İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Verileri Biçimlendirme – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Verileri Biçimlendirme – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Karmaşık Verileri Aktarma

Verileri Biçimlendirme

Birçok veritabanı yönetim sistemi, verilere güçlü erişim sağlar, ancak verileri farklı görsel formatlarda görüntülemek için pek çok sağlam özellik sunmaz. Excel, verileri çeşitli biçimlerde görsel olarak sunmak için çok çeşitli seçenekler sunar.

Belirli değerleri vurgulamak, değerlerin nasıl görüntülendiğini değiştirmek veya görsel olarak daha kolay veri tanıma, daha hızlı veri analizi ve daha fazla veri kesinliği için çalışma sayfalarındaki verilerin görsel görünümünü değiştirmek istediğinizde Excel’in veri biçimlendirme seçeneklerini kullanın.

Bir çalışma sayfasının değerlerini veya çalışma sayfasının satır ve sütunlarını biçimlendirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Biçimlendirmesini değiştirmek istediğiniz veri değerlerini içeren çalışma sayfası hücrelerini, satırlarını veya sütunlarını seçin.
2. Şunlardan birini yapın:

• Excel 2007’de, Giriş’e tıklayın ve çalışma sayfası hücrelerini, satırlarını veya sütunlarını tek tek biçimlendirmek için Yazı Tipi, Hizalama, Sayı, Stiller veya Hücreler alanlarındaki menü komutlarından birini tıklayın ve ekrandaki yönergeleri buna göre izleyin.
• Excel 2003’te, Biçim menüsünde, çalışma sayfası hücrelerini, satırları veya sütunları tek tek biçimlendirmek için menü komutlarından veya alt menülerden birine tıklayın veya üzerine gelin ve ekrandaki yönergeleri buna göre izleyin.

Verileri biçimlendirmenin farklı yolları vardır. Belirli çalışma sayfası hücrelerinde sayı biçimlendirmesini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Değiştirilecek çalışma sayfası hücrelerini seçin.
2.Excel2007’de,Ana Sayfa➤(Sayı)BiçimlendirHücreler:Sayı’yı tıklayın.InExcel2003,Biçimlendir ➤ Hücreler’i tıklayın.
3. Sayı sekmesindeki Kategori listesinden bir sayı kategorisi seçin.
4. Seçilen sayı kategorisine bağlı olarak, ondalık basamak sayısını, binler ayırıcı simgesini, para birimi simgesini, negatif sayıların nasıl temsil edileceğini vb. belirtmek için kontrolleri ayarlayın.
5. Tamam’a tıklayın. Seçili çalışma sayfası hücreleri için sayı biçimlendirmesi değiştirilir.

Belirli çalışma sayfası hücrelerinde (yatay, dikey vb.) metin hizalamasını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Değiştirilecek çalışma sayfası hücrelerini seçin.
2.Excel2007’de,Ana Sayfa➤(Hücreler)Biçimlendir➤Hücreleri Biçimlendir.InExcel2003’teBiçimlendir➤ Hücreler’i tıklayın.
3. Hizalama sekmesinde, Metin Hizalama alanında gösterildiği gibi, Yatay listeyi seçerseniz aşağıdakileri yapın:

• Hücrelerdeki verilerin nasıl konumlandırılacağına Excel’in karar vermesi için Genel’i seçin.
• Verileri hücrelerin sol kenarlarından girintilemek için Sol (Girinti)’yi seçin. Ayrıca, verileri ne kadar girintilemek istediğinizi belirtmek için Girinti kutusunun yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın. (Verileri hücrelerin sol kenarlarına yakın konumlandırmak için Girinti kutusuna sıfır (0) yazın.)
• Verileri hücrelerin ortasına yerleştirmek için Merkez’i seçin.
•Verileri hücrelerin sağ tarafından girintilemek için Sağ(Girinti) seçeneğini seçin. Ayrıca, Girinti kutusunun yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak verileri ne kadar girintilemek istediğinizi belirtin. (Verileri hücrelerin sağ kenarlarına yakın konumlandırmak için Girinti kutusuna sıfır (0) yazın.)
• Tüm hücrelerin genişliğini doldurmak üzere hücrelerdeki veri değerlerini çoğaltmak için Doldur’u seçin.
• Verileri hücrelerin her iki tarafından eşit şekilde konumlandırmak için Yasla’yı seçin.
• Seçilen hücrelerin genişliklerine göre hücrelerin merkezlerindeki verileri konumlandırmak için Seçim Boyunca Ortala’yı seçin.
• Verileri hücrelerin her iki yanından girintilemek için Dağıtılmış (Girinti) öğesini seçin. Ayrıca, Girinti kutusunun yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak verileri her iki tarafta ne kadar girintilemek istediğinizi belirtin.
• Verileri hücrelerin her iki yanından eşit olarak girintilemek için Dağıtılmış (Girinti) ve Dağıtılmış Yasla onay kutusunu seçin.


