İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Verileri Toplama-Saklama ve Analiz Etme     – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Verileri Toplama-Saklama ve Analiz Etme     – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

HTTP Post İstekleri

Verileri Toplama-Saklama ve Analiz Etme 

Verileriniz için genel hedefleri, sonuçları veya çıktıları belirledikten sonra, verilerinizi toplamak, depolamak, analiz etmek ve sürdürmek için bir veritabanı yönetim sistemi seçmelisiniz. Ayrıca, uzak kullanıcılar, Web tabanlı kullanıcılar, güvenlik gereksinimleri vb. için özel gereksinimleriniz olup olmadığını da belirlemelisiniz.

En uygun veri tabanı yönetim sistemini seçmek için öncelikle teknik gereksinimlerinizi belirlemelisiniz. Oradan, mümkün olan en iyi veritabanı tasarımını sağlamaya yardımcı olmak için diğer teknik olmayan kurumsal ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi toplamalısınız.

Bunu yapmak, ihtiyaçlarınızı karşılayabilen bir veritabanı yönetim sisteminiz ve veritabanı tasarımınız olduğundan, daha sonra zaman ve para harcamanızı önleyebilir.

İlk olarak, veri tabanı yönetim sisteminizi seçme ve satın alma sürecine dahil olan kilit kişileri bir araya getirin; veritabanınızı tasarlamak; verilerinizin toplanması, girilmesi ve analiz edilmesi; ve verilerinize dayanarak önemli kararlar almak.

İkincisi, en iyi veritabanı yönetim sistemini seçmenize ve veritabanınızı daha iyi tasarlamanıza yardımcı olması için bu kişilerden hem teknik hem de teknik olmayan gereksinimleri toplayın.

Bir ekip olarak birlikte çalışan bu kilit kişiler, aşağıdaki soruları yanıtlamaya hazır olmalıdır:

• Veritabanını kim kullanacak? Hangi veri girişi, veri analizi ve karar verme görevlerini yerine getirmeleri beklenecek?
• Veritabanı için teknik desteği kim sağlayacak? Teknik destek uzmanlarından hangi veri yönetimi ve veri bakımı görevlerini ve ne sıklıkta gerçekleştirmeleri beklenecek? Teknik destek uzmanlarının veri tabanındaki hangi kusurları ve ne sıklıkta düzeltmesi beklenecek?
• Veritabanı için başlangıçta kaç tane veri tablosu, veri alanı, veri kaydı ve veri tablosu ilişkisi oluşturduğunuzu tahmin edebilir misiniz?
• Veritabanı için zaman içinde kaç tane ek veri tablosu, veri alanı, veri kaydı ve veri tablosu ilişkisi oluşturabileceğinizi tahmin edebilir misiniz?
• Veriler ne sıklıkla değiştirilecek? Bu değişiklikleri kim yapacak?
• Veritabanına aynı anda erişmesi gerekebilecek tahmini en fazla insan sayısı nedir? Bu insanlar kaç tane uzak yerde var?
• İlgili veri kaydı ekleme, değiştirme ve silme kümelerini bir arada gruplandırma ve bu işlem kümelerinin her birini tek bir veri işlemi olarak kaydetme veya geri alma gibi veri işlemlerini desteklemeniz gerekiyor mu? Veri işlemlerinin ne sıklıkta gerçekleşmesi bekleniyor ve aynı anda kaç veri işleminin gerçekleşmesi bekleniyor?
• Kaç tane uzak bilgisayarın bu veri tabanına doğrudan erişmesi gerekebilir? Bu veritabanının anlık kopyası ile kaç tane uzak bilgisayar çalışabilir? Bu uzak anlık görüntü veri kopyalarının en doğru verilerin en son anlık görüntüsüyle yenilenmesi gerekmeden önce geçebilecek en uzun süre nedir?
• Verileri çok çeşitli veritabanı yönetim sistemleri arasında içe aktarmanız, dışa aktarmanız veya senkronize etmeniz gerekiyor mu ve öyleyse, kaç tane ve hangi yazılım üreticileri tarafından?
• Gelişmiş veri yedekleme ve geri yükleme gereksinimleriniz için özel gereksinimleriniz var mı, varsa bu gereksinimler nelerdir?
• Veri erişimi intranet, extranet veya Web üzerinden mi sunulacak? Öyleyse, hangi veri erişimi düzeylerinin desteklenmesi gerekiyor?
• Verileri görüntülemek, değiştirmek ve sürdürmek için kimin erişimi olduğunu kontrol etmek gibi herhangi bir özel güvenlik ihtiyacınız var mı? Devam eden veri kaydı veya denetim izleme gereksinimleriniz var mı?
• Hangi bilgi işlem kaynakları mevcuttur? Bu kaynakları artırmak için bütçe var mı?

Veritabanı yönetim sisteminizi seçip satın almanıza ve ayrıca veritabanınızı daha iyi tasarlamanıza yardımcı olması için bu bilgi toplama oturumunun sonuçlarını kullanın.


Bilgisayarda veri saklama ve depolama yöntemleri Nelerdir
Veri saklama Yöntemleri
Nicel veri analiz yöntemleri
Kişisel verileri dijital ortamda elde etmek için kullanılan yöntemler
Veri analiz yöntemleri
Çıkarımsal analiz Nedir
Veri analizi programları
kişisel verileri dijital ortamda elde etmek için kullanılan


Verileri Tasarlama

Artık, elde etmenize yardımcı olması için verilerinize ihtiyacınız olan hedefleri, sonuçları veya sonuçları belirlediniz. Verilerinizi toplamak, saklamak, analiz etmek ve sürdürmek için gereksinimlerinizi belirlediniz. Ayrıca bir veri tabanı formatı ve bir veri tabanı yönetim sistemi seçtiniz. Artık veri tablolarınızı, veri alanlarınızı ve uygun olduğunda veri tablosu ilişkilerinizi tasarlamaya hazırsınız.

Düz bir dosya veritabanı formatı seçtiyseniz, veri değerlerini ve veri kayıtlarını girmeye başlayabilirsiniz. Benzer şekilde, ilişkisel olmayan bir veritabanı formatı seçtiyseniz, basitçe veri alanı adlarını girmeye başlayabilir ve ardından veri değerlerini ve veri kayıtlarını girebilirsiniz.

Bir ilişkisel veritabanı formatı seçtiyseniz, birincil anahtarları, yabancı anahtarları ve veri tablosu ilişkilerini tanımlama gibi ek tasarım hususlarını göz önünde bulundurmalısınız. Çok boyutlu veri tabanı formatları için daha da fazla tasarım hususu (boyutlar, seviyeler ve üyeler gibi) dikkate alınmalıdır.

İlişkisel bir veritabanının tablolarını, kayıtlarını ve alanlarını tasarlamak için aşağıdakileri yapın:

1. Adım: Verilerinizi en bölünmez parçalarına ayırıp ayıramayacağınızı görmek için inceleyin. Örneğin, emlak mülk listelemeleri için iki kayıt senaryosu düşünün.

2. Adım: İlgili bilgileri tek tek veri tablolarında gruplandırıp gruplandıramayacağınızı görmek için verilerinizi inceleyin. Bu örnekte, aşağıdakiler için ayrı tablolar oluşturabilirsiniz:

• Mülk adresleri
• Mülkler üzerine evlerin inşa edildiği yıllar (örneğin, yeniden yapılanma veya afet nedeniyle bir mülk üzerine bir ev yeniden inşa edilirse)
• Mülk sahipleri
• Özellik tarafından değerlendirilen değerler
• Mülk parsel numaraları

3. Adım: Bireysel veri tablolarına veri kayıtları eklemeye başlayın. Mülk adresleri veri tablosu, gösterilen kayıtlarla birlikte sunulabilir.

Adım 4: Eksiksiz veri kayıtlarının bölümlerindeki değişken yinelenen veriler için gereken şekilde ek veri tabloları oluşturarak her bir veri tablosundan yinelenen veri kayıtlarını kaldırın.

Önceki veri tablolarında, yinelenen bazı veriler vardır: Adresler veri tablosundaki şehirler, eyaletler ve posta kodları; Değerlendirmeler veri tablosundaki yıllar; ve Paketler veri tablosundaki hacim.

Eyalet adları muhtemelen hiçbir zaman değişmeyecek, ancak şehir adları ve posta kodları yerel yönetimlerin kararlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle şehirler, eyaletler ve posta kodları muhtemelen ayrı bir veri tablosuna taşınmalı ve gerekirse yalnızca bir veri kaydında değiştirilmelidir. Şehir, eyalet ve posta kodunun ekstra örneği daha sonra ayrı veri tablosundan kaldırılır ve geriye yalnızca bir veri kaydı kalır.

Mülklerin değerlendirildiği yıllar tarihsel gerçeklerdir, dolayısıyla muhtemelen bu verileri ayrı bir veri tablosuna taşımaya gerek yoktur.
İlçe adı değişirse cilt adları değişebilir, böylece cilt adları ayrı bir veri tablosuna taşınabilir ve gerekirse yalnızca bir veri kaydında değiştirilebilir. Veri kaydının fazladan örneği daha sonra ayrı veri tablosundan kaldırılır ve geriye yalnızca bir veri kaydı kalır.

Adım 5: Veri tabloları arasındaki her birden çoğa veri kaydı ilişkisi için, ilgili kayıtlardaki benzersiz tanımlayıcıları kullanarak bu ilişkileri tanımlayın (diğer veri tablolarından çapraz başvurulan bir birincil anahtar, yabancı anahtar olarak bilinir).

İşleri basitleştirmek için, her veri tablosunda, her veri kaydına birden (1) başlayarak ve o veri tablosundaki her ek veri kaydı için bir artan benzersiz bir numara atanabilir. Bu örnekte netlik sağlamak için, her bir veri kaydı kimlik numarası tüm veritabanında benzersiz olacaktır.

Tutarlılık ve okunabilirlik için, birincil anahtar veri alanını birincil veri tablosu adından sonra, ardından birincil anahtar için _PK olarak adlandırabilirsiniz. Yabancı anahtar veri alanını, ilgili veri tablosu adından sonra ve ardından yabancı anahtar için _FK olarak adlandırabilirsiniz.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın