veya kullanılmadan önce bir örneğin tüm üyelerini ayarlayarak bir yapıyı başlatırsınız.

Bu kodun ilk bölümünde myNumber1, new çağrısıyla başlatılır. Unutmayın, yapıların varsayılan kurucuları yoktur, dolayısıyla bu çağrı hiçbir şey yapmaz; yalnızca örneği başlatılmış olarak işaretleme yan etkisine sahiptir.

İkinci bölümde, myNumber, bir oluşturucuya yapılan normal bir çağrı ile başlatılır. Üçüncü bölümde, örneğin tüm üyelerine değerler atanarak myNumber3 başlatılır. Açıkçası, bunu yalnızca üyeler herkese açıksa yapabilirsiniz.

Kesin Atama ve Diziler

Diziler, kesin atama için biraz farklı çalışır. Hem referans hem de değer türlerinin (sınıflar ve yapılar) dizileri için, sıfırdan farklı bir değere başlatılmamış olsa bile dizinin bir öğesine erişilebilir.

Reverse() gibi bir dizi üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemler nedeniyle, derleyici her durumda kesin atamayı izleyemez ve bu, sahte hatalara yol açabilir. Bu nedenle denemez.

Operatör Önceliği

Bir ifade birden çok işleç içerdiğinde, işleçlerin önceliği, ifadenin öğelerinin değerlendirildiği sırayı kontrol eder. Öğeleri parantez içinde gruplayarak varsayılan önceliği değiştirebilirsiniz.

C#’ta tüm ikili işleçler sol-ilişkiseldir, yani sağdan sola gerçekleştirilen atama ve koşullu (?:) işleçler dışında işlemler soldan sağa gerçekleştirilir.

Yerleşik Operatörler

C#’daki sayısal işlemler için int, uint, long, ulong, float, double ve decimal türleri tipik olarak yerleşik işleçlere sahiptir. Diğer türlerin yerleşik işleçleri olmadığından, işlem gerçekleştirilmeden önce bir ifadeyi işleci olan türlerden birine dönüştürmeniz gerekir. Bunu düşünmenin iyi bir yolu, bir operatörün (bu durumda +)1 aşağıdaki yerleşik aşırı yüklere sahip olduğunu düşünmektir.

Bu işlemlerin hepsinin aynı türden iki parametre aldığına ve bu türü döndürdüğüne dikkat edin. Derleyicinin bir ekleme yapabilmesi için bu fonksiyonlardan sadece birini kullanabilir. Bu, daha küçük boyutların (iki kısa değer gibi) int’ye dönüştürülmeden eklenemeyeceği ve böyle bir işlemin int döndüreceği anlamına gelir.

Bunun sonucu, yerleşik bir işleci olmayan ancak örtük olarak böyle bir türe dönüştürülebilen sayısal türlerle işlemler yapıldığında, işlemin sonucu sağlanan iki türden “daha büyük” olacaktır. operatöre girin. Bu, sonucun açıkça “daha küçük” türe dönüştürülmesini gerektirir.


Değişkenleri belirleme ve kontrol Etme örnek
7. sınıf bağımlı bağımsız değişken test
Bağımlı Bağımsız değişken test soruları
Kontrol değişken örnekleri
Bağımlı Bağımsız değişken soruları
Visual Basic değişken tanımlama
Bağımlı bağımsız kontrol değişken örnekleri
Değişkenleri kontrol etme


Kullanıcı Tanımlı Operatörler

Sınıflar veya yapılar için kullanıcı tanımlı işleçler bildirebilirsiniz ve bunlar yerleşik işleçlerle aynı şekilde çalışır. Yani a + b gibi bir ifadenin geçerli olması için bir sınıf veya yapı üzerinde + operatörünü tanımlayabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde aşırı yüklenebilecek operatörler alt simgede “üzerinde” ile işaretlenmiştir.

Aritmetik Operatörler

Aşağıdaki bölümler, C# ile gerçekleştirilebilen aritmetik işlemleri özetlemektedir. Kayan nokta türlerinin izlenmesi gereken belirli kuralları vardır; tüm ayrıntılar için CLR’ye bakın. İşaretli bir bağlamda yürütülürse, kayan olmayan türlerdeki aritmetik ifadeler istisnalar oluşturabilir.

Sayısal Toplama

İki işlenen birbirine eklenir. İfade, kontrol edilen bir bağlamda değerlendirilirse ve toplam, sonuç türünün aralığının dışındaysa, bir OverflowException atılır. Aşağıdaki kod bunu göstermektedir.

İki dizi arasında veya bir dizi ile bir tür nesnesi işleneni arasında dize birleştirme gerçekleştirebilirsiniz. İşlenenlerden herhangi biri boşsa, o işlenen için boş bir dize değiştirilir.
String türünde olmayan işlenenler, nesne üzerinde sanal ToString() yöntemi çağrılarak otomatik olarak bir dizeye dönüştürülür.

Çıkarma

İkinci işlenen birinci işlenenden çıkarılır. İfade, denetlenen bir bağlamda değerlendirilirse ve fark, sonuç türünün aralığının dışındaysa, bir OverflowException atılır.

Çarpma (*) 

İki işlenen birlikte çarpılır. İfade, denetlenen bir bağlamda değerlendirilirse ve sonuç, sonuç türünün aralığının dışındaysa, bir OverflowException atılır.

Bölüm (/)

Birinci işlenen, ikinci işlenene bölünür. İkinci işlenen sıfırsa, bir DivideByZero istisnası atılır.

Kalan (%)

Sonuç x % y, tamsayı işlemleri kullanılarak x – (x / y) * y olarak hesaplanır. y sıfırsa, bir DivideByZero istisnası atılır.

Shift (<< ve >>)

Sola kaydırmalar için, yüksek sıralı bitler atılır ve düşük sıralı boş bit konumları sıfıra ayarlanır.

uint veya ulong ile sağa kaydırmalar için düşük sıralı bitler atılır ve yüksek sıralı boş bit konumları sıfıra ayarlanır.
int veya long ile sağa kaydırmalar için, düşük sıradaki bitler atılır ve yüksek sıradaki boş bit konumları, x negatif değilse 0’a ve x negatifse 1’e ayarlanır.

Arttırma ve Azaltma (++ ve –)

Arttırma operatörü, bir değişkenin değerini 1 artırır ve azaltma operatörü, değişkenin değerini 1,5 azaltır. Artırma ve eksiltme, değişkenin okunmadan önce değiştirildiği bir önek operatörü olarak veya değerin değiştirilmeden önce döndürüldüğü bir sonek operatörü olarak kullanılabilir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın