İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Üstbilgi/Altbilgi İletişim Kutusu – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Üstbilgi/Altbilgi İletişim Kutusu – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

İletişim Kutusu Tasarlama

Belgeler ve İletişim Kutusu

İlk diyalog size hangi belgelerin raporu beslemesi gerektiğini sorar. Bu iletişim kutusunda görüntülenen İlk ve Son değerler, Uyum’da görüntülenen son aktif sorgunun sonucuna bağlıdır.

Bir veritabanının tüm belgelerini yazdırmayı seçebilir veya bu kayıtların bir alt kümesi. En aktif sorgunun kendisi veritabanındaki tüm kayıtların bir alt kümesini temsil ediyorsa, tüm bu sonuçları veya bu alt kümenin bir alt kümesini yazdırmayı seçebilirsiniz.

Sayfa Numaralandırma ve Tarihler İletişim Kutusu

Bir sonraki iletişim kutusu, raporda sayfa numaralarının, tarih ve saatin ve yazı tiplerinin nasıl görüntülenmesi gerektiğini kontrol eder. Sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesine yazdırılır. Tarih ve saat değerleri raporun sol alt köşesine yazdırılır.

Üstbilgi/Altbilgi İletişim Kutusu

Üstbilgi/Altbilgi iletişim kutusundaki metin alanları, rapordaki her sayfanın üstünde ve altında görünen statik metni kabul eder.

Seçenekler İletişim Kutusu

Seçenekler iletişim kutusu, raporun temel yapısını kontrol eden bir dizi Evet/Hayır biçimlendirme seçeneği görüntüler.

• Her kayıtla yeni bir sayfanın başlamasını ister misiniz? Belge kayıtlarının her sayfada nasıl görüneceğini kontrol eder. Bu seçeneği belirlerseniz, yeni bir belge kaydının başlatılması, sayfanın kesilmesini zorunlu kılar. Aksi takdirde, tek bir sayfada birkaç kayıt görünse bile sürekli kayıtlar bir sayfadan aşağı akacaktır.
• Kayıtlar arasında boş bir satır mı istiyorsunuz? Bu seçenek, yeni belge kayıtları bir sayfa sonunu zorunlu kılmıyorsa uygundur: Bir kaydın sonu ile bir sonraki kaydın başlangıcı arasındaki boşlukların kolayca tanımlanabilmesi için kayıtların arasına görsel bir işaret görevi görecek boşluklar ekler.
• Kayıtlar arasında yatay çizgiler mi istiyorsunuz? Bu seçenek, yalnızca boşluk önceki seçenek tarafından etkinleştirildiyse, kayıtlar arasındaki boş alana tek bir yatay kural ekler.
• Sütunları ayıran dikey çizgiler mi istiyorsunuz? Bu, alanlar arasına görsel bir işaret görevi görecek dikey kurallar yerleştirir, böylece alanlı verilerin sınırları kolayca tanımlanabilir.
• Her alanın ilk satırını mı yazdırmak istiyorsunuz (özet raporu)? Rapor paragraf alanlarını gösterecekse ve raporun uzunluğunun minimumda tutulması gerekiyorsa bu seçeneği seçmelisiniz. Bu, çoklu seçim alanlarını da etkiler ve alandaki sınırlayıcı bir satır başı veya satır besleme ise girişleri bastırır.

Kenar Boşlukları İletişim Kutusu

Bir sonraki iletişim kutusunda üst, alt, sol ve sağ kenar boşluklarını ayarlarsınız. Kenar boşlukları inç cinsinden ölçülür. Kenar boşluklarını sıfıra ayarlasanız bile, bazı yazıcıların yazdırılan sayfada her zaman mevcut olan yerleşik kenar boşlukları olduğunu unutmayın.

Sütunlar Arası (1/10”) değeri, rapordaki alanlar arasına ne kadar boşluk eklendiğini kontrol eder. Bu değer inçin onda biri olarak ölçülür. Alanlar arasında küçük bir dolgu olması genellikle raporun okunmasını kolaylaştırır.

Yazıcı İletişim Kutusu

Yazıcı iletişim kutusu, yazıcıya özgü seçenekleri kontrol eder ve Dul ve Yetim satırları tanımlamanıza olanak tanır. Yazıcı düğmesini tıklatmak, kullanıcının yazıcısına özgü seçenekleri görüntüleyen yeni bir iletişim kutusu açar: çıktı sayfasının boyutu (letter, legal vb.), sayfa yönü (dikey veya yatay) ve sayfa kenar boşluklarıdır.


Word üst bilgi görünmüyor
microsoft word her sayfaya farklı üst ve alt bilgi nasıl verilir.
Word üst bilgi alt bilgi ne ise yarar
word’de üst bilgi alt bilgi nasıl eklenir
Word alt bilgi yazdırmıyor
Word üst bilgi kaldırma
Word üst bilgi düzenleme
Alt bilgi üst bilgi Nedir


Patlatılmış Sıralama İletişim Kutusu

Bir sınırlayıcıyla ayrılmış birden çok değer içeren alanlardaki verileri yapılandırmak ve sıralamak için patlatılmış sıralama raporu kullanırsınız. Örnek olarak, e-postaları temsil eden belge kayıtlarını içeren bir veritabanı için Bilgi alanı, her biri noktalı virgülle ayrılmış birden çok e-posta alıcısı içerebilir.

Normalde oldukça fazla metin içerebilen bu alan, raporda bir veya birden fazla satırda görüntülenir ve soldan sağa doğru okunur. Böyle bir raporu kullanan bir kişi belirli alıcılarla ilgileniyorsa, yalnızca belirli bir adı içeren kayıtları bulmak zor olabilir.

Görsel olarak, alfabetik olarak sıralanırlarsa ve raporda dikey olarak görüntülenirlerse, bu alandaki değerlerden herhangi birini bulmak daha kolaydır.

Patlatılacak alan olarak sadece “Patlatmak istediğiniz alanı seçin” etiketli açılır kutudan bir alan seçebilirsiniz. Raporda görüntülemek üzere diğer alanları seçebilirsiniz, ancak bunlar patlatılan alanla aynı şekilde sıralanmaz. Patlatılacak alan, sayfadaki alan satırında her zaman ilk sırada görünür.

Ayırıcıyı, “Patlatılmış sıralamayı temel almak için bir sınırlayıcı ayarla” etiketiyle metin alanında belirtirsiniz. Varsayılan olarak, bu bir virgül olarak ayarlanmıştır. Hangi sınırlayıcıyı seçerseniz seçin, sıralamayı yönlendiren alanın sınırlayıcıyı tutarlı bir şekilde kullanması önemlidir. Başka bir deyişle, tutarsız sınırlayıcılara sahip “kirli” veriler sıralamayı bozabilir.

Patlatılmış sıralama raporu, standart bir rapordan farklıdır; standart bir rapor, her bir belge kaydı için alanlı verileri bir arada gruplandırır. Rapor, veritabanının ilk kaydıyla başlar, her bir belge kaydı daha sonra Uyum’da göründüğü sırayla rapora beslenir.

Her belge kaydı tek bir sayfaya sığarsa ve yeni kayıtlar için sayfa kesmeleri zorunlu kılınırsa, raporun her sayfası için bir belge kaydı olacaktır. Grup sınırları, belge kayıt sınırları tarafından tanımlanır.

Ancak, bir patlatılmış sıralama raporu, patlatılan alandaki değerleri gruplandırır. Bilgi alanında, aynı alıcı 12 kayıtta yer alıyorsa, o alıcının adı raporda birlikte gruplanmış 12 ayrı satırda görünür. Grup sınırları patlatma alanı tarafından tanımlanır. Şekil 10-17 ve 10-18, aynı verileri patlatılmamış sıralamaya karşı patlatılmış sıralamada gösterir.

İstenen alanları vurgulayarak ve Seç ve Kaldır düğmelerini kullanarak raporda görünecek alanları seçmek için Alanlar iletişim kutusunu kullanın. Ayrıca bir alanı sol liste kutusundan (aralarından seçim yapılacak alanlar) sağ liste kutusuna (raporda görünecek alanlar) taşımak için çift tıklayabilirsiniz.

“Yukarı taşı” ve “Aşağı taşı” düğmelerini kullanarak alanların görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz. Alan listesi yukarıdan aşağıya yığılmış olsa da, raporda göründükleri sıra soldan sağa doğrudur. Bir alanı listede yukarı taşımak, alanı raporun sol tarafına gitmeye zorlar.

Rapor patlatmalı sıralamaya dayanıyorsa, patlatmalı sıralama için seçilen alan her zaman ilk sırada görünür (raporda sayfanın sol tarafında). Başka hiçbir alan bu pozisyonu işgal edemez.

Alan Seçenekleri İletişim Kutusu

Alan Seçenekleri iletişim kutusu, rapor için seçilen her bir sütunla ilgili birkaç faydalı özelliği kontrol eder. Her alanı ayrı ayrı seçmelisiniz. Bu, her alan için seçenekleri benzersiz şekilde tanımlayabileceğiniz anlamına gelir.

Alan Seçenekleri iletişim kutusunun Toplam bölümü aşağıdaki ayarları içerir:

• Toplam: Seçilen sütun için raporun sonunda bir toplam hesaplar. Bu seçenek, NUMERIC veri türüne sahip alanlar için uygundur.
• Alt toplam: “Kırma sütunu” seçimindeki değer değiştiğinde bir ara toplam hesaplanır. “Kırılma sütununda” yer alan veriler birçok kayıt için aynıysa, bir rapor bir ara toplam hesaplamadan birkaç sayfaya yayılabilir. Bu seçeneğin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için “Kolon kır” alanında raporu sıralamanız gerekmektedir. Önceki Toplam seçeneği gibi, bu seçenek de NUMERIC veri türüne sahip alanlar için geçerlidir.
• Genişlik: Toplamlarda ve ara toplamlarda görüntülenen basamak sayısını kontrol eder.
• Ondalıklar: Toplamlarda ve ara toplamlarda ondalık basamağın sağında görünen basamak sayısını kontrol eder.
• Kesme sütunu: Daha önce açıklandığı gibi ara toplamların nasıl hesaplanması gerektiğini tanımlar.
• Stil: Aşağıdaki değerlerden birini kullanarak bir toplamın veya ara toplamın nasıl görüneceğinin biçimini ayarlarsınız:
• <yok>: Belirli bir biçimlendirme uygulanmaz.
• Virgül: Yüzleri, binleri ve milyonları ayırmak için virgül kullanır.
• Para Birimi: Toplamı veya ara toplamı parasal bir değer olarak görüntülenecek şekilde biçimlendirir.
• Sıfır dolu: Genişlik alanında seçilen değerle birlikte çalışır, böylece belirtilen genişliğe sığdırmak için bir değeri doldurmak için baştaki sıfırlar kullanılır.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın