İstanbul
+90 543 947 95 80
info@jeffbezosweb.com

Kuyruk Ağları – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Web Sitemi Tanıtmak İstiyorum, İngilizce Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Tasarım Yaptırmak İstiyorum, Tüm bu hizmetlerimizden yararlanmak için mail kanalımızı veya sağ alt köşedeki Whatsapp tuşumuzu kullanabilirsiniz. info@jeffbezosweb.com

Kuyruk Ağları – SEO Hizmeti Sunma – SEO Hizmeti – SEO Hizmeti Ücretleri – SEO Hizmeti Yaptırma

 Düzen Yöneticisi

İş Yükü

Gerçek bir iş yükünün kullanılması, performans tahmini için aslında daha az önemlidir. Sistemi gerçek yük altında, yani gerçek zamanlı operasyonda, basitçe ölçerek inceleyebilmemize rağmen, bu bize yalnızca performans sorunlarının ortaya çıkıp çıkmadığını ve ne zaman ortaya çıktığını gösterir.

Gerçek yükü incelemekten ve gerçek iş yükünün tipik öğelerini (örneğin, tipik istekleri seçmek) ve deneylerde sözde sentetik iş yükünü birleştirmekten elde edilen özellikleri çıkarmak daha kullanışlı yöntemlerdir.

Sentetik iş yükü, gerçek dünyada meydana gelenlerle aynı isteklerin kullanıldığı, ancak yapay olarak oluşturulmuş bir sıklık ve sıra ile kullanıldığı anlamına gelir. Örneğin, değişen bir iş yükü altında sistemin nasıl davranacağını incelemek mümkündür (yani, aynı türden istekler, ancak farklı varış hızlarıyla).

Stres testleri ayrıca sentetik bir iş yükü modelinin oluşturulmasını gerektirir. Gerçek iş yükünde tipik olarak ortaya çıkan türden bileşenleri tamamen ortadan kaldırırsak, yapay iş yükü modellerinden söz etmiş oluruz. Yürütülebilir yapay iş yükü modelleri, örneğin bir sistemdeki güvenlik kusurlarını bulmak için “anlamsız” kullanıcı girdisini bilerek temsil etmeye çalışmak için kullanılan isteklerden oluşabilir.

Yürütülemeyen iş yükü modelleri sınıfı, başka bir yapay iş yükü modelidir; bu durumda, modelleme çabasında uygun bir soyutlama düzeyi bulmamız gerekir.

Kuyruk ağlarının analizinde kullanılan bir model, iş yükünü isteklerin sisteme ulaşma sıklığı (örneğin, stokastik bir süreç olarak) ve hizmet talebi (D) olarak adlandırılan beklenen kaynak tüketimi ile tanımlar. Bir talebin bir sistem bileşeninin işlenmesi için ihtiyaç duyduğu zaman birimleridir.

İş yükü, tek bir istek türüyle anlamlı bir şekilde tanımlanamaz ve özellikle karmaşık Web uygulamaları için tüm istekler kümesinden ortalama bir değer olarak modellemek anlamlı değildir.

Böyle bir tek sınıflı iş yükü modelinin yönetimi kolaydır (hem modellemesi hem de ölçümleri açısından) ve bir sistemin performansının ilk tahminleri için kullanılabilir. Ek olarak, sistem performans davranışı hakkında belirli bulgular elde etmek için iş yükünün farklılaştırılmış bir açıklamasına ihtiyacımız var. Bu, çok sınıflı bir iş yükü modeli kullanmamız gerektiği anlamına gelir.

Çok sınıflı iş yükü modellerinin temel fikri, benzer istekleri bir yük sınıfında gruplandırmak ve ardından bir yük sınıfı içinde meydana gelen tüm istekleri o sınıftan bir temsilci tarafından tanımlamaktır. Bu yaklaşım, isteklerdeki benzerlikleri tanıyan ve temsili yük parametrelerini belirleyen kümeleme yöntemlerini kullanır.

Kümeleme ilk önce benzerliğin araştırılması gereken iş yükünün özelliklerini tanımlar (örneğin, bu varış sıklığı veya belirli kaynaklardan talep edilen hizmet olabilir).

İki parametre kullanıldığında kümeleme ilkesini görselleştirmek özellikle kolaydır, ancak yöntem isteğe bağlı sayıda parametre için de kullanılabilir (bunların analizden önce dönüştürülmesi gerekebilir ve karşılıklı bağımsızlık açısından incelenmelidir).

Belgelerin heterojenliği ve çoklu ortam özelliği, iş yükünün ayrıntılı bir tanımını gerektirir. Yalnızca çok basit bir modelde bir HTTP isteği, iş yükünün bir birimi olarak görülebilir; bir performans analizi, çok çeşitli farklı istek türlerinin sınıflandırılmasını ve temsilini gerektirir.

İş yükü karakterizasyonu alanı daha da zor olabilir çünkü kullanıcı davranışını tahmin etmek genellikle zordur ve sürekli değişir. Bu sorunları çözmek için, iş yükü karakterizasyonu için üretken veya öğrenme modelleri kullanabiliriz.


Ag nedir kimya
Ağ Nedir
Network ağ Nedir
Bilgisayar ağ Nedir
Bilgisayar ağlarının görevleri
Ağ Nedir kısaca
Ag Nedir
Ağ Çeşitleri Nelerdir


Kuyruk Ağları ve Simülasyon Modelleri

Kuyruk ağları, istekleri gönderen bir dizi bileşen (kaynaklar olarak adlandırılır) ve istekleri işleyen bir dizi bileşen (yukarıdaki tartışmadan bildiğimiz gibi istasyonlar olarak adlandırılır) ile karakterize edilen tüm sistemler için bir modelleme tekniğini temsil eder. Bir kaynak, bir istasyon ağına λc hızında c tipi istekler gönderir.

Operasyonel analizin aksine, kuyruğa alma ağları bir istasyonda işlenen isteklere daha yakından bakar ve gösterildiği gibi bir bekleme alanı (ve ilgili bir bekleme süresi, Wi) ile gerçek hizmet alanı (hizmet süresi si ile) arasında ayrım yapar.

İsteklerin gelişi ve işlenmesi stokastik süreçlerle, yani istasyon başına varış zamanlarının ve hizmet sürelerinin dağılımını belirterek tanımlanır. Artık tek bir istasyon için, bir durumun kuyruktaki veya hizmet alanındaki istek sayısıyla tanımlandığı bir durum geçiş grafiği hazırlayabiliriz.

Durum geçişleri, varış zamanları ve servis zamanları sırasıyla varış ve servis oranları ile tanımlanır. Artık böyle bir sistemi durağan bir dağıtımın varlığına göre doğrulayabiliriz, böylece kuyruktaki ve hizmet alanındaki istek sayısı olasılıklarını belirleyebiliriz.

Daha sonra, performans miktarları için beklenen değerleri hesaplamak için bu olasılıkları alırız. Keyfi dağılımlar için bu sistemlerin analitik olarak çözülmesinin mümkün olmadığına dikkat edilmelidir. Bunun yerine, analitik olarak çözülemeyen durumları çözmek için ayrık olay simülasyonunu kullanırdık.

Bu tür birkaç servis istasyonunun sözde ayrılabilir ağlarda her bir istasyonla nasıl etkileşime girdiğine bakarsak, izolasyonda görülebilir ve durağan dağılımı hesaplayarak analiz edilebilir. Ayrılabilir bir ağ, bir istasyonun dallanma olasılıklarının ve hizmet sürelerinin diğer istasyonlar üzerinden talep dağılımına bağlı olmadığı bir ağdır.

Bu, istasyon başına statik ziyaret oranlarını ve varış oranlarını hesaplayabileceğimiz anlamına gelir. Alternatif olarak, tüm sistem için bir durum geçiş şeması hazırlayabiliriz; burada bir durum, servis istasyonlarının her birindeki talep sayısı ile bir vektör tarafından tanımlanır. Bu çözüm tekniği evrişim olarak bilinir; hesaplamanın karmaşıklığı, istek ve istasyon sayısıyla katlanarak artar.

Hem ayrılabilir ağlar kullanan çözüm hem de evrişim kullanan çözüm, isteklerin bileşenler arasında dağıtılması için olasılıkları belirler ve bundan ek performans miktarları türetir.

Durağan dağılımı hesaplamanın bir alternatifi, ortalama değer analizidir (MVA). MVA giriş parametreleri olarak sınıf başına varış oranlarını, λc ve sınıf ve istasyon başına hizmet taleplerini, Dc,k alır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu teknik ortalama değerleri (veya beklenen değerleri) doğrudan performans niceliklerinden hesaplar. Web uygulamaları için kuyruk ağlarının modelleme gücünün ayrıntılı bir tartışması için okuyucularımıza başvuruyoruz.

Şimdiye kadar tanıtılan tüm analitik teknikler, isteklerin bir (sonsuz) kaynaktan geldiği açık bir sistem varsayımına dayanmaktadır.

Toplu işleme sistemlerinde olduğu gibi, bir sisteme yapılabilecek toplam istek sayısı sınırlıysa, o zaman başka kanunlar, ilişkiler ve çözüm teknikleri uygulanır. Ancak, genellikle Web uygulamalarını açık sistemler olarak modelleyeceğimiz için, kapalı sistemler için analitik teknikleri tartışmayacağız.

Özet olarak, analitik tekniklerin, bir Web uygulamasının erken geliştirme aşamalarındaki performansının ilk tahmini için çok uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Analiz için gereken iş yükü parametreleri ölçümlerle belirlenebilir, ancak aşırı durumlarda sistem davranışının bir tahminini elde etmek için en iyi durum ve en kötü durum varsayımlarını da kullanabiliriz. Bu analizin en önemli faydaları, nispeten basit kullanımı ve sistemin henüz var olması gerekmediği gerçeğidir.

Ancak performans problemlerinin detaylı analizi ve tanımlanması için mevcut bir sistem üzerinde ölçüm tekniklerinin kullanılması kaçınılmaz görünmektedir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın