İletişim Protokolünü Basitleştirme

İstemci Tarafı İşlevselliği – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Rapor Tablosu Rapor Tablosu veriye bağlandıktan sonra, BindReport, sayfalama gezinti denetimlerini ayarlaması gerekip gerekmediğini denetlemek için bir IF ifadesi ve bir dizi AndAlso koşulunu kullanır. Bu EĞER ifadesi AndAlso’yu kullanır, çünkü bir sonraki koşulun güvenli bir şekilde denetlenebilmesi için bir koşulun karşılanması gerekir. IF ifadesi, _PaginationForm değişkeninin Nothing olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ederek başlar. Değilse,…
Devamı