Excel hücre biçimlendirme sorunu
excel’de koşullu biçimlendirme ile renklendirme
Excel başka hücre değerine göre Koşullu biçimlendirme
Excel Koşullu biçimlendirme
Koşullu biçimlendirme formül
Excel koşullu biçimlendirme çalışmıyor
Koşullu biçimlendirme Kopyalama
Excel Koşullu biçimlendirme tüm satıra uygulama


4. Hizalama sekmesinde, Metin Hizalama alanının Dikey listesinde aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

• Üst, verileri hücrelerin üst kenarlarına yakın konumlandırmak için.
• Ortala, verileri hücrelerin ortasına yerleştirmek için.
• Alt, verileri hücrelerin alt kenarlarına yakın konumlandırmak için.
• Yasla veya Dağıt, verileri hücrelerin üst ve alt kenarlarından eşit olarak konumlandırmak için.

5. Metin Kontrolü alanında aşağıdakilerden birini veya birkaçını seçin:

• Metni hücrelerde dikey olarak kaydırmak için Metni Kaydır onay kutusu.
• Metni Sığdırmak İçin Küçült onay kutusu, yazı tipi boyutunu, hücreleri yeniden boyutlandırmadan tüm verilerin her hücrede görüntüleneceği şekilde küçültmek için.
• Seçilen hücrelerden bir hücre oluşturmak için Hücreleri Birleştir onay kutusu.

6. Sağdan Sola alanında, Metin Yönü listesinde aşağıdakileri seçin:

• Bağlam, her hücreye yazılan ilk karakterin diliyle tutarlı bir soldan sağa veya sağdan sola bir okuma sırası ayarlamak için.
• Soldan Sağa, hücreler için soldan sağa bir okuma sırası ayarlamak için.
• Sağdan Sola, hücreler için sağdan sola okuma sırası ayarlamak için.

7. Oryantasyon alanında, Derece kutusunda, yukarı ve aşağı düğmelerini tıklayarak bir derece noktasını tıklayın veya göstergeyi istediğiniz açıya sürükleyin. Metni yukarıdan aşağıya dikey olarak görüntülemek için dikey Metin kutusuna tıklayın.
8. Tamam’ı tıklayın. Excel, seçili hizalama seçeneklerini seçili çalışma sayfası hücrelerine uygular.

Belirli çalışma sayfası hücrelerinde yazı tipi stilini, boyutunu veya rengini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Değiştirilecek çalışma sayfası hücrelerini seçin.
2.InExcel2007,Home➤(Font)FormatCells:Font.InExcel2003,Format➤Cells’e tıklayın.
3. Yazı Tipi sekmesine gidin ve aşağıdakileri yapın:

A. Yazı Tipi listesinde yazı tipi adını seçin.
B. Yazı Tipi Stili listesinde, isterseniz italik, kalın veya italik ve kalın gibi özel bir yazı tipi stili seçin.
C. Boyut listesinde, punto cinsinden yazı tipi boyutunu seçin.
D. Altı Çizili listesinde, istenirse tek alt çizgi veya çift alt çizgi gibi alt çizgi stilini seçin.
e. Renk listesinde metin rengini seçin.
F. Yazı Tipi listesinden standart bir yazı tipini (Arial gibi) otomatik olarak seçmek için Normal Yazı Tipi onay kutusunu seçin.
G. Efektler alanında, isterseniz Üstü Çizili, Üst Simge veya Alt Simge gibi bir veya daha fazla metin efekti onay kutusu seçin.

4. Tamam’a tıklayın. Excel seçilen yazı tipi stilini, boyutunu ve renk seçeneklerini seçilen çalışma sayfası hücrelerine uygular.

Belirli çalışma sayfası hücrelerinin kenarlık stillerini veya renklerini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Değiştirilecek çalışma sayfası hücrelerini seçin.
2. Excel 2007’de Giriş ➤ (Hücreler) Biçimlendir ➤ Hücreleri Biçimlendir’e tıklayın. Excel 2003’te Biçim ➤ Hücreler’e tıklayın.
3. Kenarlık sekmesine gidin ve aşağıdakileri yapın:

A. Ön Ayarlar alanında, kenarlık çizgilerini kaldırmak, seçili çalışma sayfası hücrelerinin dış kenarına kenarlık çizgileri eklemek veya çerçeveye kenarlık çizgileri eklemek için Kenarlık alanında bir dizi düğmeyi önceden seçmek üzere Yok, Ana Hat veya İç düğmeyi tıklayın. sırasıyla seçilen çalışma sayfası hücrelerinin iç kısımları.
B. Kenarlık alanında, seçilen çalışma sayfası hücrelerine eklenecek veya bu hücrelerden çıkarılacak sınır çizgilerini daha da özelleştirmek için sekiz düğmeden birine veya daha fazlasına tıklayın.
C. Çizgi alanına gidin ve Stil kutusunda istediğiniz sınır çizgisi stiline tıklayın. Renk listesinde, istenen sınır çizgisi rengini seçin.

4. Tamam’a tıklayın. Excel, seçilen kenarlık stillerini ve renk seçeneklerini seçilen çalışma sayfası hücrelerine uygular.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın