İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Parametre Sorguları – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Parametre Sorguları – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Android'de Kodlama

Parametre Sorguları

Parametreli sorguları kullanırken birkaç şeyin farkında olmanız gerekir. Öncelikle, SQL deyiminde parametrenin etrafına tırnak işareti koymanız gerekmez. @SettingName öğesinin bir dize (varchar) değeri olmasına rağmen tırnak içine alınmadığına dikkat edin.

Komut nesnesi, parametreyi oluşturduğunuzda belirttiğiniz parametrenin türüne göre SQL ifadesi için gereken uygun tırnak işaretlerini otomatik olarak belirler. Komut nesnesi ayrıca parametre değerinde bulunan tüm tek tırnaklardan kaçar, bu nedenle parametreli sorgular SQL enjeksiyon saldırılarına açık değildir.

İkinci olarak, SQL deyiminde tanımladığınız her parametrenin SqlCommand nesnesinin Parameters koleksiyonunda karşılık gelen bir SqlParameter nesnesi olmalıdır. Parameters koleksiyonuna parametreler eklemek için Add işlevini kullanırsınız. Ekle işlevi, önceden oluşturduğunuz ve başlattığınız bir parametre nesnesini ileterek veya parametre adı ve parametre türü için değerleri belirterek bir parametre eklemenize olanak tanır.

Örnekte, daha özlü olduğu için ikinci seçeneği kullanıyorum. İşleri daha da özlü hale getirecek olsa da, parametrenin değerini Add yöntemine iletemezsiniz. Bunun yerine, parametrenin değerini, parametre Parameters koleksiyonuna eklendikten sonra ayarlamanız gerekir.

Neyse ki Add yöntemi, eklediği parametre nesnesine bir başvuru döndürür, böylece değeri aynı satırda ayarlayabilirsiniz. Örnekte, kalın çizgiler, eklenen parametre nesnesini döndüren Add yöntemine yapılan çağrıları gösterir. Kalın olmayan kısım, döndürülen parametrenin value özelliğini ayarlar.

Aynı hatta iki arama yapmak gibi. Parametreli sorgularda oldukça sık kullanıldığı için bu tekniğe aşina olmalısınız. Son olarak, parametre adları ve Parametreler koleksiyonuna eklendikleri sıra, parametre adları ve SQL deyiminde göründükleri sıra ile eşleşmelidir. Bunun yapılmaması, bir çalışma zamanı hatasıyla sonuçlanır.

DataConfig Sınıfını Oluşturma

Yapılandırma ayarlarınızı ortaya çıkaran tüm paylaşılan özellikler ve bu ayarların okunmasına ve veritabanına yazılmasına yardımcı olacak işlevler, DataConfig adlı bir sınıftadır. ConfigurationWeb örnek projesinin App_Code klasörüne sağ tıklayın ve Yeni Öğe Ekle’yi seçin.

Şablon olarak Class’ı seçin ve yeni sınıfı DataConfig.vb olarak adlandırın. Ekle düğmesine tıklayın ve Visual Studio dosyayı App_Code klasörüne ekler. Dosyayı oluşturduktan sonra, SQL Server veri nesnelerine tam olarak nitelemek zorunda kalmadan erişebilmeniz için aşağıdaki Imports ifadesini eklediğinizden emin olun.

Veritabanından Yapılandırma Değerlerini Okuma

Aşağıdaki işlev, bir ad-değer çiftinin adını temsil eden bir dizeyi kabul eder ve bu adla ilişkili değeri veritabanından döndürür.

İlk olarak, bu fonksiyonda kullanılan nesneleri tartışalım. SQL, işleve iletilen adla ilişkili değeri alan parametreli SQL ifadesini temsil eden bir dize değişkenidir. dbConn değişkeni, Ayarlar tablonuzun bulunduğu veritabanına bağlanmak için kullanılan bir SqlConnection nesnesidir.

dbConn’u başlatmak için kullanılan bağlantı dizesinin daha önce uyguladığınız Config sınıfından geldiğine dikkat edin, bu nedenle Web.config dosyanızdaki bağlantı dizesinin uygun bağlantı bilgilerine sahip olduğundan emin olun. Son olarak, dbCmd, parametreleri ayarlamak ve daha önce tanımladığınız SQL deyimini yürütmek için kullandığınız bir SqlCommand nesnesidir.

Değişkenler tanımlandıktan sonra fonksiyondaki kod basittir. İlk olarak kod, daha önce açıklanan taktikleri kullanarak dbCmd nesnesi için @SettingsName parametre adını, türünü ve değerini ayarlar. Ardından veritabanını açar ve dbCmd nesnesinin ExecuteScalar işlevini kullanarak ifadeyi yürütür.

ExecuteScalar, hedef tipine dönüştürülmesi gereken bir Nesne olarak veritabanından tek bir değer döndürür. Bu durumda, işleve aktarılan ayar adının değerini içeren bir dizedir. ExecuteScalar’ın sonucu, işlevin adına atanır ve işlevden çıktığında döndürüleceğini belirtir.

Bundan sonra kod veritabanını kapatır, fonksiyon sonlandırılır ve değer döndürülür. Bu işlem sırasında bir hata oluşursa, varsayılan değer olarak boş bir dize döndürülür. Bu fonksiyon ile veri tabanından bir ayarın okunması aşağıdaki ifade kullanılarak gerçekleştirilebilir.

ReadValueFromDatabase(“MyInteger”) boş veya sayısal olmayan bir dize döndürürse, bir istisna atılacağını unutmayın.


SQL Parametre Kullanımı
SQL parametre tanımlama
Parametre çeşitleri
C SQL Sorguları
Form Parametrelerinde sorun var ne demek
SQL VIEW parametre göndermek
Access rapor nedir
SQL sorgu kaydetme


Veritabanına Konfigürasyon Değerleri Yazma

Yazma işlevi, okuma işlevine çok benzer, ancak bir değeri almak yerine güncelliyorsunuz. WriteValueToDatabase işlevi iki parametre alır: Ayarın Adı ve Değer. ReadValueFromDatabase işlevinde yapılana benzer şekilde, SQL ifadesi için parametre değerlerini ayarlamak için işlev parametrelerini kullanır.

SQL’in yalnızca bir UPDATE ifadesi içerdiğine dikkat edin. Bu yöntem, yapılandırma ayarının veritabanında zaten var olduğunu varsayar. Daha sonra veritabanına bir bağlantı açar ve dbCmd nesnesinin ExecuteNonQuery işlevini kullanarak SQL deyimini yürütür.

ExecuteNonQuery, güncellenen öğelerin sayısını belirten bir Tamsayı döndürür, bu nedenle (dbCmd.ExecuteNonQuery() > 0), bir öğe güncellendiyse True, hiçbir şey güncellenmediyse False olarak değerlendirilir.

Bu değer daha sonra işlevin adına atanır, böylece işlev var olduğunda döndürülür. Ardından veri tabanı kapatılır. Bu işlem sırasında bir hata oluşursa, False döndürülür. Bu fonksiyon ile veritabanına bir ayar yazılması aşağıdaki ifade kullanılarak gerçekleştirilebilir.

DataConfig Sınıfının Özellikleri

Artık yapılandırma ayarlarını bir veritabanına okuma ve yazma işlevleriyle donanmış olduğunuza göre, DataConfig sınıfı için kesin olarak yazılan özellikleri göreceli kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Önbelleğe almanın hala son derece önemli olduğunu unutmayın, çünkü veritabanı çağrıları işleme süresi açısından bir dosyayı okumak kadar pahalı olabilir. Ayarları önbelleğe almak için DataConfig sınıfında ihtiyaç duyduğunuz özel paylaşılan değişkenlerin listesi aşağıdadır.

Config sınıfında tanımlanan MyString özelliğiyle hemen hemen aynı yapıyı izlediğine, ancak AppSetting nesnesinden veri almak yerine ReadValueFrom➥ Database işlevini kullandığına dikkat edin.

Dikkate değer diğer bir fark, bu yapılandırma ayarını değiştirip değişiklikleri veritabanına geri kaydedebilmenizdir, oysa Config sınıfındaki MyString özelliği salt okunurdur.

Aşağıda, dizelerden diğer veri türlerine değer dökümünü içeren özelliklere örnekler verilmiştir. Veritabanındaki yapılandırma ayarınızın değeri NULL ise veya yanlış biçimlendirilmişse, bu işlevlerin bir istisna oluşturacağını unutmayın.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın