İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Dize Kodlamaları ve Dönüşümleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Dize Kodlamaları ve Dönüşümleri – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Android'de Kodlama

Yerleşik İşlemler

C# içindeki tüm dizeler, CLR’deki System.String türünün örnekleridir. Bu nedenle, dizelerle çalışan birçok yerleşik işlem mevcuttur. Örneğin, String sınıfı, dizenin karakterleri üzerinde yineleme yapmak için kullanılabilecek bir indeksleyici işlevi tanımlar.

Dize sınıfı, değişmez bir tür örneğidir; bu, dizede bulunan karakterlerin, dizenin kullanıcıları tarafından değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Bir dizedeki tüm değiştirme işlemleri, yöntemin çağrıldığı örneği değiştirmek yerine yeni bir dize örneği döndürür.

Değişmez türler, değer semantiğine sahip referans türleri yapmak için kullanılır (başka bir deyişle, bir şekilde değer türleri gibi davranır).

Dize Kodlamaları ve Dönüşümleri

C# bakış açısından, dizeler her zaman Unicode dizeleridir. Yalnızca .NET dünyasında çalışırken, bu, dizelerle çalışmayı büyük ölçüde basitleştirir.

Ne yazık ki, özellikle eski uygulamalar tarafından üretilen metin dosyalarıyla uğraşırken bazen diğer dizi türlerinin karmaşık ayrıntılarıyla uğraşmak gerekebilir. System.Text ad alanı, bir bayt dizisi ile ASCII, Unicode, UTF7 veya UTF8 gibi bir karakter kodlaması arasında dönüştürmek için kullanılabilecek sınıfları içerir. Her kodlama, ASCIIEncoding gibi bir sınıfta kapsüllenir.

Bir diziden bir bayt bloğuna dönüştürmek için, kodlama sınıfındaki GetEncoder() yöntemi çağrılır ve daha sonra kodlamayı yapmak için kullanılan bir Kodlayıcı elde edilir. Benzer şekilde, bir bayt bloğundan belirli bir kodlamaya dönüştürmek için, bir kod çözücü elde etmek üzere GetDecoder() çağrılır.

Nesneleri Dizgelere Dönüştürme

object.ToString() işlevi, bir değerden bu değerin dize temsiline dönüştürmenin kolay bir yolunu sağlamak için yerleşik türler tarafından geçersiz kılınır. ToString() çağrısı, bir değerin varsayılan temsilini üretir; String.Format()’ı çağırarak farklı bir gösterim elde edebilirsiniz.

Diğer dizelerin değerlerine dayalı bir dize oluşturmak için String.Format() işlevini kullanabilseniz de, dizeleri birleştirmenin en etkili yolu bu olmayabilir. Çalışma zamanı, bu işlemi kolaylaştırmak için StringBuilder sınıfını sağlar. StringBuilder sınıfı, açıklanan özellikleri ve yöntemleri destekler.

Düzenli İfadeler

Dize sınıfında bulunan arama işlevleri yeterince güçlü değilse, System.Text ad alanı, Regex adlı bir normal ifade sınıfı içerir. Düzenli ifadeler, arama ve/veya değiştirme işlevleri yapmak için güçlü bir yöntem sağlar.

Bu bölüm düzenli ifadelerin kullanımına ilişkin birkaç örnek içerse de, bunların ayrıntılı bir açıklaması bu kitabın kapsamı dışındadır. Birkaç normal ifade kitabı mevcuttur ve konu da ele alınmaktadır.

Düzenli ifade sınıfı, maksimum performans elde etmek için oldukça ilginç bir teknik kullanır. Her eşleşme için normal ifadeyi yorumlamak yerine, normal ifade eşleşmesini uygulamak için anında kısa bir program yazar ve ardından bu kod çalıştırılır.

Bölmenin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini belirtmek için tek karakterler yerine normal bir ifade kullanmak için önceki Split() örneğini gözden geçirebilirsiniz. Bu, önceki örnekte bulunan boş sözcüğü kaldıracaktır.

Normal İfade Seçenekleri

Bir normal ifade oluştururken, eşleşmelerin nasıl yapıldığını kontrol etmek için birkaç seçenek belirleyebilirsiniz. Derlenmiş, özellikle aynı normal ifadeyi birden çok kez kullanan aramaları hızlandırmak için kullanışlıdır. Düzenli ifade seçeneklerini listeler.


Dosya dönüşümü belgenizi okunabilir yapan kodlamayı seçin
Kodlama teorisi Ders Notları
Dosya dönüşümü hatası Word
Microsoft Word belgenizi okunabilir yapan kodlamayı seçin
Metin kodlama dönüştürücü
KODLAMA TEORİSİ pdf
Cebirsel kodlama teorisi
Word dosyası bozuk karakter


Daha Karmaşık Ayrıştırma

Split() işlevini iyileştirmek için düzenli ifadeler kullanmak onların gücünü gerçekten göstermez. Aşağıdaki örnek, bir IIS günlük dosyasını ayrıştırmak için normal ifadeler kullanır. Bu günlük dosyası şuna benzer.

Normal ifade sözdizimi aynı zamanda ters eğik çizgi karakterini de kullandığından, kodda normal ifadeler genellikle kelimesi kelimesine dize sözdizimi kullanılarak yazılır. Normal ifadeler, ayrı öğelere bölünürlerse en kolay şekilde okunurlar. Aşağıdaki kod iki nokta üst üste ile eşleşir.

[^\s] karakter grubu olarak adlandırılır ve ^ karakteri “aşağıdaki karakterlerden hiçbiri” anlamına gelir. Dolayısıyla bu grup, boşluk olmayan herhangi bir karakterle eşleşir. Son olarak, + karakteri, önceki açıklamanın (boşluk olmayan) bir veya daha fazla örneğini eşleştirmek anlamına gelir. Parantezler, çıkarılan dizenin nasıl eşleştirileceğini sınırlar. Önceki örnekte, ifadenin bu kısmı eşleşir.

Bu, basit düzenli ifadeyi kapsar. Günlük dosyasının her satırını eşleştirmek için daha karmaşık bir normal ifade kullanabilirsiniz. Satırın düzenliliği nedeniyle, Split()’i kullanabilirdik, ancak bu kadar açıklayıcı olmazdı.

Güvenli Dize

Gizli veriler tipik olarak iki ana veri türünde saklanır; değişkenler ve tamsayılar gibi sayısal türler, şifreleme işlemlerinde kullanılan anahtarları ve başlatma vektörlerini tutar ve dizeler, parolalar, kredi kartı adları ve gizli belge parçaları gibi verileri tutar.

İntegral tiplerin güvenliğini sağlamak genellikle oldukça kolaydır; ihtiyaç duyulmadıkları anda sıfırlanabilirler ve gizli verilere sahip olsalar bile, bir hata ayıklayıcının bellek penceresini kullanarak veya bir çökme dökümü analiz aracı kullanarak bunları tanımlamak oldukça zordur, çünkü herhangi bir şekilde farklı görünmezler. bir sürecin adres alanında yaşayan diğer milyonlarca bayt.

Dizeler biraz farklıdır; System.String’in değişmezliği, içinde bir değer depolandıktan sonra içeriği temizlemenin imkansız olduğu anlamına gelir ve bir dizi değiştirildiğinde (yeni bir ayırmaya neden olarak) veya çöp toplama sırasında taşındığında, dizi karakterlerinin birden çok kopyası silinir. işlemin adres alanı çevresinde bırakılmıştır.

Saldırgan, işlemin belleğini okumaya başlamak, işleme bir hata ayıklayıcı eklemek veya işlemin çökmesine ve ortaya çıkan bellek dökümü dosyasını yakalamasına neden olmak için bir güvenlik açığından yararlanmayı başarabilirse, bu değişmezlik önemli bir risktir.

Kelimeleri oluşturan bir karakter grubunu tanımak, büyük bir ikili dosyayı tararken kolay bir işlemdir (ve kolayca otomatikleştirilebilir) ve bu, String kullanılarak saklanan gizli verileri bulmayı hızlı ve basit bir işlem haline getirir.

Bu riskler, .NET 2.0’da şu sorunları ele alan yeni bir türün getirilmesini garanti etmek için yeterli görülmüştür: SecureString. SecureString, bellekte sabitlenen ve şifrelenen bir dize türüdür ve artık gerekmediğinde içeriğinin silinebilmesi için değiştirilebilir.

SecureString’in içeriğini temizlemenin basit ve standart bir yolunu sağlamak için, IDisposable arabirimini uygulayabilir ve onu bir using bloğunun sonunda temizleyebilirsiniz.

SecureString tarafından desteklenen yöntemlerin sayısı oldukça sınırlıdır; dizeyi doldurmak için birkaç yöntem (AppendChar(), InsertAt() ve SetAt()) ve dizeyi temizlemek için birkaç yöntem (Clear() ve RemoveAt()) vardır. İçeriğin değişmesini önlemek için MakeReadOnly() yöntemi de vardır.

Bir String nesnesinden SecureString oluşturmak veya diğer yoldan gitmek için doğrudan yöntemler yoktur. Bir String’den veya String’e dönüştürme SecureString’in güvenlik avantajını ortadan kaldırdığından, bu kasıtlı bir ihmaldir. Bir String’den dolaylı dönüştürme yolu, bir char* parametresi alan SecureString’in aşırı yüklenmiş bir oluşturucusudur ve String dönüştürme, Marshal.SecureStringToGlobalAllocUni() yöntemi aracılığıyla mümkündür.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın