İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Teknik Altyapı – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Teknik Altyapı – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Android Güvenlik Kavramları

Gelişimle İlgili Özellikler

Web uygulamalarının geliştirilmesi, geliştirme ekibi ve teknik altyapı gibi gerekli kaynaklar, geliştirme sürecinin kendisi ve halihazırda var olan çözümlerin gerekli entegrasyonu ile karakterize edilir.

Geliştirme Ekibi

Web uygulamalarının geliştirilmesi, geliştirme ekiplerinin çok disiplinli ve genellikle oldukça genç olmasından güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Bu faktörler ve sözde topluluk geliştirme yöntemleri, farklı geliştirici gruplarının işbirliğini organize etmenin tamamen yeni bir yoluna katkıda bulunur. Farklı bakış açıları ve vurgular, uygun proje yönetimi ve uyarlanmış bir geliştirme süreci aracılığıyla bir araya getirilmelidir.

Multidisiplinerlik: Web uygulamaları, basılı yayıncılık ve yazılım geliştirme, pazarlama ve bilgi işlem ile sanat ve teknolojinin bir kombinasyonu olarak karakterize edilebilir.

Bu nedenle Web uygulamalarının geliştirilmesi, farklı alanlardan bilgi ve uzmanlık gerektiren multidisipliner bir yaklaşım olarak algılanmalıdır. Sistemin teknik uygulamasından sorumlu BT uzmanlarına ek olarak, hipermetin ve sunum tasarlamak için hipermetin uzmanları ve tasarımcılar istihdam edilmeli, içerikten ise alan uzmanları sorumlu olmalıdır.

Bu nedenle, geliştirme ekibinde geleneksel yazılım geliştirmeye göre çok daha fazla çeşitlilikte yetkinlik ve bilgi vardır.

Hangi disiplinin hakim olacağı Web uygulamasının türüne bağlıdır. E-ticaret uygulamaları daha çok geleneksel veri tabanı ve programlama uzmanlığına dayalıyken, sanal bir sergi geliştirmek alan ve tasarım uzmanlığına daha fazla önem verecektir.

Genç ortalama: Web uygulaması geliştiricileri, geleneksel yazılım geliştiricilerinden ortalama olarak önemli ölçüde daha genç ve dolayısıyla daha az deneyimlidir. Genellikle eski gelenekleri fazla umursamayan ve yeni araç ve teknolojilerle çok ilgilenen “teknoloji manyağı” klişesine göre yaşıyorlar.

Topluluk geliştirme: Web’de ücretsiz olarak kullanılabilen açık kaynaklı yazılımın geliştirilmesi ve bunun “gerçek” uygulamalara entegrasyonu çok yeni bir olgudur.

Geliştiriciler bu yazılımı kendi geliştirmeleri için kullanırlar ve karşılığında bunu açık kaynak topluluğunun kullanımına sunarlar. Harici geliştiricilerin veya geliştirici gruplarının yazılı olmayan işbirliği yasalarına bilinçli olarak dahil edilmesi, bu yeni topluluk geliştirme biçiminin önemli bir özelliğidir.

Teknik Altyapı

Kullanılan bileşenlerin homojen olmaması ve olgunlaşmamış olması, Web uygulamalarının teknik altyapısının önemli özelliklerindendir.

• Homojen Olmama: Web uygulamalarının gelişimi iki harici bileşene bağlıdır: sunucu ve tarayıcı. Web sunucusu genellikle uygulama programcıları tarafından istendiği gibi yapılandırılabilir ve çalıştırılabilirken, kullanıcıların Web tarayıcılarını ve kişisel tercihlerini etkilemenin hiçbir yolu yoktur. Bu durum ayrıca farklı tarayıcı sürümleri ve bunların eklentilerle birlikte çalışması nedeniyle daha da karmaşık hale gelir.

• Olgunlaşmamışlık: Artan pazara sunma süresi baskısı nedeniyle, Web uygulamalarında kullanılan bileşenler genellikle olgun değildir, yani ya hataları vardır ya da istenen işlevsellikten yoksundurlar. Ek olarak, Web uygulamasının bir sürüm güncellemesi genellikle geliştirme ortamının değiştirilmesini gerektirir. Sonuç olarak, geliştirme bilgisi genellikle kaybolur veya en başta gelişemez.


Teknik altyapı alanı
Teknik altyapı alanı kamulaştırma
Altyapı sorunları ve çözümleri
Kentsel altyapı sorunları


İşlem

Geliştirme süreci, geliştirmeyle ilgili tüm özelliklerin çerçevesidir ve karşılığında esneklik ve paralellikten etkilenir.

•Esneklik: Web uygulamasında geliştirme, katı, önceden tanımlanmış proje planına uymak imkansızdır. Değişen koşullara esnek bir şekilde tepki vermek çok önemlidir.

• Paralellik: Kısa geliştirme sürelerinin gerekliliği ve Web uygulamalarının genellikle özerk bileşenlere bölünebilmesi (örneğin, kimlik doğrulama, arama işlevi, haber şeridi vb.) nedeniyle, birçok Web uygulaması çeşitli alt gruplar tarafından paralel olarak geliştirilir. geliştirme ekibi.

Bu nedenle, geleneksel yazılım geliştirmenin aksine, bu alt gruplar, proje üyelerinin uzmanlığına göre değil, bu bileşenlere göre yapılandırılmıştır.

Uygulama bölümlerinin bu paralel gelişimine ek olarak, tasarım, uygulama ve kalite güvencesi gibi metodik görevler genellikle farklı sürümler için eş zamanlı olarak yürütülür.

Örneğin, önceki bir sürüm için kalite güvencesi devam ederken, bir sonraki sürüm için uygulama başlamış ve bir sonraki sürüm zaten tasarlanıyor olabilir. Aşamaların bu paralel çalışması, geliştiricilerin Web projelerinde konuşlandırılmasının planlanması için yeni gereksinimler ortaya çıkarır.

Entegrasyon

Birçok Web uygulamasının özel bir özelliği, dahili ve harici entegrasyon ihtiyacıdır. Bu bağlamda entegrasyon, yalnızca teknik yönleri değil, aynı zamanda içerik ve organizasyonel yönleri de ifade eder.

• Dahili entegrasyon: Mevcut içerik, ör. ürün katalogları, bir Web uygulaması aracılığıyla kullanıma sunulacaktır.

• Harici entegrasyon: Dahili entegrasyona ek olarak, harici Web uygulamalarının içerik ve hizmetlerinin entegrasyonu, Web uygulamalarının özel bir özelliğidir. Heterojen veri tabanı sistemleriyle güçlü benzerliklerine rağmen, Web’deki entegrasyonda bir dizi özellik vardır.

Her şeyden önce, sıklıkla değişen ve kullanılabilirlik ve şema evrimi ile ilgili yüksek derecede özerkliğe sahip çok sayıda kaynak vardır.

Ek olarak, genellikle bu kaynakların özellikleri hakkında yalnızca birkaç ayrıntı bilinmektedir, örn. içerikleri veya işlevleri. Son olarak, farklı kaynaklar, ister veri düzeyinde, ister şema düzeyinde veya veri modeli düzeyinde olsun, çeşitli düzeylerde genellikle çok heterojendir.

Harici hizmetlerin entegrasyonu, örn. portal odaklı Web uygulamalarında, Web hizmetlerini sağlama ve kullanma konusunda giderek yaygınlaşan geliştirme biçimine dayanmaktadır.

Bu bağlamda bir Web hizmeti, açık bir şekilde tanımlanmış bir arayüze ve işlevselliğe sahip yeniden kullanılabilir bir bileşendir. Farklı Web servislerinin etkileşimi, istenmeyen yan etkilerin önlenmesi ve hizmet kalitesinin garanti edilmesi bu bağlamda ilgili konulardan sadece birkaçıdır.

Evrim

Yukarıda bahsedildiği gibi evrim, ürünün, kullanımın ve geliştirmenin üç boyutunu da yöneten bir özelliktir (bkz. özellikle Bölüm 8, İşletme ve Bakım). Evrim ihtiyacı, gereksinimlerin ve koşulların sürekli değişimi, rekabet baskısı ve genel hızlı gelişme hızı ile tartışılabilir.

•Sürekli değişim: Web uygulamaları hızla değişir ve bu nedenle sürekli değişen gereksinimler veya koşullar nedeniyle kalıcı bir evrime tabidir. Özellikle Web teknolojilerinin ve standartlarının hızlı ve bitmeyen değişimi, Web uygulamalarının sürekli olarak bunlara adapte edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bunun iki nedeni var: kullanıcılar en yeni Web heyecanını istiyor ve kullanılan araçlar da teknoloji odaklı. Gereksinimlerin ve koşulların bu sürekli değişimi, Web uygulamalarının merkezi bir özelliğidir. Değişiklikler, bir Web uygulamasının üç boyutunu da, ürünün kendisini, kullanımını ve özellikle gelişimini ilgilendirebilir.

• Rekabet baskısı: Web üzerindeki son derece yüksek rekabet baskısı, pazara sunma süresi baskısı ve Web varlığının gerekliliği, giderek daha kısa ürün yaşam döngülerine ve son derece kısa geliştirme döngülerine olan ihtiyacı artırıyor ve görünüşe göre sistematik bir geliştirme sürecine yer bırakmıyor. . Anında Web varlığı, uzun vadeli perspektiften daha önemli kabul edilir.

• Hızlı tempo: Web uygulaması geliştirme üzerindeki aşırı zaman baskısı, Web’deki hızlı değişimden ve buna bağlı olarak Web uygulamalarının kısa ömürlerinden veya güncelleme sıklıklarından kaynaklanmaktadır.

Konvansiyonel yazılımlar için evrim, planlanmış bir dizi sürümde gerçekleşirken, Web uygulamaları için süreklidir. Bu, Web uygulamalarının kalıcı bakımda olduğu anlamına gelir. Değişim döngüsü genellikle birkaç gün veya haftadan uzun değildir.

Bu nedenle web uygulamaları, bir yandan gereksinim analizi ve spesifikasyonuna, diğer yandan işletme ve bakıma özel vurgu yapan geleneksel Yazılım Mühendisliği süreçlerinin “yalın” versiyonlarını gerektirir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın