İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Sorgu İşlevi Oluşturma – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Sorgu İşlevi Oluşturma – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Gizli Yöntemler – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Sorgu İşlevi Oluşturma

BuildQuery, üç farklı türde sorgu oluşturmak için çağrılabilir. Hepsi çok benzer, ancak her birinin onu biraz farklı kılan kendi küçük varyasyonu var.

• Normal sorgu: SqlQuery sınıfının özelliklerine dayalı olarak normal bir SQL SELECT ifadesi oluşturur.
• Sayım sorgusu: Sayım sorgusu, SELECT alanlarının COUNT(*) AS TotalRecords ile değiştirildiği ve GROUP BY veya ORDER BY yan tümcelerinin olmadığı normal sorgudur. Bu sorgu, yürütüldüğünde normal sorgunun kaç kayıt döndürdüğünü belirler ve bir veri kümesini görüntülemek için gereken toplam sayfa sayısını hesaplamanız gerektiğinde sayfalama senaryoları için kullanışlıdır. Bir sonraki bölümde sayfalamayı daha ayrıntılı olarak tartıştığımızda bu sorgunun kullanıldığını göreceksiniz.
• Sayfalı sorgu: Satırları sırayla sıralamak için ROW_NUMBER() işlevini kullanan ve sayfa boyutuna ve geçerli sayfaya göre genel satırları sınırlandıran bir sorgu oluşturur. Bu sorgu, tek bir sayfa değerinde veri döndürebilen bir sorgu oluşturmak için GetPagedQuery yöntemiyle birlikte kullanılır.

BuildQuery, hangi sorgunun çıkarılacağını belirlemek için işlev boyunca kullandığı countOnly ve pagedQuery olmak üzere iki Boole parametresini kabul eder. Parametrelerden hiçbiri True değilse, yöntem normal çıktıyı verir. countOnly True ise, yöntem sayım sorgusunun çıktısını verir. Ve pagedQuery parametresi True ise, yöntem disk belleği sorgusunun çıktısını almayı bilir.

İşlev bildiriminden hemen sonra BuildQuery üç değişken oluşturur. Sql değişkeni, sorgu metnini oluşturulurken tutan bir StringBuilder nesnesidir; ayırıcı, alan listelerinde virgül kullanılıp kullanılmayacağını belirlemeye yardımcı olur; ve whereClause, WriteStatement işlevi kullanılarak oluşturulduktan sonra WHERE yan tümcesini geçici olarak tutar.

Şimdi gerçek sorgu yapısına giriyoruz. BuildQuery, tüm sorgu türleri tarafından kullanıldığı için her zaman ifadenin SELECT bölümünü çıkarır. Ardından, Distinct özelliği True olarak ayarlanmışsa, DISTINCT anahtar sözcüğünü ekler.

Ardından, bir TOP anahtar sözcüğü ve değeri çıktısının alınıp alınmayacağını belirler. Sorgu türleri arasındaki ilk ayrımı burada görüyoruz. BuildQuery, bu sorgunun disk belleğine alınmış bir sorgu olup olmadığını kontrol eder ve eğer öyleyse, sayfa başına öğe sayısına ve geçerli sayfaya göre hesaplanan bir TOP değeri ekler.

Bu, ROW_NUMBER() işlevi tarafından sıralı sayılara atanması gereken toplam veri miktarını sınırlar. Yöntem bir disk belleği sorgusu oluşturmuyorsa, normal TOP özelliğinin sıfırdan büyük bir değere sahip olup olmadığını kontrol eder ve gerekirse TOP anahtar sözcüğünü ve değerini ekler.

BuildQuery daha sonra sorgunun bir sayı sorgusu olup olmadığını belirler. Bu bir sayım sorgusuysa, yöntem alan listesine COUNT(*) AS TotalRecords ekler. Bunu yaparken, sorgu yalnızca sorgu tarafından kaç toplam kayıt döndürüldüğünü gösteren tek bir sayısal değer döndürür.

Sorgu bir sayım sorgusu değilse, yöntemin biraz daha çalışması gerekir. İlk olarak, sorgunun disk belleğine alınmış bir sorgu olup olmadığını kontrol eder. Öyleyse, RowNum adlı sıralı olarak numaralandırılmış bir alan oluşturmak için ROW_NUMBER() işlevini kullanır.

OVER() yapısını oluşturmak için yöntem yinelenir ve OrderBy özelliğindeki tüm alanların çıktısını verir. Alan listesine virgül koyup koymayacağını belirlemek için ayırıcı değişkeni kullandığına ve alanın DESC anahtar sözcüğünü gerektirip gerektirmediğini görmek için her alan nesnesinin SortDirection özelliğini kontrol ettiğine dikkat edin.


access’te sorgu oluşturmak için kullanılan dil
Access te sorgu oluşturmak için kullanılan standart olmuş dile ne ad verilir
Access Sorgu oluşturma
Sorgu oluşturma işlemleri
Access sorgu ölçütleri
Access Sorgu Örnekleri
access’te tablo yapma sorgularında yeni bir tablo oluşturmanın genel amacı
access’te uzun metin ve sayıların veri türünü


Ardından, BuildQuery hem normal hem de disk belleği sorgusu için SELECT ifadesi için alan listesini oluşturur. SelectFields özelliğinde tanımlı alan yoksa, yöntem kullanılabilir tüm alanları döndürmek için * ekler.

Alanlar tanımlanmışsa, BuildQuery bunlar arasında yinelenir ve alan adını ve varsa alanın diğer adını kullanarak alan listesini oluşturur. Listedeki alanları ayırmak için virgül oluşturmaya yardımcı olması için bu bölümde kullanılan ayırıcı değişkeni de göreceksiniz.

Seçim alanı listesini oluşturduktan sonra, bir FROM ifadesi tanımlanmışsa, işlev FROM ifadesini sorguya ekler. FROM yan tümcesi olmayan pek çok sorguyla karşılaşmazsınız, ancak bu, yalnızca bir işlevden bir değer seçmeniz gerekiyorsa (örneğin, SELECT GetDate() AS DatabaseDate) nadir durumlarda olabilir.

BuildQuery daha sonra Where.WriteStatement()’i yürütür ve işlevin sonucunu whereClause değişkeninde saklar. Unutmayın, SqlConditionGroup’un WriteStatement yöntemi, WHERE yan tümcesinde kullanılan tüm koşulları ve koşul gruplarını içeren bir dize döndürmekten sorumludur.

Uygulanacak hiçbir koşul yoksa, yöntem yalnızca boş bir dize döndürür. whereClause değişkeni bir dize içeriyorsa, BuildQuery, WHERE yan tümcesini sorguya eklemeyi bilir. Aksi takdirde, yöntem WHERE yan tümcesini atlar.

WHERE yan tümcesini ekledikten sonra, BuildQuery, normal ve disk belleğine alınmış sorgular için GROUP BY ve ORDER BY yan tümcelerini ekler. Yöntemin, sayım sorgusu için bu bölümü atladığına dikkat edin. Count sorgusu yalnızca tek bir değer döndürür, bu nedenle herhangi bir gruplandırma veya sıralama yan tümcesine ihtiyaç duymaz.

BuildQuery, GroupBy özelliğindeki tüm alanları yineleyerek ve bunları virgülle ayrılmış bir liste olarak çıkararak GROUP BY yan tümcesini oluşturur. BuildQuery daha sonra normal veya disk belleğine alınmış bir sorgu oluşturup oluşturmadığını kontrol eder.

Disk belleğine alınmış bir sorguysa, ORDER BY RowNum’u ORDER BY yan tümcesi olarak kullanır, çünkü RowNum, OVER yapısına sağlanan ORDER BY yan tümcesine dayalı sıralı değerler içerir, bu nedenle bunu kendi yararınıza kullanabilir ve yinelenen bir ORDER yeniden yazmaktan kaçınabilirsiniz. BY yan tümcesi.

SQL’in sorguyu nasıl optimize ettiğine bağlı olarak, tek bir sayısal alanı sıralamak, örneğin üç metin alanını sıralamaktan daha kolay olduğu için, bu yöntemi kullanarak küçük bir performans kazancı olabilir. En kötü durum senaryosu, SELECT ifadesinin boyutunu küçültmesidir.

Derleme sorgusu normal bir sorgu oluşturuyorsa, OrderBy özelliğindeki tüm alanları yineleyerek ve alan adlarını ve sıralama yönergelerini virgülle ayrılmış bir liste olarak ekleyerek ORDER BY yan tümcesini verir.

Son olarak, işlev, işlev boyunca oluşturulan sorgu metnini içeren sql.ToString() işlevini döndürür.

Bu iki işlevin her ikisi de ilgili sorgularını döndürmek için BuildQuery işlevini kullanır. GetQuery, normal sorguyu döndürür. GetQueryCount, sayım sorgusunu döndürür. İki işlev arasındaki tek fark, adları ve BuildQuery’yi çağırmak için kullanılan parametrelerdir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın