İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Sistem Mimarisi – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Sistem Mimarisi – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Alan Türlerini Belirleme – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Paydaşların Dahil Edilmesi

Başarı açısından kritik paydaşlar veya onların uygun temsilcileri, YE’nin merkezinde yer alır ve gereksinimlerin belirlenmesi ve müzakere edilmesinde onların aktif ve doğrudan işbirliği, her proje aşamasında önemlidir.

Proje yöneticileri, bireysel proje katılımcılarının diğerlerinin pahasına kazandığı durumlardan kaçınmalıdır. Bu tür kazan-kaybet durumlarının genellikle kaybet-kaybet durumlarına dönüşerek tüm geliştirme projesinin zarar görmesine ve hatta başarısız olmasına neden olduğu gösterilmiştir.

Paydaşların hedefleri, beklentileri ve gereksinimleri, projelerdeki dinamik olarak değişen ihtiyaçları ele almak için tekrar tekrar elde edilmeli ve müzakere edilmelidir. Paydaşların çok disiplinli olması ve mevcut olmamasının Web mühendisliği için RE’ye özgü olduğunu gösterdik.

Bu özellikler, Web uygulaması bağlamı için aşağıdaki gereksinimleri türetmemize yol açar: (1) başarılı paydaşların veya uygun temsilcilerin belirlenmesi (mevcut olmaması durumunda); (2) paydaşların amaç ve beklentilerinin anlaşılması; ve (3) farklı beklentilerin, deneyimlerin ve bilgilerin müzakere edilmesi.

RE yöntemleri ve araçları bu gerekliliklerle tutarlı olmalı ve proje katılımcıları arasında etkili bilgi alışverişine katkıda bulunmalı, bir takım öğrenme sürecini desteklemeli, paydaşlar arasında ortak bir vizyon geliştirmeli ve çelişen gereksinimleri erken tespit etmeye yardımcı olmalıdır. İnsanlar söylediklerinden daha fazlasını bilirler, bu nedenle gizli bilgileri ortaya çıkarmaya yönelik teknikler özellikle ilgi çekicidir.

Gereksinimlerin Yinelemeli Tanımı

Gereksinim tanımına yönelik bir şelale yaklaşımının tipik olarak oldukça dinamik ortamlarda çalışmadığını ve gereksinimlerin Web uygulaması geliştirmede yinelemeli olarak elde edilmesi gerektiğini daha önce tartışmıştık.

Gereksinimler, diğer önemli geliştirme sonuçlarıyla (mimari, kullanıcı arabirimi, içerik, test senaryoları, vb.) tutarlı olmalıdır. Proje başlangıcında, temel gereksinimler tipik olarak daha yüksek bir soyutlama düzeyinde tanımlanır. Bu ön gereksinimler, uygulanabilir mimariler, temel sistem kullanım senaryoları ve ilk proje planları geliştirmek için kullanılabilir.

Proje ilerledikçe, tutarlılıklarını sürekli olarak sağlarken, geliştirme sonuçları kademeli olarak daha somut terimlerle geliştirilebilir.

Proje geliştikçe esnek bir şekilde tepki verebilmek için, özellikle değişken gereksinimlerin ve kısıtlamaların olduğu bir ortamda yinelemeli bir yaklaşım gereklidir. Geliştirme ekibi için kesin son tarihler belirlenmişse, yinelemeli bir geliştirme yaklaşımı, önce uygulanması gereken yüksek değerli gereksinimlerin seçilmesine izin verir.

Sistem Mimarisine Odaklanmak

Mevcut teknolojiler ve eski çözümler, Web uygulamalarının gereksinimleri üzerinde yüksek etkiye sahiptir. Dolayısıyla “çözüm alanı” büyük ölçüde “problem alanını” tanımlar ve teknik çözüm unsurlarını olasılıkları ve sınırlamaları ile anlamak esastır.

Gereksinimlerin ortaya çıkarılması, mimariden ayrı olarak asla başarılı olamaz. Gereksinimleri tanımlarken bu özellikle dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak sistem mimarisinin değerlendirilmesi, geliştiricilerin mevcut çözümlerin bu gereksinimler üzerindeki etkisini daha iyi anlamalarına ve fizibilitelerini değerlendirmelerine olanak tanır. Twin-Peaks modeli, hem gereksinimleri hem de sistem mimarisini, sürekli artan ayrıntı düzeyiyle yinelemeli bir şekilde aynı anda iyileştirmeyi önerir.


Sistem mimarisi
Sistem mimarisi nasıl çizilir
Sistem mimarisi örnekleri
Sistem mimarisi Nedir
Yazılım Mimarisi Örnekleri
Yazılım mimarileri DERSİ
Yazılım Mimarisi Nedir
Yazılım mimarı Nedir


Risk Yönelimi

Tespit edilmemiş sorunlar, çözülmemiş sorunlar ve gereksinimler arasındaki çatışmalar, büyük proje risklerini temsil eder. Tipik risk öğeleri, mevcut bileşenlerin Web uygulamasına entegrasyonu, sistem kalitesi yönlerinin tahmini veya geliştiricilerin deneyimsizliğidir.

Bu nedenle, tüm gereksinimler için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Riskli sistem alternatiflerinin takip edilmediğinden emin olmak için, bir proje süresince belirlenen riskler uygun şekilde ele alınmalıdır. Risk azaltma mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.

Bu, örneğin, IKIWISI sorununu önlemek için prototip oluşturmayı, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için bir Web uygulamasının erken sürümlerini veya geç ve ciddi entegrasyon sorunlarından kaçınmak için harici bileşenlerin erken dahil edilmesini içerebilir.

RE Yöntemlerini Web Uygulaması Geliştirmeye Uyarlama

Bugün, RE’deki tüm faaliyetler için çok sayıda yöntem, kılavuz, notasyon, kontrol listesi ve araç mevcuttur. Bununla birlikte, başarılı olmak için, geliştiriciler “herkese uyan tek” bir yaklaşımdan kaçınmalı ve sonuç olarak, RE yöntemlerinin Web mühendisliğinin özelliklerine ve belirli projelerin durumuna uyarlanması gerekir.

Açıklanan ilkeler, Web mühendisliği için projeye özgü bir RE yaklaşımının tanımına rehberlik eder. Diğerlerinin yanı sıra, geliştiricilerin uyarlama sürecinde aşağıdaki hususları netleştirmesi gerekir:

• Web uygulaması için hangi gereksinim türleri önemlidir?
• Web uygulaması için gereksinimler nasıl tanımlanacak ve belgelenecektir? Yararlı detay ve formalite dereceleri nelerdir?
• Araçların kullanımı dikkate alınacak mı? Belirli proje gereksinimleri için hangi araçlar uygundur?

Gereksinim Türleri

Hem standardizasyon kuruluşları hem de ticari kuruluşlar, çeşitli gereksinim türlerini tanımlamak ve sınıflandırmak için çok sayıda taksonomi geliştirmektedir. Örnekler Volere veya IEEE 830-1998’dir. Çoğu taksonomi, işlevsel gereksinimler ile işlevsel olmayan gereksinimler arasında ayrım yapar. İşlevsel gereksinimler, bir sistemin yeteneklerini ve hizmetlerini tanımlar.

İşlevsel olmayan gereksinimler, yeteneklerin özelliklerini ve istenen hizmet seviyesini tanımlar. Diğer işlevsel olmayan gereksinimler, proje kısıtlamalarına ve sistem arayüzlerine atıfta bulunur.

Aşağıda, özellikle Web geliştirme projeleriyle ilgili gereksinim türlerini kısaca tartışacağız.

İşlevsel gereksinimler

İşlevsel gereksinimler, bir sistemin sunması gereken yetenekleri ve hizmetleri belirtir (örneğin, bir çevrimiçi bankacılık uygulamasında para transferi). İşlevsel gereksinimler sıklıkla kullanım durumu senaryoları ve biçimlendirilmiş belirtimler kullanılarak açıklanır.

İçindekiler Gereksinimler

İçerik gereksinimleri, bir Web uygulamasının temsil etmesi gereken içeriği belirtir. İçerik, örneğin bir sözlük biçiminde açıklanabilir.

Kalite Gereksinimleri

Kalite gereksinimleri, hizmetlerin ve yeteneklerin kalite düzeyini tanımlar ve güvenlik, performans veya kullanılabilirlik gibi önemli sistem özelliklerini belirtir.

Uluslararası ISO/IEC standardı 9126, her biri belirli bir alt özellik kümesine bölünmüş altı kalite özelliğini tanımlayan, yazılım kalitesi için teknolojiden bağımsız bir model tanımlar.

Bu altı kalite özelliği şunlardır:

• İşlevsellik, tanımlanmış özellikleri karşılayan işlevlerin varlığını tanımlar. Alt özellikler uygunluk, doğruluk, birlikte çalışabilirlik, uyumluluk ve güvenliktir. Güvenlik özellikle Web uygulamaları için önemlidir ve tartışılmaktadır.
• Güvenilirlik, bir yazılım ürününün belirli koşullar altında belirli bir süre boyunca performans düzeyini koruma becerisini tanımlar. Alt özellikler olgunluk, hata toleransı ve kurtarılabilirliktir.
• Kullanılabilirlik, bir yazılım ürününü kullanmak için gereken çabayı ve tanımlanmış veya varsayılan bir kullanıcı grubu tarafından bireysel değerlendirmesini tanımlar. Alt özellikler, anlaşılabilirlik, öğrenilebilirlik ve işlerliktir. Web uygulamaları için bu önemli yönü ayrıntılı olarak açıklar.
•Verimlilik, bir yazılım ürününün performans düzeyi ile belirli koşullar altında kullandığı kaynaklar arasındaki oranı tanımlar. Alt özellikler, zaman davranışını ve kaynak davranışını içerir.
• Sürdürebilirlik, bir yazılım ürününde önceden belirlenmiş değişiklikleri uygulamak için gereken çabayı tanımlar. Alt özellikleri analiz edilebilirlik, değişebilirlik, kararlılık ve test edilebilirliği içerir.
•Taşınabilirlik, bir yazılım ürününün bir ortamdan diğerine taşınmaya uygunluğunu açıklar. Alt özellikler uyarlanabilirlik, kurulabilirlik, uygunluk ve değiştirilebilirliği içerir.

Bu temel modeli Web’e özgü özelliklere genişletmek için araştırmacılar tarafından ilk girişimlerde bulunulmuştur. Genel olarak ve özel olarak Web uygulamaları için başarı açısından kritik kalite unsurları olan kullanılabilirlik, performans ve güvenliği tartışın.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın