Düzen Yöneticisi

Android Kaynaklarını Sıralama

Kaynak-Referans Sözdizimi Kaynağın türünden bağımsız olarak, tüm Android kaynakları, Java kaynak kodundaki kimlikleriyle tanımlanır (veya bunlara başvurulur). XML dosyasındaki bir kaynağa kimlik atamak için kullandığınız sözdizimine kaynak referansı sözdizimi denir. Önceki örnek @+id/text1’deki id özniteliği söz dizimi aşağıdaki biçimsel yapıya sahiptir. @[package:]type/name kaynak başvurusundaki ad kısmı, kaynağa verilen addır; ayrıca R.java’da bir int sabiti olarak…
Devamı