İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

İlerlemeyi Ölçme  – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

İlerlemeyi Ölçme  – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Android Güvenlik Kavramları

İlerlemeyi Ölçme

Web uygulamaları geliştirirken genellikle sadece iki belge oluşturulur. İlk belge, gereksinim analizi ve tasarım kararlarından elde edilen sonuçları içeren sistem spesifikasyonudur. İkinci “belge” tamamlanmış Web uygulamasıdır.

Bu Web uygulaması, normal olarak, oldukça yinelemeli ve evrimsel prototip oluşturma yoluyla hızlı bir ara sonuçlar dizisinde oluşturulur. Yineleme adımlarının olabildiğince küçük olması ve açıkça tanımlanmış işlevselliğe sahip olması gerektiğini önerir. Bu adımların her birini, ideal olarak müşteriyi içeren bir inceleme takip etmelidir.

Bu yaklaşım, neredeyse yirmi yıldır geleneksel yazılım geliştirmede iyi bilinen ve sıklıkla uygulanan bir teknik olan Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) ile aynıdır.

Web uygulamalarının geliştirilmesi, gereksinimlerinin genellikle önceden tahmin edilememesi gerçeğiyle karakterize edilir, bu da proje boyutunun ve maliyetinin de tahmin edilemeyeceği anlamına gelir. Ek olarak, tanımlanmış ve çok kısa bir teslim süresine ilişkin olağan yüksek baskı, “iyi belirlenmiş bir sistemin maliyetlerinden ziyade sabit zamanlı bir ürünün kalitesinin tahmin edilmesi gerektiği” anlamına gelir.

Bu faktörleri tahmin etmedeki zorluklar ve Web projelerinin müteakip ilerleme kontrolü özetlenmiş ve Web’e özgü bir proje metriği geliştirmek için kullanılmıştır. Bu ölçüm, Web’e özgü bileşenlerin kullanımını ve aşağıdaki şekilde büyük miktarda yeniden kullanımı dikkate alır.

COCOMO II modelinin “yazılım nesnelerine” benzer şekilde, işlevsel bağlantıların önemli ölçüde uyarlanması gereken Web bileşenleri için COCOMO benzeri nesne noktalarının kullanılmasını sağlayan “Web nesneleri”ni tanımlar.

Elbette, Web nesneleri için açıkça tanımlanmış sayım yönergeleri, diğer herhangi bir ölçüme benzer şekilde, anlamlı tahminler elde etmek için önemlidir. Ancak bu, geliştirmeyle ilgili tasarım bileşenlerinin sayıldığı ana sorunu, yani geliştirici tarafında daha fazla ve müşteri tarafında daha az girdi olması sorununu çözmez. Sayma, ilerlemeyi ölçmek için güzel bir yöntemdir. Ancak objektif kapsamın derecesinin iyileştirilip iyileştirilemeyeceği sorusuna cevap vermiyor.

Yazılım Geliştirmede Riskler

Risk, bir faaliyetin kayıp veya hasara neden olma olasılığıdır. Ancak, riskten yalnızca sonuçlar belirsiz olduğunda söz ederiz. Bu, bir riskin potansiyel bir sorunu temsil ettiği anlamına gelir.

Riskleri (ve bunlardan kaynaklanan sorunları) olmayan bir proje yoktur. “Eğer bir proje başarılıysa, riskler ve problemler olmadığı için değil, riskler ve problemler başarıyla ele alındığı için başarılıdır”.

Her risk aynı zamanda ekonomik bir şansı da temsil eder. Daha kısa bir geliştirme döngüsü, bir ürünün pazara çıkış süresi için arzu edilen bir rekabet avantajına dönüşebilir. Yeni bir teknoloji kullanma girişimi ek pazar segmentleri açabilir. Örneğin, .NET platformunun kullanımı, olası hedef cihazlar olarak Microsoft tabanlı cep telefonlarına konuşlandırmaya izin verir.

Yazılım geliştirmedeki en önemli riskler, 1980’lerden beri yazılım mühendisliğinde risk yönetimi alanında öncülerden biri olan belirlenmekte ve düzenli olarak güncellenmektedir. 1980’lerdeki yazılım projeleri için en önemli on riski 1990’lardaki risklerle karşılaştırır. 1990’lar listesindeki en yüksek yeni girişi temsil ederken, “süreç” teriminin eski listede bile yer almadığı görülebilir.


Süreç odaklı DEĞERLENDİRME
Süreç Değerlendirme araçları
Eğitimde ölçme yöntemleri nelerdir
Süreç DEĞERLENDİRME Teknikleri
Süreç değerlendirme
Süreç odaklı DEĞERLENDİRME Nedir
Süreç DEĞERLENDİRME örnekleri
Sonuç odaklı ölçme DEĞERLENDİRME


1990’ların ikinci yeni risk unsuru, eski yazılımların kullanımını, yani tarihsel olarak gelişmiş yazılım sistemlerinin kullanımını temsil eder. 1980’lerde, bu sorunun yeniden uygulama ile çözülebileceğini düşünmek yaygındı, bunun yanlış olduğu ortaya çıktı.

Özellikle Web uygulamalarının geliştirilmesinde, veri yönetimi/depolama sistemleri gibi birçok eski sistemin gömülü olması gerekir. Örneğin yazar, hizmetlerini İnternet üzerinden sunmak isteyen büyük bir metal yedek parça tedarikçisinin projesini denetlemiştir.

Bu proje kapsamında, birincil bilgi sistemi olarak hiyerarşik bir veri tabanına sahip bir COBOL ortamının, inşa edilecek Web uygulamasına (sarmalayıcı teknolojileri kullanılarak) gömülmesi gerekiyordu.

Şirket, ana ticari markası olarak son derece kısa teslimat sürelerini taahhüt ettiğinden, tüm kurumsal operasyon bu veritabanına bağlı olduğu için şirket ne mevcut veri tabanı sistemini değiştirmek istedi ne de mümkün oldu.

Web Mühendisliğine Özel Riskler

Web mühendisliğinde, Web projelerinin gecikmelerinin veya tamamen başarısız olmasının ana nedenleri, listelenen ana risklerle aynıdır.

Projeler öncelikle Web proje ekibi içindeki ve müşteriyle olan kötü iletişimden, yani kişisel eksikliklerden dolayı başarısız olur. İkinci önemli neden, bir Web uygulamasının geliştirme süreçlerinin yeterince anlaşılmamasıdır.

“Web sayfası kullanılabilirliğinin gurusu”, bir Web projesinde, özellikle Web proje yönetimini ele alan, aşağıdaki ilk on risk listesinden bahseder:

1. Hedeflerin belirsiz tanımı: Birçok Web uygulaması, geliştiricilere uygulamanın amacını açıkça açıklamadan oluşturulur. Bir şirketin bir Web uygulaması ile tamamen farklı müşteri hedeflerine hitap edebileceğinden bahsetmiş; yardım masasına sahip bir hizmet uygulaması, sipariş işlevine sahip bir çevrimiçi katalogdan tamamen farklı görevleri yerine getirir.

Hedefleri ve müşterilerin bir Web uygulamasından nasıl fayda sağlayabileceklerini açıkça belirtmek ve bu hedefleri ekipteki herkese açıklamak önemlidir. Web uygulamaları için mevcut geliştirme süreçlerinin olgunlaşmamışlığının ana nedenleri olarak zayıf hedef araştırması ve gereksinim analizinden bahseder.

2. Yanlış hedef kitle: Birçok Web uygulaması, uygulamanın hedef kitlesine hitap etmekte başarısız olurken, büyük ölçüde kurumsal yönetimin isteklerine (görev bildirimleri, yönetici profilleri vb.) yöneliktir.

3. Geliştirme odaklı sayfa yapısı: Geliştiricilerin içerik oluşturmasının en kolay yolu, yüklenicinin organizasyon şemasını takip etmektir. Bu yapı bir kez bir uygulamaya uygulandıktan sonra müşteri odaklı bir işleyişi takip etmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Uygulama, kullanıcılardan çok şirkete odaklanacak.

4.Dış kaynak kullanımından kaynaklanan tutarlılık eksikliği: Aynı şirketin farklı Web uygulamalarının (veya daha büyük bir Web uygulamasının bölümlerinin) geliştirilmesi farklı harici şirketlere yaptırılırsa, bu harici şirketlerin bireyselliklerinin uygulamalara, özellikle içerik ve gezinmeye güçlü bir şekilde yansıması riski yüksektir. 

Bu şirketlerin her biri profilini tanıtacak ve kendisini rakiplerinden ayırmaya çalışacak, bu da uygulamanın görünümü, hissi ve işleyişi açısından başarısız bir işe yol açacaktır.

Hedef kitlenin, ürüne olan ilgisinin ve genel tasarımın şirket içinde veya koordinatör olarak tek bir firma tarafından tanımlanmasını önerir. Ayrıca, uygulama bölümleri arasındaki tutarsızlıkların erkenden tespit edilebilmesi ve giderilebilmesi için ara ürünlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi gereklidir.

5. Bakım için bütçe eksikliği: Geleneksel yazılım geliştirme projeleri yıllık bakım için %10 ila %15 tahmin ederken, Web uygulamalarının bakım maliyeti, hızla eskiyen içerikleri ve hızla değişen teknolojileri nedeniyle çok daha yüksektir. Bakım için yıllık olarak geliştirme maliyetinin en az %50’sinin (%100 daha uygundur) tahmin edilmesini önerir.

6. İçerik geri dönüşümü: Birçoğu, Web uygulamaları için içeriği geleneksel belge kaynaklarından çıkarmaya çalışır. Bu ortamların genellikle doğrusal olarak (önden arkaya) okunacak ve bakılacak şekilde tasarlandığı genellikle göz ardı edilir. Buna karşılık, Web, hiper ortam yapısının ve onun bağlantısının doğrusal olmamasıyla yaşar.

Doğrusal olmayan bir medya yapısının sunduğu olanaklardan yararlanılmaz çünkü birçok uygulama ve iş uzmanı tamamen doğrusal içerik (basılı kitaplar, gazete makaleleri) üzerinde büyümüş ve geleneksel medya için doğrusal içerik oluşturmak üzere eğitilmiştir. Bu alanda yeniden düşünme süreci yavaş olmuştur.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın