Düzen Yöneticisi

Dışlama İlkelleri

Dışlama İlkelleri System.Threading ad alanı, önceki örnekteki sorunları önlemek için bir dizi yararlı sınıf içerir. En sık kullanılanı Monitor sınıfıdır. Kodun sorunlu bölgesini dışlama ilkelleriyle çevreleyerek biraz bozuk örneği değiştirebilirsiniz. Monitor.Enter() çağrısı, bu nesne için this referansını iletir. Monitörün görevi, bir iş parçacığının belirli bir değerle Monitor.Enter()’ı çağırması durumunda, aynı değere sahip diğer tüm Monitor.Enter()…
Devamı