İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Dizin Oluşturma Görevleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Dizin Oluşturma Görevleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Yerel Hizmetler 

Dizin Oluşturma Görevleri

Kullanıcıların aktif olarak sorgu yaptığı ve Concordance’ı kullandığı normal çalışma saatlerinde bir dizin tetiklenirse veritabanına herhangi bir zarar gelmez.

Yöneticiler ve kullanıcılar, bir dizin tamamlanana kadar aramaların doğru olmayacağının farkında olmalıdır. Yalnızca indeksleme tamamen bittiğinde, aramalara tamamen güvenilebilir. Bu amaçla, bu yönetim görevini kullanıcıların bir veritabanına ihtiyaç duymadığı bir zamanda gerçekleştirmenin en iyi yol olduğunu görebilirsiniz.

Veritabanlarını ve Sözlük Dosyalarını Paketleme

Paketleme, silinmek üzere işaretlenmiş kayıtları kaldırmayı (veritabanını paketlerken) veya bir veritabanının sözlük dosyalarını (sözlüğü paketlerken) güncelleyerek daha verimli çalışmalarını ifade eden Uyum’a özgü bir terimdir. Her ikisine de Dosya ➤ Paketle menüsünden erişilebilir.

Bir Veritabanını Paketleme

Bir Concordance veritabanı paketlendiğinde, silinmek üzere işaretlenen kayıtlar, temeldeki veri dosyalarından kaldırılır, bu da belge kayıtlarını veritabanından kaldırır. Bir Concordance veritabanından kayıtların silinmesi iki aşamalı bir işlemdir: önce kayıtlar silinmek üzere işaretlenir, daha sonra veritabanı paketlenir.

Paket tamamlanana kadar kayıtlar bir Concordance veritabanından tamamen kaldırılmaz. Adımların bu şekilde ayrılması, yöneticinin (veya uygun haklara sahip başka bir kullanıcının), silinmek üzere işaretlenen kayıtları fiilen kaldırılmadan önce denetleyebileceği ve doğrulayabileceği anlamına gelir.

Kayıtların silinmesi bir terminal işlemidir ve dikkatli bir şekilde başlatılmalıdır. Belge kayıtları sübjektif meta veriler (belge düzeyinde etiketler ve ek açıklamalar) içerebileceğinden, bir kaydın kaldırılması kullanıcının entelektüel çabasını da ortadan kaldırabilir. Silme işlemi geri alınamaz.

Düzenle ➤ Sil ve Geri Al menüsünden kayıtları silinmek üzere işaretleyebilirsiniz. Bu, Kayıtları Sil/Silmeyi Geri Al iletişim kutusunu açar. Bu araç, kullanıcıya kayıtları silinmek üzere işaretleme veya daha önce silinmek üzere ayarlanmış belgeleri kaldırılmaması için sıfırlama yeteneği verir.

Kullanıcı bir belge aralığı girmelidir. Belge aralığı, veritabanına verilen son aktif sorgu ile görüntülenen kayıtların sıralı konumunu ifade eder.

Tüm kayıtların görünmesi için veritabanına herhangi bir sorgu verilmediyse, Kimden ve Kime değerleri tüm veritabanındaki ilk ve son kayıtlara karşılık gelir. Son etkin sorgu, veritabanındaki bazı kayıt alt kümelerine atıfta bulunuyorsa, İlk ve Son değerler, o sorgudaki ilk ve son kayıtlara karşılık gelir.

Belirli bir veri tabanındaki tüm kayıtlardan üçüncü kaydı silinmek üzere işaretlemek isterseniz, Kimden ve Kime alanlarını aynı değere ayarlamalısınız.

Bir kayıt silinmek üzere işaretlendiğinde, kayıt Uyum penceresinin sağ alt kenarında DEL harflerini gösterecektir. Yalnızca silinmek üzere işaretlenen kayıtları görüntülemek için Uyum ekranının üst kısmında bulunan etiketleme simgesine tıklayabilirsiniz. Bu, Etiket/Sorun Yönetimi iletişim kutusunu açar.

“Silinen kayıtlar” düğmesine tıklamak, veritabanında silinmek üzere işaretlenmiş tüm kayıtların aranmasını sağlar ve araç kapatıldığında etkin olan sorgudur.

Kayıtlar silinmeden önce veritabanının tam bir yedeğini oluşturmalısınız. Kayıtların yanlışlıkla kaldırıldığı belirlenirse, bu ek bir sigorta katmanıdır. Silme işlemleri geri alınamayacağından, kayıtların bir kısmının veya tamamının geri yüklenmesi gerektiği belirlenirse, yedeği birincil veritabanı olarak yeniden etkinleştirmeniz veya silinen kayıtları veritabanının yedeklenmiş sürümünden birincil sürüme taşımanız gerekir.


Dizin oluşturma açma
Windows Dizin oluşturma açma
Dizin oluşturma nedir
Dizin oluşturma Seçenekleri
Arama dizini oluşturma kapatıldı
Arama dizini oluşturma açma
Word dizin oluşturma
Dizin oluşturma duraklatıldı


Sözlük Dosyalarını Paketleme

Dosya ➤ Paket ➤ Veritabanı seçimi, hızlı arama ve geri alma için gerekli olan sözlük ve ters çevrilmiş metin dosyalarının sıkıştırılmasına neden olur. Bir veritabanının yaşam döngüsü boyunca, indekslenirken ve yeniden indekslenirken, bu dosyalar bir sabit sürücüye dağılmış girdiler içerebilir.

Bu dosyaların paketlenmesi, ardışık girişlerin bitişik olması için girişlerin bir sürücüde fiziksel olarak sıralanmasına neden olur. Bu, verileri almak için sürücü kafasının sürücü boyunca geçmesi gereken süreyi azaltır. Başka bir deyişle, donanımın kendisi verileri daha hızlı bulabilmektedir.

Bir veritabanını zaplamak, tüm kayıtları silmek anlamına gelir. Tüm kayıtları silinmek üzere işaretlemeye ve ardından hem veritabanını hem de sözlük dosyasını paketlemeye eşdeğerdir. Dosya ➤ Zap menüsünden zaplamayı tetiklersiniz. İşlemi onaylamanız istenir.

Bir veritabanını zaplamak geri alınamaz. Zap tamamlandığında, veritabanı boş bir kabuktur ve geriye yalnızca alan adları ve veri türleri kalır. Concordance’ın güvenlik modeline uygulanan ayarların etkilenmediğini unutmayın.

Bir veritabanına güvenlik uygulanmadıysa, menü öğesine tüm kullanıcılar erişebilir. Felaket potansiyeli göz önüne alındığında, kullanıcıların bu menü öğesine erişimi engellenmelidir. Bu bölümde daha sonra “Menü Erişimi” bölümünde açıklanan Uyumluluk güvenlik modelini kullanarak menü erişimini kısıtlayabilirsiniz.

Bir veritabanını zaplamadan önce, tüm veritabanı dosyalarının eksiksiz bir yedeğini almak en iyisidir.

Tekilleştirme Kayıtları

Tek bir belge, bir Uyum veri tabanında iki veya daha fazla farklı satırla temsil edildiğinde, çoğaltma gerçekleşir. Bu kavram bariz görünse de, kopyaları belirlerken biraz dikkatli olmalısınız.

Bir Uyum kaydı bir dizi alan tarafından temsil edildiğinden, şu soru sorulmalıdır: eşdeğer verileri içeren alanların hangi kombinasyonu, iki veya daha fazla kaydın kopya olarak kabul edilmesine neden olur? Cevap, belge kayıtlarının nasıl yorumlandığına bağlı olarak değişebilir.

Çoğaltma Kriteri Seçme

Tam olarak aynı tam metni içeren kayıtları kopya olarak kabul edebiliriz. Bu bizim sezgimiz açısından doğru olabilir ama ya aynı tam metne sahip iki belgenin KAYNAK alanı farklıysa, burada KAYNAK belgelerin toplandığı kişiyi ifade ediyor?

Belge toplama sırasında aynı belgenin kimde olduğunu bilmek kullanıcılar için önemliyse, aynı tam metne sahip, ancak farklı SOURCE değerlerine sahip kayıtlar mükerrer değildir. Çoğaltma testi, her iki alandaki değerlere bağlıdır.

Yinelenenleri tanımlamanın başka bir yöntemi, bir veritabanındaki tüm alanlarda aynı verilere sahip olan kayıtları bulmak olabilir.

İlk bakışta, bu, kopyaları tanımlamanın mutlak bir yöntemi gibi görünüyor, ancak ya veritabanı bir erişim alanı içeriyorsa, böylece her belge kaydının benzersiz, sayısal bir tanımlayıcısı varsa? Yineleme testi, veritabanındaki her alanın karşılaştırılmasını içeriyorsa, otomatik numara alanı her alanda benzersiz bir değere sahip olacağından, hiçbir kayıt yinelenen olarak tanımlanmayacaktır.

Yinelenenleri belirlemek için hangi kriterlerin kullanılması gerektiğine ilişkin farklı yorumlar nedeniyle, Concordance veri tabanı tarafından temsil edilen konuya yakından aşina olanların yinelenenlerin nasıl tanımlanması gerektiğini tanımlayabilmesi için soruyu son kullanıcılara yönlendirmelisiniz.

Uyumluluk, kayıtları orijinal veya yinelenen (veya belirttiğiniz diğer değerler) olarak işaretlemek için bir araç sağlar. Araçlar ➤ Kopyaları kontrol et menüsünden açabilirsiniz. Yineleme Tespiti iletişim kutusu, bir veritabanındaki tüm alanları (veri türüyle birlikte) listeler, böylece yinelenen denetim sürecinde kullanılmak üzere bir veya daha fazlasını seçebilirsiniz.

İstenen alanları vurguladığınızda, Tamam düğmesi prosedürü tetikler. Yinelenen Sayım etiketi altında, tanımlanan yinelenen kopyaların sayısının sürekli bir toplamı görüntülenir.

■Not : Kriter kapsamında PARAGRAPH veri türüne sahip alanlar seçildiğinde, karşılaştırma sırasında bu alanların yalnızca ilk 60 karakteri kullanılır. Bu, çoğaltmayı belirlemek için PARAGRAPH alanları içeren bir veritabanı kaydının tüm içeriğini analiz edemeyeceğiniz anlamına gelir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın